Kokeilupakkaus erektiohäiriöihin

 • Sisältää neljä erilaista erektiohäiriölääkettä
 • Kokeile itse, mikä sopii sinulle parhaiten
 • Käytä ainoastaan erektiohäiriöihin
 • Vältä alkoholin käyttöä

Tietoja erektiohäiriölääkkeiden kokeilupakkauksesta

On olemassa monenlaisia erektiohäiriölääkkeitä, joilla kaikilla on omat hyötynsä ja käyttötapansa. Tämän kokeilupakkauksen avulla voit kokeilla, mistä erektiohäiriölääkkeestä pidät eniten.

Kokeilupakkaus sisältää viiden tunnetuimman ja eniten määrätyn erektiohäiriölääkkeen tabletteja, jotka ovat:

 • Viagra (vaikuttava aine: sildenafiili)
 • Cialis (vaikuttava aine: tadalafiili)
 • Vardenafiili
 • Tadalafiili (tuotemerkitön vaihtoehto Cialikselle)
 • Sildenafiili (tuotemerkitön vaihtoehto Viagralle).

Käyttö

Kaikki tämän kokeilupakkauksen erektiohäiriölääkkeet kuuluvat fosfodiesteraasi 5 -entsyymin salpaajien ryhmään. Näiden lääkkeiden vaikutuksen ansiosta peniksen verisuonet rentoutuvat paremmin. Siten penikseen pääsee virtaamaan enemmän verta ja erektiokyky palautuu tilapäisesti.

Tämäntyyppiset erektiolääkkeet toimivat vain miehillä, jotka kärsivät erektiohäiriöstä eli tilasta, jossa penis ei tule (täysin) jäykäksi erektiossa tai jossa erektio kestää liian lyhyen ajan. Jotta nämä erektiohäiriölääkkeet toimisivat kunnolla, käyttäjän on oltava seksuaalisesti kiihottunut.

Ota erektiolääke noin puoli tuntia (Cialis, Tadalafiili, Vardenafiili) tai tunti (Viagra, Sildenafiili) ennen seksuaalista kanssakäymistä. Kaikki lääkkeet voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan. Jos otat lääkkeen ruokailun yhteydessä, lääkkeen vaikutuksen alkamiseen saattaa kestää hieman kauemmin aikaa.

Erektiolääkkeiden vaikutus kestää useita tunteja:

 • Viagra, sildenafiili ja vardenafiili: noin 4−5 tuntia
 • Cialis ja tadalafiili: enintään 36 tuntia.

Lääkkeen vaikutusaikana saatat saada erektion, jos olet seksuaalisesti kiihottunut. Voit lukea lisää erektiolääkkeiden vaikutuksesta ja käytöstä pakkausselosteesta.

Annostus

Kaikkien kokeilupakkauksessa olevien erektiolääkkeiden annostus on yksi annos korkeintaan kerran vuorokaudessa. Suositellut aloitusannokset aikuisille miehille ovat seuraavat:

 • Viagra ja sildenafiili: 50 mg
 • vardenafiili, Cialis ja tadalafiili: 10 mg.

Lääkäri voi muuttaa aloitusannosta, jos vaikutus on liian voimakas tai riittämätön. Erektiolääkkeitä ei ole tarkoitettu naisille eikä alle 18-vuotiaille pojille. Lisätietoja erektiolääkkeen annostelusta on kyseisen lääkkeen pakkausselosteessa.

Alkoholi ja autolla ajo

Tämäntyyppiset erektiohäiriölääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka heikentävät ajokykyäsi. Älä aja ajoneuvoa, äläkä käytä koneita, jos kärsit esimerkiksi huimauksesta tai näön hämärtymisestä.

Vältä alkoholin käyttöä. Alkoholi voi pahentaa tai laukaista erektiohäiriölääkkeiden haittavaikutuksia. Lisäksi alkoholilla on kielteinen vaikutus erektion saantiin.

Yliannostus ja lääkkeen unohtaminen

Otitko enemmän tabletteja kuin lääkäri määräsi? Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Ota erektiolääkettä puolesta tunnista tuntiin ennen seksuaalista kanssakäymistä. Unohditko ottaa lääkkeen? Voit ottaa sen myöhemminkin, mutta muista, että lääkkeen on vaikutettava puolen tunnin ajan ennen kuin voit saada hyvän erektion. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tabletteja. Älä myöskään ota erektiolääkettä useammin kuin kerran vuorokaudessa.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Tämän kokeilupakkauksen sisältämät erektiohäiriölääkkeet eivät sovi kaikille. Älä esimerkiksi käytä näitä lääkkeitä seuraavissa tilanteissa:

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tabletin jollekin apuaineelle
 • jos käytät nitraattilääkkeitä, koska tämä yhdistelmä voi aiheuttaa mahdollisesti vaarallisen verenpaineen laskun. Kerro lääkärillesi, jos käytät lääkkeitä angina pectoriksen (eli rasitusrintakivun) lievittämiseksi. Jos et ole varma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista.
 • jos käytät typpioksidia vapauttavia lääkkeitä, kuten amyylinitriittiä (”poppers”), sillä tämä yhdistelmä voi johtaa mahdollisesti vaaralliseen verenpaineen laskuun
 • jos sinulla on vakavia sydän tai maksavaivoja
 • jos sinulla on äskettäin ollut aivohalvaus tai sydänkohtaus tai jos sinulla on alhainen verenpaine
 • jos sinulla on tietty, harvinainen perinnöllinen silmäsairaus (kuten retinitis pigmentosa)
 • jos sinulla on joskus ollut näköhäiriöitä, joiden syynä on eiarteriittinen iskeeminen anteriorinen optinen neuropatia (NAION).

Lue erektiolääkkeen pakkausseloste saadaksesi selville, mitkä varoitukset koskevat kyseistä lääkettä.

Milloin sinun pitäisi olla erityisen varovainen tämäntyyppisten erektiolääkkeiden käytön suhteen?

Tietyissä tilanteissa sinun tulisi neuvotella lääkärin kanssa ennen kuin kokeilet erektiohäiriölääkitystä. Konsultoi lääkäriä esimerkiksi, jos:

 • kärsit sirppisoluanemiasta, multippeli myeloomasta, leukemiasta, peniksen epämuodostumasta tai yli neljä tuntia kestävistä tai eitoivotuista erektioista
 • sinulla on vakavia maksa tai munuaisvaivoja
 • sinulla on perinnöllinen silmäsairaus
 • sinulla on muita sydänongelmia kuin kohonnut verenpaine keuhkovaltimoissa
 • sinulla on verenpainetta koskevia vaivoja.

Lue erektiolääkkeen pakkausseloste saadaksesi selville, mitkä varoitukset koskevat kyseistä lääkettä.

Raskaus ja imetys

Erektiolääkkeitä ei ole tarkoitettu naisille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos käytät, olet käyttänyt tai saatat pian käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdosvalmisteita ja reseptivapaita lääkkeitä.

Kokeilupakkauksen erektiohäiriölääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia useiden muiden lääkkeiden kanssa, mukaan lukien:

 • alfasalpaajat (kohonneen verenpaineen tai eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyvien virtsaamisoireiden hoitoon)
 • muut kohonneen verenpaineen hoitoon tarkoitetut lääkkeet
 • nitraatit (rintakivun hoitoon)
 • riosiguaatti
 • 5alfareduktaasin estäjät (eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitoon)
 • proteaasin estäjät AIDSin tai HIVinfektion hoitoon (ritonaviiri)
 • fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini (kouristusten hoitoon)
 • rifampisiini, erytromysiini tai klaritromysiini (bakteeriinfektioiden hoitoon)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli (sieniinfektion hoitoon)
 • bosentaani (keuhkovaltimoiden kohonneen verenpaineen hoitoon)
 • muut erektiohäiriölääkkeet (PDE5estäjät).

Lue erektiolääkkeen pakkausseloste saadaksesi selville, mitkä varoitukset koskevat kyseistä lääkettä. Lääkäri tietää, voitko yhdistää lääkkeesi kokeilupakkauksen erektiolääkkeiden kanssa.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kokeilupakkauksen erektiolääkkeitä käytettäessä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

 • päänsärky
 • ruoansulatusongelmat
 • selkäkipu
 • tukkoinen nenä
 • punastuminen
 • huimaus
 • sydämen tykytys, nopea sydämen syke
 • näön hämärtyminen, silmäkipu.

Eri erektiohäiriölääkkeillä saattaa olla erilaisia haittavaikutuksia, joten lue ennen lääkkeen ottamista sen pakkausseloste. Pakkausseloste sisältää täydellisen luettelon kaikista mahdollisista haittavaikutuksista. Jos havaitset vakavia haittavaikutuksia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Koostumus

Viagran vaikuttava aine on sildenafiili (sitraattisuolana). Tämän lääkkeen muut aineet ovat:

 • tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, vedetön kalsiumvetyfosfaatti, natriumkroskarmelloosi, magnesiumstearaatti
 • kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), laktoosi, triasetiini, indigokarmiini-alumiiniväriaine (E132).

Sildenafiilin vaikuttava aine on sildenafiili (sildenafiilisitraattina). Tämän lääkkeen muut aineet ovat:

 • tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, vedetön kalsiumvetyfosfaatti, natriumkroskarmelloosi, magnesiumstearaatti
 • kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), indigotiini (E132), triasetiini.

Vardenafiilin vaikuttava aine on vardenafiili (hydrokloridina). Tämän lääkkeen muut aineet (apuaineet) ovat:

 • tabletin ydin: krospovidoni, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, kolloidinen piidioksidi (vedetön)
 • kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi (E1203), titaanidioksidi (E171), talkki (E553b), makrogoli/PEG 3350 (E1521), metakryylihappo-etyyliakrylaatti 1:1 kopolymeeri tyyppi A, keltainen rautaoksidi (E172), natriumbikarbonaatti (E500 (ii)), punainen rautaoksidi (E172).

Cialiksen vaikuttava aine on tadalafiili. Muut ainesosat ovat:

 • tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium, hydroksipropyyliselluloosa, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti, magnesiumstearaatti
 • kalvopäällyste: laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, triasetiini, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), talkki.

Tadalafiilin vaikuttava aine on tadalafiili. Tämän lääkkeen muut aineet ovat:

 • tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, natriumlauryylisulfaatti, povidoni K-12, krospovidoni (tyyppi B), natriumstearyylifumaraatti
 • kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, titaanidioksidi (E171), talkki, keltainen rautaoksidi (E172).

Kokeilupakkauksen sisältämien erektiohäiriölääkkeiden valmistajat ovat:

Viagra:

 • Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Ranska

Sildenafiili:

 • McDermott Laboratories Limited, joka toimii nimellä Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti
 • Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Unkari

Cialis:

 • Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Espanja

Tadalafiili:

 • Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
 • PLIVA Croatia Ltd, Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb, Kroatia

Vardenafiili:

 • Actavis Ltd, BLB015-016, Bulebel Industrial Estate, ZTN 3000, Zejtun, Malta

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Voit ladata Viagran, Cialiksen, Vardenafiilin, Sildenafiilin ja Tadalafiilin viralliset pakkausselosteet täältä.

Tarkastaja:

Dr Wouter Mol, Yleislääkäri Rekisteröintinumero: BIG: 9057675501 Tarkistettu viimeksi: 04-09-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös