Metformine

 • Diabeteksen hoitoon
 • Auttaa alentamaan verensokeria
 • Ota tabletti aterioiden yhteydessä
 • Vältä alkoholia

Tietoja Metformin-valmisteesta

Metformin on diabeteksen hoitoon käytetty lääke, joka alentaa verensokeria. Diabeteksessa haima ei tuota riittävästi insuliinia tai elimistö ei pysty käyttämään tuotettua insuliinia asianmukaisesti. Tämä johtaa korkeisiin verensokeriarvoihin. Jos verensokeri on pitkään liian korkea, se voi vahingoittaa verisuonia, hermoja ja elimiä.

Metformiini auttaa alentamaan verensokeria. Lääkärit määräävät tätä lääkettä tyypin 2 diabetesta sairastaville potilaille, kun ruokavalion muuttaminen ja liikunta eivät pelkästään riitä verensokeriarvojen saamiseen hallintaan. Sitä käytetään erityisesti ylipainoisten potilaiden hoitoon.

Käyttö

Metformiinin käyttöä koskevat seuraavat ohjeet:

 • Niele tabletit veden kera kokonaisina. Älä murskaa tai pureskele tabletteja.
 • Metformiini on parasta ottaa aterioiden yhteydessä. Näin vältät ruoansulatukseesi kohdistuvat haittavaikutukset.
 • Jos otat lääkkeen kerran päivässä, ota se aamulla aamiaisen yhteydessä.
 • Pitääkö sinun ottaa tätä lääkettä useita kertoja päivässä? Jaa annokset päivän aikana niin hyvin kuin voit. Ota lääke esimerkiksi jokaisen aterian yhteydessä.

Annostus

Annostus riippuu oireistasi, ja lääkäri määrää sen. Yleiset annostusohjeet ovat seuraavat:

 • 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset: tavallinen aloitusannos on 500 mg tai 850 mg metformiinia kerran vuorokaudessa. Suurin vuorokausiannos on 2000 mg jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen.

Valmistetta saa antaa iältään 10–12-vuotiaille lapsille vain lääkärin erityisellä määräyksellä, sillä kokemusta kyseisen ikäryhmän hoidosta on vähän.

 • Aikuiset: Tavallinen aloitusannos on 500 mg tai 850 mg metformiinia kahdesta kolmeen kertaa päivässä. Suurin vuorokausiannos on 3000 mg jaettuna kolmeen annokseen.

Jos käytät myös insuliinia, lääkäri määrittää Metformin Vitabalans -aloitusannoksesi. Lääkäri tarkistaa säännöllisesti verensokeriarvosi ja munuaistesi toiminnan.

Jos otat liikaa Metaformin-valmistetta, jos unohdat lääkkeen ja lääkkeen lopettaminen

Otitko enemmän tabletteja kuin lääkäri määräsi? Jos näin käy, sinulle saattaa kehittyä maitohappoasidoosi (ks. kohta ”Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen”). Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai ensiapuun, sillä maitohappoasidoosi voi johtaa koomaan.

Oletko unohtanut Metformin-annoksen? Älä koskaan ota kaksinkertaista määrää tabletteja korvataksesi unohtuneen annoksen. Jätä unohtunut annos väliin ja jatka tavanomaista aikatauluasi.

Jos lopetat hoidon äkillisesti, voivat oireet palata. Älä lopeta hoitoa aikaisemmin kuin on sovittu keskustelematta asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Milloin valmistetta ei saa käyttää

Metformin ei sovi kaikille. Älä käytä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • Jos olet allerginen metformiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (ks. kohta ”Koostumus”).
 • Jos sinulla on munuais- tai maksahäiriöitä.
 • Jos sinulla on huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes ja esimerkiksi vaikeaa hyperglykemiaa (korkeita verensokeriarvoja), pahoinvointia, oksentelua, ripulia, nopeaa laihtumista, maitohappoasidoosi, tai ketoasidoosi.
 • Jos sinulla on nestevajausta (dehydraatio) esim. pitkään jatkuneen tai voimakkaan ripulin tai toistuvan oksentelun seurauksena. Dehydraatio saattaa aiheuttaa munuaisten toimintahäiriöitä, joista voi seurata maitohappoasidoosi.
 • Jos sinulla on vaikea tulehdus, esim. keuhko- tai hengitystietulehdus tai munuaistulehdus. Vaikeat tulehdukset saattavat aiheuttaa munuaisten toimintahäiriöitä, joista voi seurata maitohappoasidoosi.
 • Jos sinua hoidetaan sydämen vajaatoiminnan vuoksi, sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus tai sinulla on vakavia verenkiertohäiriöitä (esim. šokki) tai hengitysvaikeuksia. Tämä voi johtaa kudosten heikentyneeseen hapensaantiin, mikä voi aiheuttaa maitohappoasidoosin.
 • Jos käytät runsaasti alkoholia.

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Metformiinia käytettäessä on noudatettava useita varotoimia, kuten:

Ole varovainen maitohappoasidoosin riskin suhteen.

 • Kysy lääkäriltä neuvoa, jos joudut leikkaukseen tai jos sinulle tehdään röntgentutkimus tai -kuvaus, jossa verenkiertoosi ruiskutetaan jodia sisältävää varjoainetta. Metformiinin käyttö on lopetettava tietyksi ajaksi ennen tutkimusta tai leikkausta ja sen jälkeen. Lääkäri päättää, tarvitsetko sinä aikana muuta hoitoa.
 • Metforminhydrokloridi Mylan voi aiheuttaa hyvin harvinaisena, mutta hyvin vakavana haittavaikutuksena maitohappoasidoosia etenkin, jos munuaiset eivät toimi kunnolla. Maitohappoasidoosin riskiä suurentavat myös huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes, vakavat infektiot, pitkittynyt paasto tai alkoholinkäyttö. Maitohappoasidoosin oireita ovat oksentelu, vatsakipu ja lihaskrampit, yleinen huonovointisuus, voimakas väsymys ja hengitysvaikeudet.

Jos sinulle käy näin, saatat tarvita välitöntä hoitoa, sillä maitohappoasidoosi voi johtaa koomaan. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Ole varovainen matalan verensokerin (hypoglykemia) varalta

 • Jos käytät Metformin-valmistetta yhdessä tiettyjen muiden diabeteslääkkeiden (kuten sulfonyyliureavalmisteiden, insuliinin ja meglitinidien) kanssa, on olemassa hypoglykemian riski. Alhainen verensokeri aiheuttaa heikotusta, huimausta, lisääntynyttä hikoilua, nopeaa sydämensykettä, näköhäiriöitä tai keskittymiskyvyn puutetta. Yleensä auttaa, jos syöt tai juot jotain sokeria sisältävää.

Alkoholi ja autolla ajo

Älä juo alkoholia tämän lääkkeen käytön aikana. Alkoholi voi lisätä vakavan haittavaikutuksen (maitohappoasidoosi) riskiä, erityisesti jos sinulla on maksasairaus tai olet aliravittu.

Vältä ajamasta, jos verensokerisi ei ole vakaa. Alhainen verensokeri voi vaikuttaa reagointikykyyn.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai arvelet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta lääkkeen käytön aikana, ota yhteyttä lääkäriin, jotta hän voi muuttaa lääkitystäsi.

Metformin ei sovellu imettäville naisille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Metformin-valmisteella on yhteisvaikutuksia useiden muiden lääkkeiden kanssa, mukaan lukien:

 • ACE:n estäjät
 • virtsaneritystä lisäävät nesteenpoistolääkkeet
 • beeta-2-agonistit, kuten salbutamoli tai terbutaliini
 • kortikosteroidit
 • muut diabeteslääkkeet.

Jos käytät tai aiot käyttää jotakin näistä lääkkeistä, verensokerisi on ehkä mitattavaa useammin. Lääkäri voi myös muuttaa metformiinin annosta.

Kerro lääkärille myös, jos käytät, olet käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdosvalmisteita tai reseptivapaita lääkkeitä.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Metforminia käytettäessä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 10:stä):

 • ruuansulatuskanavan oireet, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakivut ja ruokahaluttomuus. Ota tabletit aterian yhteydessä oireiden lieventämiseksi. Ota yhteyttä lääkäriin, jos nämä oireet jatkuvat.

Yleiset (alle 1 potilaalla 10:stä):

 • makuhäiriöt.

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla 10 000:sta):

 • Maitohappoasidoosi (ks. kohta ”Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen”) Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan. Maitohappoasidoosi voi johtaa koomaan.
 • ihoreaktiot, kuten punoitus, kutina tai ihottuma (nokkosihottuma)
 • veren alhaiset B12-vitamiinipitoisuudet
 • poikkeavat maksa-arvot tai hepatiitti (maksatulehdus). Jos sinulle käy näin, lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Lisätietoa haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos sinulla on näitä tai muita haittavaikutuksia.

Koostumus

Vaikuttava aine on metformiinihydrokloridi.

Metforminhydrokloridi Mylan sisältää 500 mg, 850 mg tai 1000 mg metformiinihydrokloridia tablettia kohti.

Muut aineet ovat povidoni K 90, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli.

Metforminin valmistajat ovat:

Milpharm Limited, Ares, Odyssey Business Park
West End Road
South Ruislip HA4 6QD
Yhdistynyt kuningaskunta

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Wouter Mol, Yleislääkäri Rekisteröintinumero: BIG: 9057675501 Tarkistettu viimeksi: 08-12-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös