Nexium

 • vatsavaivojen hoitoon
 • myös vatsan suojaksi
 • vähentää mahahapon muodostumista

Tietoja Nexiumista

Nexium sisältää esomepratsolia, joka kuuluu protonipumpun estäjien lääkeryhmään. Se vähentää mahahapon muodostumista. Nexiumia käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

Aikuiset

 • refluksisairaus (mahahapon nousu ruokatorveen)
 • Helicobacter pylori -bakteerin aiheuttama mahalaukun limakalvon tulehdus, joka saattaa johtaa pohjukaissuoli- ja mahahaavaan. Tällöin lääkäri saattaa määrätä myös antibiootteja tulehduksen hoitoon.
 • tulehduskipulääkkeiden (NSAID) käyttöön liittyvä mahahaava ja sen ennaltaehkäisy potilailla, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa tulehduskipulääkkeillä
 • haimassa olevan kasvaimen aiheuttama mahahapon liiallinen erittyminen (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä).

Vähintään 12-vuotiaat nuoret

 • refluksisairaus (mahahapon nousu ruokatorveen)
 • Helicobacter pylori -bakteerin aiheuttama mahalaukun limakalvon tulehdus, joka saattaa johtaa pohjukaissuoli- ja mahahaavaan. Tällöin lääkäri saattaa määrätä myös antibiootteja tulehduksen hoitoon.

Nexium-tabletit eivät sovellu alle 12-vuotiaille lapsille. Tälle potilasryhmälle on saatavana Nexium-pakkauksia, jotka sisältävät enterorakeita oraalisuspensiota varten.

Käyttö

Niele tabletti kokonaisena veden kera. Nexium-tabletit sisältävät mahahappoa kestävän päällysteen. Älä siis pureskele tai murskaa tablettia. Voit ottaa lääkkeen ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan, mihin aikaan päivästä tahansa. Onko sinulla vaikeuksia nielemisessä? Silloin voit sekoittaa tabletin lasilliseen vettä ja juoda nesteen. Noudata tätä varten pakkausselosteen ohjeita.

Annostus

Annostus riippuu oireistasi, ja lääkäri määrää sen. Yleiset annostusohjeet ovat seuraavat:

Aikuiset

Ruokatorven refluksisairauden hoito:

 • Jos ruokatorvi on jossain määrin vaurioitunut, suositeltu annos on yksi Nexium 40 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa neljän viikon ajan. Jos ruokatorvi ei ole toipunut riittävästi neljän viikon jälkeen, lääkäri voi määrätä sinua jatkamaan tablettien käyttöä vielä toiset neljän viikkoa.
 • Suositeltu annos ruokatorven parantumisen jälkeen on yksi Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa.
 • Jos ruokatorvi ei ole vahingoittunut, suositeltu annos on yksi Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa. Kun oireet ovat hallinnassa, lääkärin suosituksesta voidaan tabletit ottaa tarpeen mukaan, maksimissaan yksi Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa.

Helicobacter pylori -bakteeritulehduksen aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja ennaltaehkäisy:

 • Kahdesti vuorokaudessa yksi 20 mg enterotabletti yhden viikon ajan.

Tulehduskipulääkkeiden aiheuttamien mahahaavojen hoito:

 • Kerran vuorokaudessa yksi 20 mg enterotabletti 4−8 viikon ajan.

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvän mahahaavan ennaltaehkäisy:

 • Kerran vuorokaudessa yksi 20 mg enterotabletti.

Haimakasvaimesta johtuvan mahahapon liiallisen erittymisen hoito (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä):

 • Kahdesti vuorokaudessa yksi 40 mg enterotabletti. Lääkäri saattaa tarvittaessa nostaa annostasi ja päättää hoidon kestosta. Enimmäisannos on 80 mg kahdesti vuorokaudessa.

Vähintään 12-vuotiaat nuoret

Ruokatorven refluksisairauden hoito:

 • Jos ruokatorvi on jossain määrin vaurioitunut, suositeltu annos on yksi Nexium 40 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa neljän viikon ajan. Jos ruokatorvi ei ole toipunut riittävästi neljän viikon jälkeen, lääkäri voi määrätä sinua jatkamaan tablettien käyttöä vielä toiset neljän viikkoa.
 • Suositeltu annos ruokatorven parantumisen jälkeen on yksi Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa.
 • Jos ruokatorvi ei ole vahingoittunut, suositeltu annos on yksi Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa.

Helicobacter pylori -bakteeritulehduksen aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja ennaltaehkäisy:

 • Kahdesti vuorokaudessa yksi 20 mg enterotabletti yhden viikon ajan.

Alkoholi ja autolla ajo

Nexiumilla ei ole yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.

Tämä lääke ei todennäköisesti vaikuta reaktiokykyyn. Haittavaikutuksia, kuten huimausta ja näköhäiriöitä, saattaa kuitenkin melko harvoin ilmetä. Jos näitä oireita ilmenee, sinun ei pidä ajaa autolla eikä käyttää koneita.

Jos otat enemmän Nexium-valmistetta kuin sinun pitäisi ja lääkkeen unohtaminen

Otitko enemmän tabletteja kuin lääkäri määräsi? Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut lääkeannos väliin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi lääkeannoksen.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Nexium ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • jos olet allerginen esomepratsolille tai jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle. Löydät nämä aineet kohdasta ”Koostumus”.
 • jos olet allerginen muille protonipumpun estäjille (esim. pantopratsoli, lantsopratsoli, rabepratsoli, omepratsoli)
 • jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkettä (HIVinfektion hoitoon).

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos:

 • sinulla on vaikea maksasairaus
 • sinulla on vaikea munuaissairaus
 • sinulla on joskus ollut ihoreaktio hoidon jälkeen Nexiumin kaltaisella lääkkeellä, joka estää mahahapon tuotantoa.

Pakkausseloste sisältää lisää varoituksia, jotka koskevat Nexiumin käyttöä. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, suunnitteletko lapsen hankintaa tai imetätkö? Jos näin on, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri päättää, voitko ottaa tätä lääkettä raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö tämä lääke rintamaitoon. Siksi sinun ei pidä ottaa tätä lääkettä, jos imetät.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdoksia ja reseptivapaita lääkkeitä.

Älä ota Nexiumia, jos käytät nelfinaviiria sisältäviä lääkkeitä (HIV-infektion hoitoon). Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • atatsanaviiri
 • klopidogreeli
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli
 • erlotinibi
 • sitalopraami, imipramiini tai klomipramiini
 • diatsepaami
 • fenytoiini
 • veren hyytymistä estävät lääkkeet
 • silostatsoli
 • sisapridi
 • digoksiini
 • metotreksaatti
 • takrolimuusi
 • rifampisiini
 • mäkikuisma.

Pakkausselosteessa on lisätietoja tästä aiheesta.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulla ilmenee harvinaisia, mutta vakavia haittavaikutuksia, kuten vaikea allerginen reaktio tai maksaongelmia (ks. oireet pakkausselosteesta).

Muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (enintään 1 potilaalla 10:stä):

 • päänsärky
 • maha tai suolisto-oireet: ripuli, mahakipu, ummetus, ilmavaivat
 • pahoinvointi tai oksentelu.

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla 100:sta):

 • jalkojen ja nilkkojen turvotus
 • unettomuus
 • heitehuimaus, pistelevät tuntemukset, uneliaisuus
 • pyörrytys
 • suun kuivuminen
 • epänormaalit maksaarvot
 • ihottuma, nokkosihottuma ja ihon kutiaminen
 • lonkan, ranteen tai selkärangan murtuma (Nexiumin pitkäaikaisessa käytössä suurina annoksina).

Täydellinen luettelo kaikista mahdollisista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Jos sinulla esiintyy haittavaikutuksia, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole lueteltu tässä pakkausselosteessa.

Koostumus

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on esomepratsoli. Nexium-enterotabletteja on saatavana kahta vahvuutta, jotka sisältävät joko 20 mg tai 40 mg esomepratsolia (magnesiumsuolana).

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Voit ladata Nexiumin virallisen pakkausselosteen täältä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Wouter Mol, Yleislääkäri Rekisteröintinumero: BIG: 9057675501 Tarkistettu viimeksi: 28-09-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös