Saxenda

 • laihdutusvalmiste
 • annostellaan itse pistoksena
 • vähentää ruokahalua
 • alkaen painoindeksistä 27 (BMI).

Tietoa Saxenda-valmisteesta

Saxenda on laihduttamiseen tarkoitettu lääke, jonka vaikuttava aine on liraglutidi. Se vastaa luonnollista GLP-1 -hormonia, jota vapautuu suolistossa aterian jälkeen. Saxenda vaikuttaa aivojen ruokahalua sääteleviin reseptoreihin saaden olon tuntumaan täydemmältä ja vähentää näläntunnetta. Tämä voi auttaa syömään vähemmän ja alentamaan painoa.

Saxenda-valmistetta käytetään painon pudottamiseen ruokavalion ja liikunnan lisänä vähintään 18vuotiaille aikuisille, joiden:

 • BMI on 30 tai suurempi (liikalihavuus)
 • BMI on 27–30 (ylipaino) ja joilla on painoon liittyviä terveysongelmia (kuten diabetes, korkea verenpaine, poikkeavat veren kolesteroliarvot tai obstruktiivinen uniapnea).

Saxenda®-hoitoa voi jatkaa vain, jos painosi on laskenut 3,0 mg:n vuorokausiannoksella 12 viikon jälkeen vähintään 5 % lähtöpainosta. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin jatkat hoitoa.

Käyttö ja vaikutus

Käytä tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Oletko epävarma oikeasta käyttötavasta? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Lääkärisi aloittaa sinulle ruokavalio- ja liikuntaohjelman. Noudata tätä ohjelmaa käyttäessäsi Saxenda-valmistetta.

Miten paljon valmistetta pistetään Hoitosi alkaa pienellä annoksella, jota nostetaan vähitellen hoidon viiden ensimmäisen viikon aikana.

 • Kun aloitat Saxenda-valmisteen käyttämisen, aloitusannos on 0,6 mg kerran vuorokaudessa vähintään viikon ajan.
 • Annosta lisätään asteittain 0,6 mg:lla tavallisesti viikottain, kunnes saavutat suositellun annoksen 3,0 mg kerran vuorokaudessa.

Lääkäri kertoo sinulle, miten paljon Saxenda-valmistetta otat joka viikko. Yleensä kehotetaan noudattamaan alla olevaa taulukkoa.

Viikko

Pistettävä annos

Viikko 1

0,6 mg kerran vuorokaudessa

Viikko 2

1,2 mg kerran vuorokaudessa

Viikko 3

1,8 mg kerran vuorokaudessa

Viikko 4

2,4 mg kerran vuorokaudessa

Viikko 5 ja sen jälkeen

3,0 mg kerran vuorokaudessa

Kun olet viikolla 5 saavuttanut suositellun 3,0 mg:n annoksen, jatka tällä annoksella hoitojaksosi loppuun asti. Älä nosta annostasi enempää.

Lääkäri arvioi hoitoasi säännöllisesti.

Miten ja milloin tätä valmistetta käytetään?
Lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää, miten kynää käytetään.

 • Voit käyttää Saxenda-valmistetta mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, ruoan ja juoman kanssa tai ilman.
 • Käytä Saxenda-valmistetta suunnilleen samaan aikaan joka päivä.

Mihin kohtaan pistetään?

Saxenda-valmistetta annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisti).

 • Parhaat pistosalueet ovat vatsan alue, reiden etuosa tai olkavarsi.
 • Älä pistä verisuoneen tai lihakseen.

Noudata pakkausselosteen ohjeita pistoksen antamiseen.

Diabetes

Kerro lääkärille, jos sinulla on diabetes. Lääkärisi saattaa muuttaa diabeteslääkkeesi annosta, jotta verensokerisi ei laskisi liian matalalle.

 • Älä sekoita Saxenda-valmistetta muihin pistettäviin lääkkeisiin (esim. insuliiniin).
 • Älä käytä Saxenda-valmistetta yhdessä muiden GLP-1-reseptoriagonistia sisältävien lääkkeiden kanssa (kuten eksenatidi tai liksisenatidi).

Oletko käyttänyt liikaa tätä valmistetta?

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai mene sairaalaan, jos olet käyttänyt enemmän Saxenda-valmistetta kuin sinun pitäisi. Ota lääkepakkaus mukaasi. Saatat tarvita lääkärin hoitoa. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

 • pahoinvointia ja oksentelua.

Jos unohdat ottaa tätä valmistetta?

 • Jos olet unohtanut ottaa annoksen, mutta muistat sen 12 tunnin kuluessa tavallisesta annoksen ottamisen ajankohdasta, ota pistos heti.
 • Jos on kuitenkin kulunut yli 12 tuntia siitä, kun sinun olisi pitänyt ottaa Saxenda-valmistetta, jätä unohtunut annos väliin, ja pistä seuraava annos seuraavana päivänä tavalliseen aikaan.
 • Älä ota seuraavana päivänä kaksinkertaista tai isompaa annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Älä lopeta Saxenda-valmisteen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Saxendan käyttö

Käytä tätä lääkettä aina lääkärin määräämällä tavalla. Jos olet jostain syystä tilapäisesti lopettanut Saxendan käytön, palaa kaksi askelta taaksepäin kohdasta, mihin aikataulussa jäit.

Jos olit esimerkiksi viikolla 4, aloita keskeytysjakson jälkeen viikon 2 annoksella. Näin annat kehosi tottua lääkkeeseen uudelleen ja vähennät mahdollisten haittavaikutusten todennäköisyyttä.

Yksi esitäytetty kynä sisältää 18 mg:aa liraglutidia. Yhdellä pistolla voit antaa 0,6 mg:n, 1,2 mg:n, 1,8 mg:n, 2,4 mg:n tai 3,0 mg:n annoksen.
Aloitusannos on 0,6 mg kerran vuorokaudessa. Annosta nostetaan 0,6 mg:n askelin ja vähintään viikon välein, kunnes saavutetaan ylläpitoannos 3,0 mg kerran vuorokaudessa.
Tämä tarkoittaa, että jos ylläpitoannoksesi on 3,0 mg, voit antaa kuusi pistosta yhdellä kynällä, joten kynä kestää kuusi vuorokautta.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Milloin tätä valmistetta ei saa käyttää?

 • Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle. Nämä aineet on lueteltu kappaleessa ”Koostumus”.
 • Saxenda ei sovellu alle 18-vuotiaille.

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä?

 • Tämän lääkkeen käytöstä on niukasti kokemusta potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta, maksasairaus, munuaissairaus tai jotka ovat 75-vuotiaita ja sitä vanhempia. Sitä ei suositella käytettäväksi, jos sinulla on sydämen vajaatoiminta tai olet vanhempi kuin 75 vuotta. Pyydä neuvoa lääkäriltä, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus ja tarvitset dialyysia.
 • Valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on krooninen suolistotulehdus (IBD) tai vaikea vatsa- tai suolisto-ongelma, joka hidastaa vatsan tyhjenemistä.
 • Jos sinulla on diabetes, älä käytä Saxenda-valmistetta korvaamaan insuliinia.
 • Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on tai on ollut haimasairaus.
 • Jos painosi laskee huomattavasti, on olemassa sappikivien ja sappirakon tulehtumisen riski. Lopeta Saxendan käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat sappikiviin/sappirakon tulehtumiseen liittyviä oireita.
 • Jos sinulla on kilpirauhassairaus, kysy neuvoa lääkäriltä.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on Saxendaa käyttäessäsi sydämentykytystä tai jos tunnet, että sykkeesi on nopea levossa.
 • Kun hoito Saxendalla aloitetaan, voit kärsiä nestehukasta ja kuivumisesta. Tämä voi olla seurausta pahoinvoinnista, oksentelusta ja ripulista. Vältä kuivumista juomalla runsaasti.

Käytätkö myös muita lääkkeitä?

Joillakin lääkkeillä on yhteisvaikutuksia Saxendan kanssa. Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa seuraavissa tapauksissa:

 • Jos käytät diabeteslääkkeitä, joita kutsutaan ”sulfonyyliureaksi” (kuten glimepiridiä tai glibenklamidia), koska näiden lääkkeiden käyttäminen samanaikaisesti Saxenda-valmisteen kanssa saattaa aiheuttaa verensokerin laskun (hypoglykemiaan). Lääkäri voi muuttaa diabeteslääkkeesi annosta siten, että verensokerin lasku voidaan estää.
 • Jos käytät varfariinia tai muuta verenhyytymistä estävää lääkitystä, voidaan joutua ottamaan aiempaa tiheämmin verinäytteitä veren hyytymiskokeita varten.

Raskaus ja imetys

Saxenda ei sovellu raskaana oleville tai imettäville naisille.

Voit tehdä raskaustestin varmistaaksesi, ettet ole raskaana Saxenda-hoidon alussa.

Raskauden ehkäisemiseksi sinun on käytettävä luotettavaa ehkäisymenetelmää.

Jos haluat tulla raskaaksi, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Sinun on lopetettava Saxenda-valmisteen käyttö välittömästi, jos epäilet olevasi raskaana hoidon aikana. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lääkäriin.

Haittavaikutukset

Saxenda-valmisteella voi olla haittavaikutuksia. Yleisimmät haittavaikutukset ovat:

 • pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus tai päänsärky, jotka menevät tavallisesti ohi muutamassa päivässä tai viikossa
 • vatsa- ja suolisto-oireita
 • heikko tai väsynyt olo
 • makuaistin muutokset
 • huimaus
 • unettomuus
 • sappikivet
 • pistoskohdan reaktiot (ihoärsytys).

Lue kattava selostus kaikista haittavaikutuksista pakkausselosteesta. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Koostumus

Valmisteen vaikuttava aine on liraglutidi. 1 millilitra injektionestettä sisältää 6 mg liraglutidia. Yksi esitäytetty kynä sisältää 18 mg liraglutidia.

Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, propyleeniglykoli, fenoli, kloorivetyhappo ja natriumhydroksidi (pH:n säätöön) sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Saxendan valmistaja:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Tanska

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Saxenda sivuvaikutukset?

Saxenda voi aiheuttaa sivuvaikutuksia. Tavanomaisimmat sivuvaikutukset ovat ... Lue lisää

Kuinka paljon sinun täytyy pistää lääkettä?

Hoito aloitetaan pienellä annoksella, jota suurennetaan asteittain viiden ensimmäisen hoitoviikon aikana. Annosteluohjelma on pakkausselosteessa.

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 22-02-2024 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös