Sildenafil

 • erektiotabletti
 • käytetään impotenssin hoitoon
 • tabletti otetaan 1h ennen seksuaalista kanssakäymistä
 • enintään 1 x vuorokaudessa
 • voi aiheuttaa huimausta tai silmäoireita, jolloin autoa ajaessa tulee noudattaa varovaisuutta

Tietoa Sildenafil-valmisteesta

Sildenafil Mylan kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan fosfodiesteraasi tyyppi 5:n (PDE5) estäjiksi. Aine toimii rentouttamalla siittimen verisuonia avaten veren virtauksen siittimeen seksuaalisen kiihottumisen aikana. Sildenafil Mylan auttaa sinua saamaan erektion vain silloin, kun olet kiihottunut.

Älä ota Sildenafil Mylan -valmistetta, jos sinulla ei ole erektiohäiriötä. Älä ota Sildenafil Mylan ‑valmistetta, jos olet nainen.

Sildenafil Mylan -valmistetta käytetään aikuisten miesten erektiohäiriöiden (impotenssin) hoitoon. Tällöin mies ei kykene saavuttamaan tai ylläpitämään sukupuoliseen kanssakäymiseen riittävää erektiota.

Käyttö ja vaikutus

Käytä tätä lääkettä aina lääkärin tai apteekin antamien ohjeiden mukaisesti. Oletko epävarma oikeasta käyttötavasta? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Suositeltu aloitusannos on 50 mg.

Sildenafil Mylan -tabletti otetaan noin tunti (1h) ennen ennakoitua seksuaalista kanssakäymistä. Nielaise tabletti kokonaisena vesilasillisen kera. Voit ottaa tämän valmisteen ruokailusta riippumatta. Vältä juomasta greippimehua Sildenafil Mylan -valmisteen käytön aikana, koska se voi vahvistaa lääkkeen vaikutusta. Käytä alkoholia varoen. Liiallinen alkoholin käyttö vähentää erektiokykyä. Sildenafilista on silloin vähemmän hyötyä.

Jos sinusta tuntuu, että Sildenafil Mylan -tabletin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Sildenafil Mylan auttaa sinua saamaan erektion vain, jos olet seksuaalisesti kiihottunut.

Se, miten nopeasti Sildenafil Mylan alkaa vaikuttaa, vaihtelee ihmisestä toiseen, mutta normaalisti vaikutus alkaa puolen tunnin ja tunnin välillä. Jos otat Sildenafil Mylan -tabletin ison aterian yhteydessä, vaikutus alkaa myöhemmin.

Jos et saa erektiota Sildenafil Mylan -tabletin käytön yhteydessä tai erektiosi ei kestä riittävän pitkään yhdynnän saattamiseksi loppuun, kerro tästä lääkärillesi.

Käytä Sildenafil Mylan -valmistetta enintään kerran vuorokaudessa. Älä ota enempää tabletteja kuin lääkärisi on sinulle määrännyt. Jos olet ylittänyt lääkärin määräämän lääkeannoksen, ota yhteyttä lääkäriin.

Onko sinulla on lisää kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Milloin tätä valmistetta ei saa käyttää?

 • Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle. Nämä aineet on lueteltu kappaleessa ”Koostumus”.
 • Käytät nitraatteihin kuuluvia lääkkeitä, jolloin lääkkeiden yhdistelmä saattaa alentaa verenpainettasi vaarallisen paljon.
 • Käytät typpioksidin luovuttajiin kuuluvia lääkkeitä, kuten amyylinitriittiä (”popperit”), jolloin myös tällainen yhdistelmä saattaa alentaa verenpainettasi vaarallisen paljon.
 • Sinulla on vaikeita sydänvaivoja tai maksasairaus.
 • Sinulla on äskettäin ollut aivohalvaus tai sydäninfarkti tai sinulla on alhainen verenpaine.
 • Sinulla on tietty harvinainen perinnöllinen silmäsairaus (kuten retinitis pigmentosa).
 • Olet joskus menettänyt näkökykysi ei-valtimoperäisen iskeemisen optisen neuropatian (NAION) johdosta.

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä?

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen valmisteen käyttämistä, jos sinulla on:

 • sirppisoluanemia (veren punasolujen poikkeama), leukemia (verisolusyöpä), multippeli myelooma (luuytimen syöpä)
 • peniksen epämuotoisuus tai Peyronien tauti
 • sydänvaivoja, jolloin lääkärin on huolellisesti arvioitava, kestääkö sydämesi yhdynnän aiheuttaman lisärasituksen
 • mahahaava tai verenvuoto-ongelmia (kuten hemofilia).

Älä käytä Sildenafil Mylan -valmistetta, jos sinulla ei ole erektiohäiriötä.

Älä käytä Sildenafil Mylan -valmistetta, jos olet nainen.

Sildenafil Mylan ei sovellu alle 18-vuotiaille.

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin munuais- tai maksasairaus. Lääkäri voi päättää, että annostasi on pienennettävä.

Käytätkö myös muita lääkkeitä?

Käytätko Sildenafil Mylan -valmisteen lisäksi parhaillaan muita lääkkeitä tai olet äskettäin käyttänyt tai suunnittelet mahdollisesti käyttäväsi muita lääkkeitä? Kerro tästä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Sildenafil Mylan -tabletit voivat vaikuttaa tiettyjen lääkkeiden vaikutukseen ja erityisesti lääkkeiden, joita käytetään rasitusrintakivun (angina pectoris) hoitoon. Kerro kiireellistä hoitoa vaativassa tilanteessa sinua hoitavalle lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, että olet ottanut Sildenafil Mylan ‑lääkettä ja milloin sitä otit. Älä käytä Sildenafil Mylan -valmistetta yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, ellei lääkäri ole antanut siihen lupaa.

Älä käytä Sildenafil Mylan -valmistetta, jos käytät nitraatteihin kuuluvia lääkkeitä tai nicorandiilia (nitraatinkaltainen lääke), koska näiden lääkkeiden yhdistelmä saattaa alentaa verenpainettasi vaarallisen paljon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät parhaillaan jotakin tällaista lääkettä, jota käytetään usein rasitusrintakivun (angina pectoris) lievittämiseen.

Älä käytä Sildenafil Mylan -valmistetta, jos käytät typpioksidin luovuttajiin kuuluvia lääkkeitä, kuten amyylinitriittiä (”poppers”), koska myös tällainen yhdistelmä saattaa alentaa verenpainettasi vaarallisen paljon.

Jos käytät muun muassa HIV:n hoidossa käytettäviä proteaasinestäjiin kuuluvia lääkkeitä, lääkäri saattaa aloittaa Sildenafil Orion -hoitosi pienimmällä mahdollisella annoksella (25 mg).

Jotkut lääkkeet, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli, erytromysiini ja simetidiini, voivat vahvistaa Sildenafilin vaikutusta, kun taas esimerkiksi rifampisiini voi heikentää sen vaikutusta.

Joillakin potilailla, joita hoidetaan alfasalpaajalla, voi ilmetä huimausta tai pyörrytyksen tunnetta. Tämän todennäköisyys on suurimmillaan neljä tuntia Sildenafil Mylanin ottamisesta. Kysy neuvoa lääkäriltä. Saat mahdollisesti alemman aloitusannoksen (25 mg).

Älä käytä Sildenafil Mylania yhdessä toisten erektiohäiriön hoitoon käytettävien, suun kautta otettavien tai paikallisesti käytettävien lääkkeiden kanssa, mukaan lukien PDE5-inhibiittorit (kuten tadalafiili).

Älä käytä Sildenafil Mylania yhdessä keuhkoverenpainetaudin (PAH) hoitojen kanssa, jotka sisältävät sildenafiilia tai bosentaania.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Sildenafilin käytön yhteydessä ilmoitetut haittavaikutukset ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia ja lyhytkestoisia. Tärkeimmät Sildenafilin haittavaikutukset ovat:

 • päänsärky
 • huonovointisuus
 • punastuminen
 • kuumat aallot
 • ruoansulatushäiriöt
 • näköaistimusten muutokset (muuttuneet värisävyt, näön epätarkkuus ja näköhäiriöt)
 • tukkoinen nenä
 • huimaus
 • oksentelu
 • ihottuma
 • silmävaivat (kuten silmäkipu, punottavat silmät, valonherkkyys, kutisevat silmät)
 • sydämen tykytys tai nopea syke
 • korkea/matala verenpaine
 • lihaskipu
 • uneliaisuus.

Jos sinulla ilmenee joitain haittavaikutuksia, ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Koostumus

Valmisteen vaikuttava aine on sildenafiili.

 • Yksi tabletti sisältää 25 mg, 50 mg tai 100 mg sildenafiilia (sildenafiilisitraattia).

Muut valmisteen sisältämät aineet ovat:

 • tablettiydin: mikrokiteinen selluloosa, kalsiumvetyfosfaatti dihydraatti, natriumkroskarmelloosi, magnesiumstearaatti
 • kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), indigotiini (E132), triasetiini.

Sildenafilin valmistaja:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Irlanti

Mylan Hungary Kft
H-2900 Komarom
Mylan utca 1
Unkari

Pakkausseloste

Lue koko Sildenafil-valmisteen pakkausseloste ennen käyttöä. Lataa tästä virallinen pakkausseloste.

Potilastiedote/-tiedotteet

Usein kysytyt kysymykset

Voinko tilata Sildenafil ilman reseptiä?

Kyllä. Viagra on reseptilääke.

Voinko ostaa Sildenafil Dokteronlinesta?

Kyllä, tarjoammetuotteita, jotka riippumattomat, EU:n tunnustamat lääkärit ovat arvioineet. Lääkäri arvioi hakemuksesi ja päättää, mikä hoito sopii sinulle parhaiten.

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 26-09-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös