Tadalafil

 • pitkäkestoinen erektiotabletti
 • palauttaa erektiokyvyn
 • tabletti vaikuttaa noin puolen tunnin kuluttua
 • vaikutus kestää 36 tuntia
 • alkoholi heikentää vaikutusta tai voi vahvistaa haittavaikutuksia

Tietoa Tadalafil-valmisteesta

Valmisteen vaikuttava aine on tadalafiili. Lääke kuuluu lääkeryhmään nimeltä fosfodiesteraasi tyyppi-5:n estäjät.

Valmisteen 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletteja käytetään aikuisten miesten erektiohäiriöiden hoitoon. Erektiohäiriöstä on kyse silloin, kun mies ei kykene saamaan riittävää erektiota tai ylläpitämään seksuaaliseen kanssakäymiseen riittävää erektiota.

Tadalafilin on todettu merkitsevästi parantavan kykyä saavuttaa erektio. Tämä valmiste toimii seksuaalisen stimulaation jälkeen rentouttamalla siittimen verisuonia ja edistämällä näin verenvirtausta siittimeen. Tästä seuraa parantunut erektio.

Tadalafil-valmisteesta ei ole apua, jos sinulla ei ole erektiohäiriötä. On tärkeää muistaa, ettei valmiste tehoa ilman seksuaalista stimulaatiota.

Tadalafiilia määrätään myös toisiin vaivoihin (hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu, korkea keuhkoverenpaine). Lisätietoa tästä saat pakkausselosteesta.

Käyttö ja vaikutus

Käytä tätä lääkettä aina lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Oletko epävarma oikeasta käyttötavasta? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.
Nielaise tabletti kokonaisena veden kanssa. Tadalafil 20 mg tabletit voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin. Voit ottaa tämän valmisteen ruokailusta riippumatta.

Erektiohäiriön hoitoon

 • Joustava annostus tarvittaessa:

Suositeltu aloitusannos on yksi 10 mg tabletti ennen seksuaalista kanssakäymistä. Lääkärisi voi nostaa annoskokoa 20 mg tablettiin, jos annoksen teho ei ole riittävä.
Voit ottaa tabletin vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä. Valmiste voi säilyttää tehonsa jopa 36 tuntia tabletin ottamisen jälkeen. 10 mg ja 20 mg annokset on tarkoitettu käytettäväksi ennen ennakoitua seksuaalista kanssakäymistä, eikä näitä vahvuuksia suositella jatkuvaan päivittäiseen käyttöön.

 • Annostelu kerran vuorokaudessa:

Kun otat lääkettä kerran vuorokaudessa, voit saada erektion mihin milloin tahansa seuraavien 24 h aikana, jos kiihotut seksuaalisesti. Annostelu kerran vuorokaudessa saattaa olla hyödyllinen miehille, jotka ennakoivat olevansa seksuaalisesti aktiivisia kaksi kertaa viikossa tai useammin.
Suositeltu annostus on ottaa valmistetta 5 mg vuorokaudessa päivittäin aina suurin piirtein samaan aikaan vuorokaudesta. Lääkkeen vaikutuksesta riippuen lääkäri voi muuttaa annostusta 2,5 mg:aan.
Älä käytä tätä valmistetta useammin kuin kerran vuorokaudessa. Alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa erektiokykyyn.

Oletko ottanut liikaa tai liian vähän erektiolääkettä? Katso ohjeita pakkausselosteesta ja/tai kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista.

Katso tiedot annostelusta toisiin vaivoihin (hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu, korkea keuhkoverenpaine) pakkausselosteesta.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Milloin tätä valmistetta ei saa käyttää?

 • Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle. Nämä aineet on lueteltu kappaleessa ”Koostumus”.
 • Käytät jotakin orgaanista nitraattia tai typpioksidia vapauttavaa ainetta (esim. amyylinitriittiä). ”Nitraatit” kuuluvat lääkeryhmään, joita käytetään tietynlaisen rintakivun hoitoon. Valmisteen on osoitettu tehostavan näiden lääkkeiden vaikutuksia. Jos käytät jotakin nitraattia tai olet epävarma asiasta, kerro siitä lääkärillesi.
 • Sinulla on vakava sydänsairaus tai sinulla on ollut sydänkohtaus viimeisten 90 päivän aikana.
 • Sinulla on ollut aivohalvaus viimeisten kuuden kuukauden aikana.
 • Verenpaineesi on matala tai hallitsemattomasti kohonnut.
 • Sinulla on joskus ollut ei-valtimoperäinen iskeeminen optinen neuropatia (NAION), jota kuvaillaan ”silmän halvaukseksi”.
 • Käytät riosiguaattia. Tätä lääkettä käytetään korkean keuhkoverenpaineen hoitamiseen. PDE5-inhibiittoreiden, kuten Tadalafil -valmisteen, on osoitettu lisäävän näiden lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. Kerro lääkärillesi, jos käytät riosiguaattia tai et ole varma asiasta.

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä?

Ota huomioon, että sydänsairauspotilailla seksuaalinen toiminta voi olla riskialtista, koska se rasittaa sydäntä. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on sydänsairaus.

Ennen kuin otat tabletteja, kerro lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:

 • sirppisoluanemia (punasolujen poikkeavuus, joka johtaa punasolujen vähyyteen)
 • multippeli myelooma (luuytimen syöpä)
 • leukemia (verisyöpä)
 • siittimen epämuotoisuus tai erektiot ovat tahattomia tai kestävät yli 4 tuntia
 • vaikea maksasairaus
 • vaikea munuaissairaus
 • perinnöllinen silmäsairaus
 • muita kuin korkeaan keuhkoverenpaineeseen liittyviä sydänvaivoja
 • verenpaineongelmia.

Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu naisille eikä alle 18-vuotiaille.

Käytätkö lisäksi muita lääkkeitä? Tadalafilin käytön aloittamisesta saattaa siinä tapauksessa seurata joitain ongelmia. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

 • alfasalpaajat (käytetään korkean verenpaineen ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien virtsaamisoireiden hoitoon)
 • muut lääkkeet korkean verenpaineen hoitoon
 • nitraatit (rintakipuihin)
 • riosiguaatti
 • 5-alfa-reduktaasin estäjät (käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon)
 • proteaasinestäjät, joita käytetään AIDS:in tai HIV-infektion hoidossa (ritonaviiri)
 • fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini (kouristuksia ehkäiseviä lääkkeitä)
 • rifampisiini, erytromysiini tai klaritromysiini (bakteeritulehdusten hoitoon)
 • lääkkeet, kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli (sieni-infektion hoitoon)
 • bosentaania (toinen korkean keuhkoverenpaineen hoito)
 • muut erektiohäiriöiden hoidot (PDE5-inhibiittorit).

Lisää varoituksia Tadalafil-valmisteen käytöstä löytyy pakkausselosteesta.

Haittavaikutukset

Myös Tadalafil voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Nämä vaikutukset ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • allerginen reaktio esimerkiksi ihottuma
 • rintakipu älä ota nitraatteja, vaan hakeudu välittömästi lääkäriin
 • pitkittynyt ja mahdollisesti kivulias erektio tai erektio, joka kestää yhtäjaksoisesti yli 4 tuntia, jolloin tulee ottaa välittömästi yhteys lääkäriin
 • äkillinen näkökyvyn menetys.

Yleisesti ilmoitettuja Tadalafilin haittavaikutuksia ovat muun muassa:

 • päänsärky
 • lihaskipu
 • Kipua käsivarsissa tai jaloissa
 • punastuminen
 • tukkoinen nenä
 • ruoansulatusongelmia
 • heittohuimaus (alkoholi voi vahvistaa tätä haittavaikutusta).

Voit lukea kattavan selostuksen kaikista mahdollisista haittavaikutuksista pakkausselosteesta. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Koostumus

Valmisteen vaikuttava aine on tadalafiili. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tai 20 mg tadalafiilia.

Muut valmisteen sisältämät aineet ovat:

 • tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, natriumlauryylisulfaatti, povidoni K 12, krospovidoni (tyyppi B), natriumstearyylifumaraatti
 • kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, titaanidioksidi (E171), talkki, keltainen rautaoksidi (E172).

Tadalafiin valmistaja:

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana
Slovenia

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Tadalafilin sivuvaikutukset?

Tadalafil voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Nämä sivuvaikutukset ovat tavanomaisesti lieviä.

Kuinka nopeasti Tadafil vaikuttaa?

Voit ottaa tabletin vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä. Tämä lääke voi vaikuttaa jopa 36 tuntia tabletin ottamisen jälkeen.

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 28-09-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös