Terbinafine

 • Sienilääke
 • Kynsisilsan ja ihon sieni-infektioiden hoitoon
 • Suun kautta otettava tabletti
 • Syö lääkekuuri loppuun

Tietoa Terbinafiinista

Terbinafiini on sienilääke. Tätä lääkettä käytetään kynsisilsan ja ihon sieni-infektioiden hoitoon.

Käyttö

Käytä terbinafiinia aina lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Niele tabletti kokonaisena lasillisen veden kanssa. Tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan.

Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan hoito terbinafiini-tableteilla kestää.

 • Ihon yleisten sieni-infektioiden hoito kestää todennäköisesti 4 viikkoa.
 • Ihoinfektioiden hoito nivusissa tai vartalolla kestää yleensä 2−4 viikkoa.
 • Jalkojen infektioiden hoito voi kestää 2−6 viikkoa.
 • Kynsien infektioiden hoito voi kestää 6 viikosta 3 kuukauteen, mutta varpaankynsien infektiot vaativat usein vähintään 6 kuukauden hoitoa.

Joskus infektion merkit ja oireet häviävät kokonaan vasta useita viikkoja hoidon päättymisen ja infektion paranemisen jälkeen.

Annostus

Annostus riippuu infektion paikasta ja vakavuudesta. Tavanomainen suositeltu annostus on seuraava:

 • aikuiset: yksi 250 mg:n Terbinafine -tabletti kerran vuorokaudessa.

Alkoholi ja autolla ajo

Alkoholin käytöstä ei anneta varoituksia. Tämä lääke ei vaikuta reaktiokykyyn.

Jos otat enemmän terbinafiini-tabletteja kuin sinun pitäisi, lääkkeen unohtaminen ja lääkkeen lopettaminen

Oletko ottanut liian suuren lääkeannoksen? Ota välittömästi yhteys lääkäriin, apteekkiin tai ensiapuun. Ota mukaan lääkkeen virallinen pakkausseloste tai muutama tabletti, jotta lääkäri tietää, mistä lääkkeestä on kyse.

Unohditko ottaa terbinafiini-lääkeannoksen? Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta terbinafiinin käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

Milloin valmistetta ei saa käyttää

Terbinafiini ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle terbinafiinille tai Terbinafine -tabletin jollekin muulle aineelle (ks. kohta ”Koostumus”)
 • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Joissakin tapauksissa sinun on oltava erityisen varovainen käyttäessäsi terbinafiinia. Ota ensin yhteyttä lääkäriin seuraavissa tilanteissa:

 • jos sinulla on tai on ollut maksaongelmia tai sinulla on, tai on ollut sairaus, joka voi vaikuttaa maksaan
 • jos sinulla on tai on ollut psoriasis
 • jos sinulla on tai on ollut munuaisten vajaatoiminta.

Raskaus ja imetys

Keskustele lääkärin kanssa terbinafiinin käytöstä, jos olet raskaana tai imetät.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä. Tämä koskee myös reseptivapaita lääkkeitä.

Terbinafiinilla on yhteisvaikutuksia seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • antibiootti rifampisiini (alentaa terbinafiinin pitoisuutta veressä)
 • simetidiini mahahaavan ja närästyksen hoitoon (lisää terbinafiinin pitoisuutta veressä)
 • masennuksen hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten klomipramiini, lofepramiini tai paroksetiini
 • tietyt Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten MAO:n estäjät, esim. selegiliini
 • korkean verenpaineen tai sydänsairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten beetasalpaajat atenololi tai karvediloli
 • ehkäisypillerit: naispotilailla voi esiintyä epäsäännöllisiä kuukautisia tai epänormaalia verenvuotoa kuukautisten ulkopuolella
 • flekainidi ja propafenoni, joita käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon.

Käytätkö jotain näistä lääkkeistä? Jos näin on, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ja kysy, voitko yhdistää lääkkeen ja terbinafiinin.

Haittavaikutukset

Lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa. Terbinafiinia käytettäessä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • nivelkipua (artralgia) ja lihaskipua (myalgia) voi esiintyä yhdessä allergisen ihottuman kanssa
 • ihottuma, ihon punoitus, kutina ja nokkosihottuma (urtikaria). Jos ihottuma pahenee, hoito on lopetettava.

Yleiset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky
 • heikentynyt ruokahalu
 • kipu vatsan alueella, turvotus, ripuli, ruoansulatushäiriöt (dyspepsia), pahoinvointi, oksentelu
 • maksaentsyymien pitoisuuden nousu veressä.

Melko harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • makuaistin häiriöt, makuaistin puutos ja heikkeneminen. Tämä häviää yleensä vähitellen hoidon lopettamisen jälkeen. Hyvin harvinaisissa tapauksissa on raportoitu pitkäaikaisia makuaistin häiriöitä, jotka joskus johtavat ruokahalun vähenemiseen ja merkittävään laihtumiseen.

Harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • allergiset reaktiot (mukaan lukien anafylaksia)
 • pistely (parestesia), tunnottomuus iholla (hypestesia) ja huimaus
 • maksan toimintahäiriöt, mukaan lukien maksatulehdus (hepatiitti) ja keltaisuus (ihon ja silmien keltainen värimuutos)
 • väsymys ja huonovointisuus.

Luettelo harvinaisemmista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on voimakkaita haittavaikutuksia tai sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole lueteltu pakkausselosteessa. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos saat vakavia haittavaikutuksia, kuten vaikea allerginen reaktio (anafylaksia) tai heikentynyt maksan toiminta.

Koostumus

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on terbinafiini.

 • Yksi Terbinafine Pfizer 125 mg:n tabletti sisältää 125 mg terbinafiinia (terbinafiinihydrokloridina)
 • Yksi Terbinafine Pfizer 250 mg:n tabletti sisältää 250 mg terbinafiinia (terbinafiinihydrokloridina).

Terbinafine Pfizer -valmisteen muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), vedetön kolloidinen piidioksidi, hypromelloosi ja magnesiumstearaatti.

Terbinafine Pfizerin valmistaja on:

Pfizer Italia s.r.l. Località Marino Del Tronto
63100 - Ascoli Piceno (AP)
Italia

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 04-12-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös