Vardenafil

 • erektiohäiriöiden hoitoon
 • toimii noin puolen tunnin kuluttua
 • toimii vain seksuaalisen stimulaation yhteydessä
 • vältä alkoholia ja greippiä

Tietoja Vardenafilista

Vardenafil on erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettu lääke. Vardenafil ei voi parantaa erektiohäiriötä, mutta se voi tilapäisesti parantaa erektiokykyä. Lääkkeen vaikuttava aine vähentää kehon luonnollisen kemikaalin vaikutusta, joka saa aikaan erektion menetyksen. Lääkkeen ansiosta erektio kestää riittävän kauan tyydyttävää seksuaalista kanssakäymistä varten.

Vardenafil toimii vain silloin, kun olet seksuaalisesti kiihottunut. Tämä lääke ei toimi, jos sinulla ei ole erektiohäiriöitä, eikä se sovi alle 18-vuotiaille pojille.

Käyttö

Ota tabletti noin 25−60 minuuttia ennen seksuaalisen aktiviteetin aloittamista. Niele tabletti veden kera. Jos otat Vardenafil-valmisteen aterian jälkeen, lääkkeen vaikutuksen alkaminen voi kestää hieman kauemmin. Älä syö greippiä, äläkä juo greippimehua Vardenafilin käytön aikana, sillä se lisää haittavaikutusten riskiä.

Voit saada erektion noin 25 minuutin kuluttua, jos olet seksuaalisesti kiihottunut. Vardenafiilin vaikutus kestää noin 4−5 tuntia.

Annostus

Tavallinen annos on 10 mg kerrallaan. Älä käytä Vardenafiliä useammin kuin kerran päivässä.

Alkoholi ja autolla ajo

Vältä alkoholia. Alkoholi voi pahentaa tämän lääkkeen haittavaikutuksia. Lisäksi alkoholi vähentää erektiokykyä.

Vardenafil voi aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka heikentävät reagointikykyä. Sinua voi esimerkiksi huimata tai näkösi voi sumentua. Älä aja autoa, äläkä käytä raskaita koneita, jos kärsit näistä haittavaikutuksista.

Yliannostus

Otitko enemmän tabletteja kuin lääkäri määräsi? Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Vardenafil ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle (ks. kohta ”Koostumus”).
 • Käytät nitraatteja sisältäviä lääkevalmisteita, kuten glyseryylitrinitraattia rintakipujen hoitoon tai typpioksidia vapauttavia lääkkeitä, kuten amyylinitriittiä.
 • Käytät ritonaviiriä tai indinaviiriä, jotka ovat HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.
 • Olet yli 75-vuotias ja käytät sienilääkkeitä ketokonatsolia tai itrakonatsolia.
 • Sinulla on vakavia ongelmia sydämen tai maksan toiminnassa.
 • Saat dialyysihoitoa.
 • Sinulla on äskettäin ollut aivohalvaus tai sydäninfarkti.
 • Sinulla on tai on ollut matala verenpaine.
 • Suvussasi on esiintynyt perinnöllistä verkkokalvonrappeumaa (kuten verkkokalvon pigmenttisurkastumaa).
 • Sinulla on joskus ilmennyt näkökyvyn menetys riittämättömän verenvirtauksen aiheuttaman näköhermon vaurioitumisen eli non-arteriittisen anteriorisen iskeemisen optikusneuropatian (NAION) seurauksena.
 • Käytät riosiguaattia, jota käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudissa (korkea keuhkoverenpaine) ja kroonisessa tromboembolisessa keuhkoverenpainetaudissa (veritulpan jälkeinen korkea keuhkoverenpaine).

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Ole erityisen varovainen Vardenafil-valmisteen käytön suhteen, jos:

 • sinulla on sydänvaivoja. Seksi saattaa olla riskitekijä sinulle.
 • kärsit sydämen rytmihäiriöistä tai sinulla on perinnöllinen sydänsairaus, jolla on vaikutusta sydänsähkökäyrään.
 • sinulla on anatominen epämuotoisuus peniksen muotoon liittyen, esimerkiksi peniksen angulaatio, Peyronien tauti tai paisuvaiskudoksen fibroosi.
 • sinulla on sairaus, joka voi aiheuttaa erektioita, jotka eivät lakkaa (priapismi). Näitä ovat sirppisoluanemia, multippeli myelooma ja leukemia.
 • sinulla on mahahaava.
 • sinulla on verenvuototauti (hemofilia).
 • käytät muita hoitoja erektiohäiriöön, mukaan lukien suussa liukenevat vardenafiili-tabletit (ks. kohta: ”Käytätkö muita lääkkeitä?”).
 • näkökykysi heikkenee tai menetät näkökykysi äkillisesti, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Raskaus ja imetys

Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu naisille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat pian käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdosvalmisteita ja reseptivapaita lääkkeitä.

Vardenafiililla on yhteisvaikutuksia useiden muiden lääkkeiden kanssa, mukaan lukien:

 • nitraatit, lääkkeet rintakipuun (angina pectoris) tai typpioksidia vapauttavat lääkeaineet, kuten amyylinitriitti (”nitrot”). Näiden lääkkeiden käyttäminen yhtä aikaa Vardenafil‑valmisteen kanssa voi merkittävästi vaikuttaa verenpaineeseesi. Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Vardenafil‑valmistetta.
 • sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten kinidiini, prokaiiniamidi, amiodaroni ja sotaloli.
 • ritonaviiri tai indinaviiri, lääkkeitä HIV:n hoitoon. Ota yhteys lääkäriin ennen Vardenafil-valmisteen ottamista.
 • ketokonatsoli tai itrakonatsoli, sieni-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet.
 • erytromysiini tai klaritromysiini, makrolidiantibiootit (lääkkeet tiettyjen bakteeri-infektioiden hoitoon).
 • alfasalpaajat, joita käytetään korkean verenpaineen tai eturauhasen liikakasvun hoitoon.
 • riosiguaatti.

Älä käytä kalvopäällysteisiä Vardenafil-tabletteja yhdessä minkään muun erektiohäiriön hoitoon tarkoitetun lääkkeen kanssa, mukaan lukien suussa liukenevat vardenafiili-tabletit. Tästä aiheesta on lisätietoja pakkausselosteessa.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vardenafiilin vakavia haittavaikutuksia ovat:

 • osittainen, äkillinen, tilapäinen tai pysyvä näkökyvyn heikkeneminen tai menetys yhdessä tai molemmissa silmissä. Jos näin tapahtuu, lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • äkillistä kuulon heikkenemistä tai kuulonmenetystä on raportoitu.

Muita, vähemmän vakavia haittavaikutuksia, joita voi esiintyä Vardenafil-valmisteen käytön yhteydessä, ovat:

Hyvin yleinen (yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky.

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä):

 • huimaus
 • kasvojen punoitus
 • tukkoinen tai vuotava nenä
 • ruoansulatushäiriöt.

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ihon ja limakalvojen turvotus, mukaan lukien kasvojen, huulten tai kurkun turvotus
 • unihäiriö, uneliaisuus
 • tunnottomuus ja heikentynyt tuntoaistimus
 • vaikutukset näkökykyyn, silmien punoitus, vaikutukset värinäköön, silmäsärky ja epämiellyttävät tuntemukset silmässä, valonherkkyys
 • korvien soiminen, kiertohuimaus
 • nopea sydämensyke tai sydämentykytys
 • hengästyminen
 • närästys, mahatulehdus, vatsakipu, ripuli, oksentelu, pahoinvointi, suun kuivuminen
 • suurentuneet maksaentsyymipitoisuudet veressä
 • ihottuma, punoittava iho
 • selkäkipu tai lihaskipu, suurentuneet lihasentsyymin pitoisuudet veressä
 • lihasjäykkyys
 • pitkittynyt erektio
 • yleinen huonovointisuus, sairauden tunne.

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • silmän sidekalvotulehdus
 • allergiset reaktiot
 • ahdistuneisuus
 • pyörtyminen
 • muistinmenetys
 • tajuttomuuskohtaus, johon liittyy kouristuksia
 • silmänpaineen kohoaminen (glaukooma), kyynelmuodostuksen lisääntyminen
 • sydänvaikutukset (kuten sydäninfarkti, muuttuneet sydämen lyönnit, angina pectoris)
 • korkea tai matala verenpaine
 • nenäverenvuoto
 • vaikutus verikokeisiin, jotka tehdään maksan toiminnan tarkistamiseksi
 • ihon herkkyys auringonvalolle
 • kivulias erektio
 • rintakipu.

Täydellinen luettelo kaikista mahdollisista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Koostumus

Lääkkeen vaikuttava aine on vardenafiili.

 • Yksi 5 mg tabletti sisältää 5 mg:aa vardenafiilia (hydrokloridina).
 • Yksi 10 mg tabletti sisältää 10 mg:aa vardenafiilia (hydrokloridina).
 • Yksi 20 mg tabletti sisältää 20 mg:aa vardenafiilia (hydrokloridina).

Lääkkeen muut aineet ovat:

 • Tabletin ydin: krospovidoni, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, kolloidinen vedetön piidioksidi.
 • Kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi (E1203), titaanidioksidi (E171), talkki (E553b), makrogoli/PEG 3350 (E1521), metakryylihappo-etyyliakrylaatti 1:1 kopolymeeri tyyppi A, keltainen rautaoksidi (E172), natriumbikarbonaatti (E500 (ii)), punainen rautaoksidi (E172).

Vardenafiilin valmistaja on:

Actavis Ltd.
BLB015-016, Bulebel Industrial Estate
ZTN 3000, Zejtun
Malta

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Voit ladata Vardenafiilin virallisen pakkausselosteen täältä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 17-08-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös