Wegovy

 • laihduttamisen tueksi
 • vähentää ruokahalua
 • esitäytetty injektiokynä
 • ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana

Tietoja Wegovystä

Wegovy on painonpudotukseen ja painon ylläpitämiseen tarkoitettu lääke. Sen vaikuttava aine semaglutidi vähentää ruokahalua. Lääke pistetään ihon alle esitäytetyllä injektiokynällä. Wegovy-hoito täydentää painonpudotukseen tähtääviä elämäntavan muutoksia, kuten ruokavaliota ja liikuntaa.

Tämä lääke on tarkoitettu aikuisille, joiden painoindeksi (BMI) on hoitoa aloitettaessa seuraava:

 • painoindeksi on vähintään 30 kg/m² (lihavuus) tai
 • painoindeksi on vähintään 27 kg/m² mutta alle 30 kg/m² (ylipaino), kun henkilöllä on vähintään yksi painoon liittyvä sairaus (kuten diabetes, kohonnut verenpaine, epänormaalit veren rasvapitoisuudet, obstruktiivinen uniapnea tai aiempi sydänkohtaus, aivohalvaus tai verisuonitauti).

Wegovya käytetään yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa painonhallintaan 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille, jotka:

 • kärsivät liikalihavuudesta ja
 • joiden ruumiinpaino on vähintään 60 kg.

12−18-vuotiaiden potilaiden tulee (lääkärin kanssa neuvoteltuaan) jatkaa Wegovy-valmisteen käyttöä vain, jos 12 viikon kuluttua 2,4 mg:n annoksella tai suurimmalla siedetyllä annoksella painoindeksi on pienentynyt vähintään 5 %.

Käyttö

Wegovy annetaan pistoksena ihon alle. Sitä ei saa pistää verisuoneen tai lihakseen. Parhaat pistosalueet ovat olkavarren etuosa, etureisi tai vatsa. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja näyttää sinulle, miten injektiokynää käytetään.

Pakkausselosteessa selitetään yksityiskohtaisesti injektiokynän käyttö. Noudata ohjeita huolellisesti.

Annostus

Lääkäri määrää annostuksen. Wegovyn yleiset annostusohjeet ovat seuraavat:

Aikuiset Suositeltu annos on 2,4 mg kerran viikossa, aina samana viikonpäivänä. Hoito aloitetaan pienellä annoksella, jota suurennetaan vähitellen 16 hoitoviikon aikana.

 • Kun aloitat Wegovyn käytön ensimmäistä kertaa, aloitusannos on 0,25 mg kerran viikossa.
 • Lääkäri ohjeistaa sinua suurentaman annosta asteittain neljän viikon välein, kunnes saavutat suositellun annoksen 2,4 mg kerran viikossa.
 • Saavutettuasi suositellun 2,4 mg:n annoksen älä enää suurenna annosta.
 • Jos sinulla ilmenee runsaasti pahoinvointia tai oksentelua, neuvottele lääkärin kanssa annoksen suurentamisen lykkäämisestä tai annoksen pienentämisestä edelliselle tasolle, kunnes oireet ovat lievittyneet.

Yleensä suositellaan seuraavan taulukon noudattamista:

 • viikko 1−4: kerran viikossa 0,25 mg
 • viikko 5−8: kerran viikossa 0,5 mg
 • viikko 9−12: kerran viikossa 1 mg
 • viikko 13−16: kerran viikossa 1,7 mg
 • viikosta 17 alkaen: kerran viikossa 2,4 mg.

12−18-vuotiaisiin nuoriin sovelletaan samaa annoksen suurentamisen aikataulua. Annos on nostettava 2,4 mg:aan (ylläpitoannos) tai kunnes suurin siedetty annos on saavutettu. Suurempia annoksia kuin 2,4 mg viikossa ei suositella.

Alkoholi ja autolla ajo

Alkoholin käytöstä ei ole varoitusta.

Wegovy ei todennäköisesti vaikuta reaktiokykyyn. Esiintyykö sinulla haittavaikutuksia, kuten huimausta tai (erityisesti diabeteslääkkeitä käytettäessä) matalaa verensokeria? Jos näin on, älä osallistu liikenteeseen, äläkä käytä raskaita koneita.

Jos käytät enemmän Wegovy-valmistetta kuin sinun pitäisi, lääkkeen unohtaminen ja lääkkeen lopettaminen

Käytitkö enemmän Wegovy-valmistetta kuin lääkäri määräsi? Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Sinulla voi esiintyä haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentelua tai ripulia, jotka voivat johtaa nestehukkaan.

Jos unohdat pistää annoksen ja:

 • on kulunut enintään viisi päivää siitä, kun sinun olisi pitänyt käyttää Wegovyvalmistetta, ota lääkeannos heti, kun muistat sen. Pistä seuraava annos tavalliseen tapaan aikataulun mukaisena päivänä.
 • on kulunut yli viisi päivää siitä, kun sinun olisi pitänyt käyttää Wegovyvalmistetta, jätä unohtunut annos väliin. Pistä seuraava annos tavalliseen tapaan aikataulun mukaisena päivänä.

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta Wegovy-valmisteen käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Wegovy ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä, jos olet yliherkkä jollekin sen ainesosalle (ks. kohta ”Koostumus”).

Milloin sinun on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Wegovyn käyttöä ei suositella, jos:

 • käytät muita laihdutusvalmisteita
 • sinulla on tyypin 1 diabetes
 • sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta
 • sinulla on diabeettinen silmäsairaus (retinopatia).

Wegovy-valmisteesta on vain vähän kokemusta potilailla:

 • jotka ovat 75vuotiaita tai vanhempia
 • joilla on maksasairaus
 • joilla on vaikeita vatsa tai suolisto-ongelmia, jotka johtavat mahalaukun tyhjenemisen viivästymiseen, tai tulehduksellinen suolistosairaus.

Pakkausseloste sisältää lisävaroituksia Wegovyn käytöstä. Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin edellä mainituista koskee sinua.

Raskaus ja imetys

Wegovy ei sovellu raskaana oleville tai imettäville naisille.

Jos haluat tulla raskaaksi, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Sinun on lopetettava Wegovy-valmisteen käyttö välittömästi, jos sinun todetaan olevan raskaana tai haluat tulla raskaaksi hoidon aikana.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdoksia ja reseptivapaita lääkkeitä. Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät antikoagulantteja (verenohennuslääkkeitä). Lisätietoa tästä aiheesta on pakkausselosteessa.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavia haittavaikutuksia, joita voi esiintyä Wegovyn käytön yhteydessä, ovat:

Yleiset (enintään 1 potilaalla 10:stä):

 • Diabeteksen aiheuttaman silmäsairauden komplikaatiot (diabeettinen retinopatia). Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu Wegovyhoidon aikana silmäoireita, kuten näkökyvyn muutoksia.

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla 100:sta):

 • Haimatulehdus (ks. oireet pakkausselosteesta). Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee näitä oireita.

Harvinaiset (enintään 1 potilaalla 1 000:sta):

 • Vaikeat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot, angioedeema, katso oireet pakkausselosteesta). Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos havaitset näitä oireita.

Wegovyn muita haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 10:stä):

 • päänsärky
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • ripuli
 • ummetus
 • vatsakipu
 • heikotus, väsymys.
  Näitä oireita esiintyy pääasiassa annoksen suurentamisen aikana, ja ne häviävät yleensä jonkin ajan kuluttua.

Yleiset (enintään 1 potilaalla 10:stä):

 • huimaus
 • vatsavaivat tai ruoansulatusvaikeudet (ks. pakkausseloste)
 • sappikivet
 • hiustenlähtö
 • injektiokohdan reaktiot.
 • alhainen verensokeri tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla (ks. lisätietoja pakkausselosteesta).

Luettelo kaikista mahdollisista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Jos sinulla ilmenee haittavaikutuksia, ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan. Tämä koskee myös kaikkia sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole lueteltu tässä pakkausselosteessa.

Koostumus

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on semaglutidi.

 • Wegovy 0,25 mg injektioneste: yksi esitäytetty kynä sisältää 0,25 mg semaglutidia 0,5 ml:ssa (0,5 mg/ml).
 • Wegovy 0,5 mg injektioneste: yksi esitäytetty kynä sisältää 0,5 mg semaglutidia 0,5 ml:ssa (1 mg/ml).
 • Wegovy 1 mg injektioneste: yksi esitäytetty kynä sisältää 1,0 mg semaglutidia 0,5 ml:ssa (2 mg/ml).
 • Wegovy 1,7 mg injektioneste: yksi esitäytetty kynä sisältää 1,7 mg semaglutidia 0,75 ml:ssa (2,27 mg/ml).
 • Wegovy 2,4 mg injektioneste: yksi esitäytetty kynä sisältää 2,4 mg semaglutidia 0,75 ml:ssa (3,2 mg/ml).

Tämän lääkkeen muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, suolahappo/natriumhydroksidi (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 25-09-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös