Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Amitriptyline

 • Antidepressivum
 • Ook bij bedplassen
 • Kan slaperigheid veroorzaken
 • Pas op met alcohol

Over Amitriptyline

Amitriptyline behoort tot de groep van de tricyclische antidepressiva (middelen tegen neerslachtigheid). Het wordt daarom gebruikt bij depressie, maar artsen schrijven dit geneesmiddel soms ook voor bij andere aandoeningen, waaronder bedplassen bij kinderen.

Gebruik

Een arts vertelt u hoe u dit geneesmiddel moet gebruiken. Neem de tabletten in met wat vloeistof. Kauw de tabletten niet fijn. U kunt dit middel met of zonder voedsel innemen.

Gebruikt u dit geneesmiddel omdat u last heeft van een depressie, dan wordt de dosering langzaam opgebouwd. Als u hoge doses Amitriptyline gebruikt, neem het medicijn dan verdeeld over de dag in.

Wordt u erg slaperig van Amitriptyline? Neem de tablet(ten) dan in voor het slapengaan.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

Bij depressie (volwassenen)

 • Begindosering: 75 mg per dag, meestal verdeeld over 3 tijdstippen óf voor het slapengaan. Indien nodig kan de dosis verhoogd worden tot maximaal 300 mg per dag.
 • Onderhoudsdosering: 50 – 100 mg per dag, meestal voor het slapengaan.

Voor jongeren en bejaarden zal de arts een lagere doses aanbevelen.

Het kan enige tijd (2 tot 4 weken) duren voordat u merkt dat het geneesmiddel effect heeft.

Bij bedplassen (kinderen)

 • De dosis dient aangepast te worden aan leeftijd en gewicht en is 1 – 1,5 mg per kg lichaamsgewicht.

Alcohol/autorijden

Amitriptyline kan het reactievermogen vertragen. U kunt daarom beter geen autorijden zolang u behandeld wordt met dit medicijn.

Alcohol kan de bijwerkingen van Amitriptyline uitlokken of verergeren. Drink liever geen alcohol tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Amitriptyline

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg direct met een arts of apotheker en neem de verpakking van het medicijn mee. U kunt last krijgen van klachten als hartritmestoornissen, ernstige verlaagde bloeddruk, coma, verwarring, concentratiestoornissen, slaperigheid, braken of andere bijwerkingen.

Bent u een dosis Amitriptyline vergeten? Neem de tablet(ten) alsnog in, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in één keer in om de vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Amitriptyline zonder eerst met een arts te overleggen. U kunt tijdelijk last krijgen van bijwerkingen bij het stoppen met dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken

Amitriptyline is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u overgevoelig bent voor amitriptyline, voor andere soorten tricyclische antidepressiva of voor een van de hulpstoffen in de tablet (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Wanneer u recentelijk een hartinfarct gehad heeft;
 • Wanneer u behandeld wordt met bepaalde andere middelen tegen neerslachtigheid (monoamino-oxydase (MAO-) remmers);
 • Wanneer u behandeld wordt met een bepaald middel tegen onvoldoende beweging van het maagdarmkanaal (cisapride).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In sommige gevallen moet u extra voorzichtig zijn als u dit geneesmiddel gebruikt. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Bij gedachten aan zelfmoord, zelfbeschadiging of een verergering van uw angststoornis. Deze gedachten kunnen tijdelijk (enkele weken) toenemen als u begint met dit medicijn. Neem direct contact op met een arts als u dit merkt;
 • Als u last heeft of van epilepsie of andere beschadigingen van het centraal zenuwstelsel;
 • Als u last heeft van verhoogde werking van de schildklier (hyperthyroïdie);
 • Als u lever- of nieraandoeningen heeft;
 • Als u een verhoogde oogboldruk (glaucoom) heeft. Zelfs een matige dosis van amitriptyline kan een aanval uitlokken;
 • Als u bepaalde hartaandoeningen heeft;
 • Als u prostaatklachten heeft;
 • Als u amitriptyline gebruikt voor de behandeling van de depressieve component van schizofrenie of van andere psychotische aandoeningen, omdat de psychotische symptomen kunnen verergeren;
 • Als u een lage bloeddruk heeft;
 • Als u tijdens de eerste tien weken van de behandeling verschijnselen als keelpijn, koorts of griep krijgt. Mogelijk moet uw bloedbeeld dan gecontroleerd worden;
 • Als u een operatie moet ondergaan. Indien mogelijk moet de medicatie voor enkele dagen worden gestaakt;
 • Bij oudere patiënten omdat zij vaak gevoeliger zijn voor antidepressiva;

Overleg met een arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of geweest is.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts over het gebruik van Amitriptyline als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Het wordt afgeraden om Amitriptyline te gebruiken als u borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Amitriptyline heeft een wisselwerking met een aantal andere medicijnen, waaronder:

 • Sommige andere soorten antidepressiva;
 • Bepaalde slaapmiddelen;
 • Bepaalde antischimmelmedicijnen;
 • Bepaalde medicijnen tegen hartritmestoornissen;
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk;
 • Bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden bij de ziekte van Parkinson;
 • Bepaalde pijnstillers.

In de bijsluiter staan alle geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met Amitriptyline. Ook staat vermeld om welke wisselwerkingen het gaat. Overleg met een arts als u een van deze medicijnen gebruikt.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Amitriptyline zijn onder andere:

 • Bloedbeeldveranderingen met verhoogde gevoeligheid voor infecties of met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (beenmergdepressie). Raadpleeg in dit geval direct uw arts;
 • Huiduitslag, jeuk, lichtgevoeligheid, vochtophoping in gezicht en tong;
 • Wisselende bloedsuikers;
 • Gewichtstoename of – verlies;
 • Psychische stoornissen, waaronder verwardheid, moeite met concentreren, hallucinaties, manies, onrust, nachtmerries of slapeloosheid, gedachten over zelfmoord of zelfbeschadiging;
 • Doof gevoel, tintelingen en waarnemingen van kriebelingen in armen en benen;
 • Oorsuizen, duizeligheid;
 • Hoofdpijn;
 • Oogklachten, zoals wazig zicht, glaucoom, accommodatiestoornissen;
 • Hartklachten;
 • Hogere of lagere bloeddruk;
 • Maagdarmklachten;
 • Lever- of galaandoeningen, zoals geelzucht of hepatitis.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u last krijgt van hevige of ernstige bijwerkingen. Of als het gaat om een bijwerking die niet in de bijsluiter staat.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel is amitriptyline hydrochloride. Eén tablet bevat 10 mg of 25 mg amitriptyline hydrochloride.

De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, maïszetmeel, polyvidone K25 (E1201), microkristallijne cellulose (E460), talk (E553b), colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat, hypromellose (E464), propyleenglycol (E1520), titaniumdioxide (E171), PEG 400.

Amitriptyline HCl 10 mg tabletten bevatten eveneens indigotine (E132).

Amitriptyline HCl 25 mg tabletten bevatten eveneens ijzeroxide-geel (E172) en quinoline-geel (E104).

De fabrikanten van Amitriptyline zijn

Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederland

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Duitsland

Centrafarm Pharmaceuticals B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur
Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Amitriptyline hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 04-10-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven