Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Diflucan

 • Antischimmelmiddel
 • Capsule of poeder om in te nemen
 • Ook geschikt voor kinderen en baby’s

Over Diflucan

Diflucan is een antischimmelmiddel. De werkzame stof fluconazol doodt bepaalde gisten en schimmels die een infectie veroorzaken. Artsen schrijven Diflucan voor bij verschillende schimmelinfecties, waaronder:

 • Schimmelinfectie van de vagina (candidainfectie) of penis;
 • Schimmelinfectie in de mondholte, keel of slokdarm;
 • Schimmelinfectie in de longen, hersenen, urinewegen of andere organen;
 • Schimmelinfecties van de huid of nagels.

Diflucan wordt ook gebruikt om (terugkerende) schimmelinfecties te voorkomen.

Gebruik

Diflucan is verkrijgbaar in capsules van 50 mg, 100 mg, 150 mg en 200 mg. Slik de capsule in zijn geheel door met behulp van wat water. U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen. Probeer Diflucan steeds op een vast tijdstip in te nemen.

Voor baby’s en kleine kinderen die geen capsules kunnen doorslikken is er Diflucan poeder, waarmee de apotheek een drankje bereidt. Doet de apotheek dit niet, dan kunt u zelf de drank bereiden volgens de aanwijzingen in de bijsluiter. De klaargemaakte drank is 28 dagen houdbaar.

Schud de drank voor ieder gebruik en vul de meegeleverde doseerspuit met de juiste hoeveelheid vloeistof (zie aanwijzingen in de bijsluiter). Spuit de vloeistof vervolgens langzaam in de mond van het kind.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts.

De algemene richtlijnen voor dosering bij een schimmelinfectie aan de genitaliën (vagina, penis) zijn als volgt:

 • Volwassenen: 150 mg als enkelvoudige dosis.

De algemene richtlijnen voor dosering bij slijmvliesinfecties in de mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij gebitsprothesedragers zijn als volgt:

 • Volwassenen: 200 mg tot 400 mg op de eerste dag, vervolgens eenmaal daags 100 mg tot 200 mg totdat u wordt gezegd dat u moet stoppen.

De algemene richtlijnen voor dosering bij schimmelinfecties van de huid en nagels zijn als volgt:

 • Volwassenen: afhankelijk van de plaats van de infectie eenmaal daags 50 mg, eenmaal per week 150 mg, eenmaal per week 300 tot 400 mg gedurende 1 tot 4 weken (tot 6 weken bij
  voetschimmel; bij nagelinfectie duurt de behandeling totdat de geïnfecteerde nagel
  vervangen is).

Voor de doseringsadviezen bij andere aandoening: zie bijsluiter.

Voor baby’s, kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt een aangepast doseringsadvies (zie bijsluiter).

Alcohol/autorijden

Bij het besturen van voertuigen of het gebruiken van machines moet u er rekening mee houden dat er duizeligheid of toevallen op kunnen treden.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Als u te veel Diflucan inneemt, kunt u ziek worden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Als u bent vergeten een dosis in te nemen, moet u dat alsnog doen zodra u eraan denkt. Als het echter alweer bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over.

Wanneer niet gebruiken

Diflucan is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent of uw kind is allergisch voor andere antischimmelmiddelen, of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U of uw kind gebruikt het medicijn astemizol, terfenadine, cisapride, pimozide, kinidine of erytromycine.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u of uw kind lever of nierproblemen of een hartaandoeningen (waaronder hartritmestoornissen) heeft;
 • Als u of uw kind abnormale kalium, calcium- of magnesiumgehaltes in het bloed
  heeft;
 • Als u of uw kind ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, rood worden van de huid of problemen met de ademhaling);
 • Als u of uw kind verschijnselen van ‘bijnierinsufficiëntie’ ontwikkelt (zie bijsluiter voor meer informatie);
 • Als u of uw kind ooit een ernstige huiduitslag of huidafschilfering, blaarvorming en/of wondjes in de mond heeft gehad na het innemen van fluconazol.

Neem contact op met uw arts of apotheker als de schimmelinfectie niet beter wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Dan mag u dit middel niet
gebruiken, behalve wanneer uw arts u heeft gezegd dat u het toch moet gebruiken. Als u zwanger
wordt terwijl u dit geneesmiddel inneemt of binnen 1 week na de laatste dosis, neem dan contact op
met uw arts.

Als u fluconazol in de eerste drie maanden van de zwangerschap gebruikt, kunt u een grotere kans op een miskraam hebben. Als u in de eerste drie maanden van de zwangerschap lage doses fluconazol inneemt, kunt u een iets grotere kans hebben dat uw baby wordt geboren met afwijkingen van de botten en/of de spieren.

Borstvoeding
U kunt doorgaan met het geven van borstvoeding na het innemen van een enkele dosis van 150 mg
Diflucan. U mag geen borstvoeding geven als u meerdere doses Diflucan gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Licht de arts onmiddellijk in als u of uw kind een van de volgende geneesmiddelen inneemt: astemizol, terfenadine, cisapride, pimozide, kinidine of erytromycine; deze geneesmiddelen mogen niet met Diflucan worden ingenomen.

Diflucan heeft een wisselwerking met verschillende andere medicijnen. Een overzicht van deze medicijnen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts of apotheker voor advies als u een van deze geneesmiddelen gebruikt: het kan zijn dat uw dosering moet worden aangepast.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Stop met het innemen van Diflucan en roep onmiddellijk medische hulp in als u een van de volgende
klachten opmerkt:

 • Huiduitslag over een groot deel van het lichaam, hoge lichaamstemperatuur en vergrote lymfeklieren (DRESSsyndroom of geneesmiddelen-overgevoeligheidssyndroom);
 • Een hevige allergische reactie (geeft klachten als jeuk, moeite met ademhalen, opzwellen van gezicht, oogleden of lippen, huiduitslag; zie bijsluiter voor meer informatie);
 • Signalen van leverproblemen (geeft klachten als gebrek aan eetlust, vermoeidheid, braken, geelzucht).

Andere bijwerkingen van Diflucan zijn onder andere:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Maagklachten, diarree, misselijkheid, braken;
 • Verhoogde waarden van bloeduitslagen bij leverfunctieonderzoek;
 • Huiduitslag

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Verminderde hoeveelheid rode bloedcellen;
 • Verminderde eetlust;
 • Slapeloosheid, zich slaperig voelen;
 • Toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of doof gevoel;
 • Smaakveranderingen;
 • Obstipatie, moeilijke spijsvertering, winderigheid, droge mond;
 • Spierpijn;
 • Leverschade en geelzucht;
 • Striemen, blaarvorming (galbulten/netelroos), jeuk, toegenomen transpiratie;
 • Moeheid, algemeen gevoel van malaise, koorts.

Een overzicht van bijwerkingen die minder vaak voorkomen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker, ook als de klachten niet in de bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in Diflucan capsules is fluconazol. Iedere harde capsule bevat 50 mg, 100 mg, 150 mg of 200 mg fluconazol. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Inhoud van de capsules: lactosemonohydraat, maïszetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat en natriumlaurylsulfaat.
 • Omhulsel van de capsules:
  Harde capsules 50 mg: gelatine (E441), titaandioxide (E171) en Patentblauw V (E131)
  Harde capsules 100 mg: gelatine (E441), titaandioxide (E171), erythrosine (E127) en
  Patentblauw V (E131)
  Harde capsules 150 mg: gelatine (E441), titaandioxide (E171) en Patentblauw V (E131)
  Harde capsules 200 mg: gelatine (E441), titaandioxide (E171), erythrosine (E127) en
  indigokarmijn (E132);
 • Drukinkt: schellak (glazuur), zwart ijzeroxide (E172), Nbutylalcohol, gedehydreerde alcohol,
  gezuiverd water, propyleenglycol (E1520), industrieel gemethyleerde alcohol, isopropylalcohol, sterke
  ammoniakoplossing, kaliumhydroxide (E525).

De werkzame stof in Diflucan poeder is fluconazol. 1 ml gereconstitueerde suspensie bevat 10 mg fluconazol. De andere stoffen in dit middel zijn: sacharose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171), xanthaangom (E415), natriumcitraat, watervrij citroenzuur, natriumbenzoaat (E211) en natuurlijk sinaasappelaroma (bevat sinaasappelolie en maltodextrine.

De fabrikant van Diflucan is:

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 Route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Frankrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Diflucan hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 21-08-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven