Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Finasteride 1 mg

 • Helpt bij mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica)
 • Voorkomt verder haarverlies
 • Tablet om in te nemen
 • Uitsluitend voor volwassen mannen

Over Finasteride 1 mg

De werkzame stof finasteride behoort tot een groep geneesmiddelen die invloed heeft op mannelijke geslachtshormonen (5-alfa-reductaseremmers). Een van die hormonen is dihydrotestosteron (DHT), een stof die grotendeels bijdraagt aan haarverlies bij mannen. Finasteride vermindert de concentratie van DHT in de hoofdhuid en helpt zo het kaalwordingsproces om te keren en verder haarverlies te voorkomen. Finasteride 1 mg is bedoeld voor mannen met licht tot matig haarverlies die nog niet helemaal kaal zijn.

Gebruik

Neem de tablet in met wat water. U kunt Finasteride 1 mg met of zonder voedsel innemen. De tablet moet in zijn geheel worden doorgeslikt, zonder erop te kauwen. Maak de tabletten ook niet kapot.

Het kan enige tijd (gemiddeld 3 tot 6 maanden) duren voordat u merkt dat het medicijn effect heeft. Blijf Finasteride 1 mg gebruiken voor zolang de arts dit heeft aanbevolen.

Dosering

Uw dosering wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassen mannen: eenmaal daags 1 tablet.

Houd u aan de voorgeschreven dosering. Finasteride 1 mg werkt niet beter of sneller als u het vaker inneemt.

Dit middel mag niet worden gebruikt door vrouwen en door kinderen jonger dan 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor het gebruik van alcohol of uw rijvaardigheid.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Finasteride 1 mg.

Als u te veel van dit middel heeft ingenomen of als iemand anders dit middel heeft ingenomen, neem dan contact op met de spoedeisendehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de rest van de tabletten of het lege doosje met u mee.

Bent u een dosis Finasteride 1 mg vergeten? Sla de vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Het wordt aanbevolen om dit middel te blijven gebruiken om het maximale effect te bereiken. Als u tussendoor met de behandeling stopt, is het waarschijnlijk dat u binnen 9 tot 12 maanden de herwonnen haargroei weer verliest.

Wanneer niet gebruiken

Finasteride 1 mg is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u een vrouw bent;
 • Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Finasteride 1 mg (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Er gelden een aantal extra waarschuwingen voor dit geneesmiddel:

 • Effecten op de vruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid is gemeld bij mannen die finasteride langdurig hadden gebruikt en die ook andere risicofactoren hadden die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid. Na het stoppen met finasteride is gemeld dat de zaadkwaliteit verbeterde of normaal werd. Er zijn geen langetermijnonderzoeken gedaan naar het effect van finasteride op de vruchtbaarheid bij mannen.
 • Stemmingswisselingen en depressie. Stemmingswisselingen zoals depressieve stemming, depressie en, minder vaak, zelfmoordgedachten zijn gemeld bij patiënten die behandeld werden met Finasteride Accord. Stop met het gebruik van Finasteride Accord 1 mg als u last krijgt van een van deze verschijnselen en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts voor medisch advies.
 • Borstkanker. Een van de mogelijke bijwerkingen is borstkanker. Overleg met een arts als u last krijgt van symptomen die hierop kunnen wijzen (zie rubriek “Bijwerkingen”).
 • Finasteride 1 mg is schadelijk voor het ongeboren kind. Als de werkzame stof in dit middel wordt ingenomen of door de huid wordt opgenomen door een vrouw die zwanger is van een mannelijke baby, kan dat ertoe leiden dat het jongetje met afwijkingen aan de geslachtsorganen wordt geboren. Als een zwangere vrouw in contact komt met vermalen of gebroken Finasteride 1 mg tabletten, raadpleeg dan uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Finasteride 1 mg is niet geschikt voor vrouwen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Stop met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van de volgende klachten ervaart:

 • Symptomen van een allergische reactie: zwelling van de lippen, het gezicht, de tong of de keel; slikproblemen; bulten onder uw huid (netelroos) en ademhalingsproblemen.
 • Depressie (gevoelens van ernstig verdriet en onwaardigheid);

Meld veranderingen in het borstweefsel zoals knobbels, pijn, vergroting van het borstweefsel of afscheiding uit de tepel onmiddellijk aan uw arts, omdat dit verschijnselen kunnen zijn van een ernstige aandoening, zoals borstkanker.

Andere bijwerkingen van Finasteride 1 mg zijn:

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Minder zin in seks;
 • Problemen met het krijgen van een erectie;
 • Problemen met de zaadlozing, waaronder een vermindering van de hoeveelheid zaadvloeistof (sperma) tijdens de seks;
 • Depressie.

Frequentie onbekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Allergische reacties zoals uitslag, jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten) en zwelling van lippen en gezicht;
 • Pijnlijke of gezwollen borsten;
 • Hartkloppingen;
 • Pijn aan de ballen (testes);
 • Snelle hartslag;
 • Aanhoudende problemen met het krijgen van een erectie na stopzetting van de behandeling;
 • Blijvend minder zin in seks na stopzetting van de behandeling;
 • Blijvende problemen met de zaadlozing (ejaculatieproblemen) na stopzetting van de behandeling;
 • Onvruchtbaarheid is gemeld bij mannen die finasteride langdurig hadden gebruikt en andere risicofactoren hadden die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid. Na stopzetting van de behandeling met finasteride is gemeld dat de zaadkwaliteit verbeterde of normaal werd. Er is geen langdurig onderzoek gedaan naar het effect van finasteride op de vruchtbaarheid bij mannen;
 • Veranderingen in de manier waarop uw lever werkt, wat kan worden bepaald aan de hand van een bloedonderzoek;
 • Angst.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in FINASTERIDE ACCORD 1 MG FILMOMHULDE TABLETTEN is finasteride. Eén filmomhulde tablet bevat 1 mg finasteride. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Tabletkern: lactosemonohydraat; microkristallijne cellulose (E460); gepregelatineerd zetmeel (maïs); natriumzetmeelglycolaat (type A); lauroyl macrogolglycerides; magnesiumstearaat (E572).
 • Filmcoating: Hypromellose (E464); titaandioxide (E171); macrogol 6000; rood ijzeroxide (E172); geel ijzeroxide (E172).

De fabrikanten van FINASTERIDE ACCORD 1 MG FILMOMHULDE TABLETTEN zijn:

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Nederland

Laboratorios Normon S.A., Ronda de Valdecarrizo 6,
28760 Tres Cantos,
Madrid, Spanje

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 12-12-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven