Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Gabapentine

Wat is Gabapentine?

Gabapentine is een receptplichtig geneesmiddel dat wordt gebruikt om pijn te bestrijden, onder andere zenuwpijn. Het wordt verkocht onder verschillende namen, waaronder Neurontin, en is een van de meest voorgeschreven medicijnen in geval van zenuwpijn.   .

Waar wordt Gabapentine voor gebruikt?

Gabapentine valt in de geneesmiddelengroep van de anti-epileptica, maar wordt ook voorgeschreven bij neurologische stoornissen, zoals zenuwpijn veroorzaakt door herpes zoster of gordelroos. Gabapentine wordt ook voorgeschreven in geval van pijnlijke diabetische neuropathie (PDNP) als complicatie van diabetes. Zenuwpijn (of neuropathische pijn, of neuralgie) is niet hetzelfde als spierpijn of gewrichtspijn. Receptvrije pijnstillers helpen vaak niet bij zenuwpijn.

 <br />Hoe gebruikt u Gabapentine?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld, want Gabapentine is een receptplichtig geneesmiddel. Moet u maar een halve tablet innemen, breek dan de tablet doormidden en bewaar de andere helft voor uw volgende dosis. Een gebroken tablet moet zo snel mogelijk worden ingenomen en anders na een paar dagen worden weggegooid. Neem de tabletten in met een glas water, met of zonder eten. De tabletten niet fijnkauwen of oplossen.

Als u een middel tegen maagzuur inneemt, neem dit dan minstens twee uur voor of na Gabapentine in, anders wordt Gabapentine mogelijk minder goed opgenomen.

Dosering

De dosering is afhankelijk van de ernst van de pijn en de aandoening die wordt behandeld. Gebruik Gabapentine zoals voorgeschreven door uw arts totdat uw arts u zegt ermee te stoppen. Een gebruikelijke dosering is driemaal daags 600 gram. Zorg dat u geen dosis vergeet, dat kan de werking van Gabapentine verminderen.

Wat zijn de bijwerkingen van Gabapentine?

De vaakst voorkomende bijwerkingen zijn:  
Duizeligheid;  
Sufheid;  
Slaperigheid;  
Vasthouden van vocht in handen en voeten;  
Minder controle over bewegingen;  
Ongewone oogbewegingen.  

Stop in geval van een allergische reactie (ademhalingsproblemen, gezwollen mond of tong, huiduitslag, jeuk, piepende ademhaling) onmiddellijk met het gebruik van Gabapentine en roep onmiddellijk medische hulp in.

Gabapentine kan ook minder vaak voorkomende bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg de bijsluiter voor een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen.

Wanneer mag u Gabapentine niet gebruiken?

Gabapentine is een veilig geneesmiddel. Desalniettemin kan een wisselwerking optreden met bepaalde andere medicijnen, zoals hydrocodon. Deze wisselwerking kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Vertel uw behandeld arts altijd welke andere medicijnen u gebruikt. De arts weet met welke medicijnen Gabapentine wel en niet gecombineerd mag worden en of u Gabapentine veilig kunt gebruiken.

Zwangerschap / borstvoeding / alcohol / rijvaardigheid

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het is niet duidelijk of Gabapentine invloed op de (ongeboren) baby heeft. Uw arts moet beoordelen of de voordelen van het gebruik van Gabapentine opwegen tegen de eventuele risico’s.

Pas op met alcohol, dit kan de bijwerkingen versterken.

Bestuur geen voertuig en bedien geen zware machines als u zich suf of slaperig voelt na de inname van Gabapentine.

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven