Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Ibuprofen

Ibuprofen behoort tot de groep van geneesmiddelen die NSAID’s worden genoemd (nietsteroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen). Dit middel verlaagt de koorts, verlicht de pijn en heeft een ontstekingsremmende werking.

Wat is Ibuprofen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibuprofen (ontstekingsremmer) behoort tot de groep van geneesmiddelen die NSAID’s worden genoemd (nietsteroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen). Dit middel verlaagt de koorts, verlicht de pijn en heeft een ontstekingsremmende werking.

Dit middel kan worden gebruikt om de symptomen te behandelen van pijn en ontsteking bij reumatoïde artritis (langdurige gewrichtsontsteking), inclusief systemische juveniele idiopatische artritis (vorm van artritis op jonge leeftijd met kenmerken die lijken op die van reumatoïde artritis op volwassen leeftijd). Daarnaast kan dit middel gebruikt worden voor osteoartritis (pijn aan gewrichten door slijtage van kraakbeen) of andere aandoeningen waarbij de gewrichten ontstoken zijn en bij pijnlijke zwelling en ontsteking na letsel aan weke delen (bijv. bindweefsel).

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • U zit in de laatste drie maanden van de zwangerschap;
 • U heeft een grotere neiging om te bloeden;
 • U heeft een ernstige lever- of nieraandoening;
 • U heeft ernstig hartfalen of een ernstige hartaandoening;
 • U heeft een zweer in de maag of de twaalfvingerige darm, of u heeft daar in het verleden last van gehad na het gebruik van ibuprofen of een vergelijkbaar product;
 • U heeft allergische reacties gehad (bijv. ademhalingsproblemen, verstopte neus, huiduitslag) na het gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen;
 • U lijdt aan een bloeding in de hersenen (cerebrovasculaire bloeding) of een bloeding elders in het lichaam;
 • U lijdt aan een aanzienlijke uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende drinken).

Ibuprofen 600 mg tabletten mogen niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Ontstekingsremmende/pijnstillende geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen een licht verhoogd risico op een hartaanval of beroerte met zich meebrengen, vooral bij het gebruik van hoge doses. U mag de maximale dosis en de maximale behandelingsduur niet overschrijden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u hartproblemen heeft zoals hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval of een bypass-operatie (operatie waarbij er een omleiding wordt gemaakt rondom een vernauwde kransslagader) heeft gehad, een perifere bloedvatziekte (slechte circulatie in de benen of voeten door vernauwde of verstopte bloedvaten), of een beroerte in welke vorm dan ook (waaronder een miniberoerte of een transiënte ischemische aanval [TIA]);
 • Als u hoge bloeddruk, diabetes of een hoge hoeveelheid cholesterol in uw bloed heeft of als er in uw familie hartaandoeningen of beroertes voorkomen, of als u rookt;
 • Houd u altijd aan de laagst mogelijke dosering en de kortst mogelijke behandelingsduur om het risico op bijwerkingen te verminderen. Het is altijd zo dat hogere dan de aanbevolen doses risico’s met zich mee kunnen brengen. Dat betekent ook dat de combinatie van verschillende ontstekingsremmers tegelijkertijd moet worden vermeden;
 • Mensen die de volgende ziektes of symptomen hebben of in het verleden hebben gehad, moeten een arts raadplegen voordat ze beginnen met het gebruik van dit middel: systemische lupus erythematodes (langdurige afweerziekte waarbij het lichaam de eigen cellen aanvalt, hierdoor ontstaan ontstekingen in veel verschillende organen), stoornissen in de werking van de nier of lever, licht tot matig hartfalen, astma, langdurige ontstekingsziekten van het maagdarmkanaal, een maagzweer in het verleden, of een andere verhoogde bloedingsneiging;
 • Zoals ook bij andere ontstekingsremmers het geval is, kan dit middel de symptomen van een infectie maskeren;
 • Dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan verminderen. Dit effect is omkeerbaar na het stoppen met de behandeling met dit middel;
 • Patiënten die in het verleden problemen met het maagdarmkanaal hebben gehad, met name ouderen, moeten contact opnemen met een arts als ze last krijgen van hun buik of maag, vooral aan het begin van de behandeling;
 • In zeer zeldzame gevallen zijn ernstige huidreacties gemeld bij het gebruik van een NSAID. Het risico hierop is het grootst aan het begin van de behandeling. In de meeste gevallen treden de reacties in de eerste maand van de behandeling op. Stop met het gebruik van dit middel en neem contact op met een arts als u huiduitslag of wondjes op de slijmvliezen krijgt;
 • Patiënten die systemische lupus erythematodes ‘mixed connective-tissue disease’ (bindweefselziekte met overlappende symptomen van verschillende bindweefselziekten) hebben, kunnen een groter risico hebben op hersenvliesontsteking (aseptische meningitis).

Stop met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van de volgende verschijnselen krijgt (angio-oedeem):

 • zwelling van het gezicht, de tong of de keel;
 • slikproblemen;
 • huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten) en ademhalingsproblemen.

Geneesmiddelen zoals dit middel kunnen een licht verhoogd risico op een hartaanval of beroerte met zich meebrengen. Dit verhoogde risico is waarschijnlijker bij het gebruik van hoge doses en bij langdurige behandeling. U mag de maximale dosis en de maximale behandelingsduur niet overschrijden.

Praat met een arts of apotheker over uw behandeling als u hartproblemen heeft, als u in het verleden een beroerte heeft gehad of als u denkt dat u een groter risico heeft op deze aandoeningen (bijvoorbeeld als u hoge bloeddruk, diabetes of een hoge hoeveelheid cholesterol in uw bloed heeft of als u rookt).

Neem dit middel niet in als u zwanger probeert te worden.

Raadpleeg eerst uw arts.
Als u waterpokken (jeukende blaasjes op de huid, veroorzaakt door een virus) heeft, is het raadzaam om dit middel te vermijden.

In zeer zeldzame gevallen zijn ernstige huidreacties gemeld bij het gebruik van een NSAID. Stop met het gebruik van dit middel en neem contact op met een arts als u huiduitslag of wondjes op de slijmvliezen krijgt. Ernstige huiduitslag kan onder andere bestaan uit blaasjes op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar mogelijk ook in het gezicht en op de lippen (erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom). Dit kan nog ernstiger worden als de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid los kunnen laten (toxische epidermale necrolyse). Er kan ook een ernstige infectie optreden met afbraak (necrose) van huid, onderhuidsweefsel en spierweefsel.

Dit middel kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel, keelholte/slokdarmhoofd of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel. Als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen en jongeren met uitdroging bestaat het risico op stoornissen in de werking van de nieren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik geen verschillende soorten pijnstillers tegelijkertijd, tenzij uw arts u heeft verteld dat u dit mag doen..

Gebruikt u naast Ibuprofen nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Ibuprofen kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, en andere geneesmiddelen kunnen de werking van Ibuprofen beïnvloeden.

Bijvoorbeeld:

 • Geneesmiddelen tegen tumoren en aandoeningen van het afweersysteem (metotrexaat, tacrolimus, ciclosporine, pemetrexed);
 • Geneesmiddelen tegen manische depressie (terugkerende perioden van overdreven opgewektheid afgewisseld met perioden van ernstige somberheid) (lithium);
 • Geneesmiddelen tegen een onregelmatige hartslag (digoxine);
 • Geneesmiddelen tegen pijn (acetylsalicylzuur [aspirine]);
 • Geneesmiddelen die anticoagulantia worden genoemd (bloedverdunners of middelen die de bloedstolling tegengaan, zoals aspirine [acetylsalicylzuur], warfarine, ticlopidine, dicoumarol);
 • Geneesmiddelen tegen depressie (geneesmiddelen die SSRI’s worden genoemd);
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals geneesmiddelen van het atenolol-type, angiotensine-II-receptorantagonisten zoals losartan);
 • Geneesmiddelen tegen ontsteking (corticosteroïden);
 • Geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (antischimmelmiddelen, vooral voriconazol of fluconazol);
 • Geneesmiddelen tegen diabetes mellitus (sulfonylureumderivaten);
 • Geneesmiddelen tegen infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) (zidovudine, ritonavir);
 • Antibiotica (chinolonen zoals ciprofloxacine);
 • Aminoglycosiden (een bepaalde soort antibiotica);
 • Mifepriston (geneesmiddel voor afbreking van een zwangerschap);
 • Probenecide (geneesmiddel voor de behandeling van jicht of een te hoge hoeveelheid urinezuur in het bloed);
 • Andere geneesmiddelen die ibuprofen bevatten, zoals geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen;
 • Andere ontstekingsremmende pijnstillers, zoals aspirine;
 • Cholestyramine (een geneesmiddel om de hoeveelheid cholesterol in het bloed te verlagen);
 • Gingko biloba (een kruidengeneesmiddel). (Er is een kans dat u een hogere bloedingsneiging krijgt als u dit samen met ibuprofen gebruikt).

Om die redenen moet de behandelende arts op de hoogte zijn van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt.

Sommige andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op of beïnvloed worden door de behandeling met Ibuprofen . Daarom moet u altijd advies vragen aan uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen combineert met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Dit middel mag samen met het eten en drinken worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap Zwangere vrouwen mogen dit middel tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap niet gebruiken. Vrouwen die zwanger proberen te worden of zwanger zijn, moeten het gebruik van dit middel vermijden. Ibuprofen mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als uw arts zegt dat u dit kunt doen.

Borstvoeding Dit middel gaat over in de moedermelk. Daarom wordt het gebruik van dit middel niet aanbevolen als u borstvoeding geeft. Raadpleeg echter een arts als het nodig is om dit middel vaker dan zelden te gebruiken tijdens de periode dat u borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid
Het gebruik van dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Het gebruik van dit middel wordt niet aanbevolen als u probeert om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoek ondergaat.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan bij sommige mensen de reactiesnelheid beïnvloeden. Hiermee moet rekening worden gehouden in gevallen waarin u heel alert moet zijn. Bijwerkingen zoals duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en stoornissen in het zicht zijn mogelijk na het gebruik van NSAID’s. Als u bijwerkingen krijgt, mag u geen voertuigen besturen of machines bedienen.

U alleen bent verantwoordelijk voor het besluit of u alert genoeg bent om te rijden of andere taken uit te voeren waarvoor meer concentratie vereist is. Het gebruik van geneesmiddelen kan vanwege de werking of bijwerkingen ervan invloed hebben op uw vermogen om deze dingen veilig te doen. De beschrijving van deze bijwerkingen vindt u in de andere rubrieken. Lees alle informatie in deze bijsluiter ter begeleiding. Raadpleeg bij twijfel uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Ibuprofen bevat lactose Als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem dit middel bij voorkeur tijdens of na de maaltijd, met veel vloeistof. De ibuprofentabletten moeten heel worden ingeslikt en niet worden gebroken of vermalen, en er dient niet op de tabletten gekauwd of gezogen te worden om ongemak in de mond en irritatie in de keel te voorkomen.

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar (die meer wegen dan 40 kg)

Reumatische aandoeningen

Eén 600 mg tablet, driemaal per dag. Wacht minimaal 4-6 uur tussen twee doses. Sommige patiënten hebben al baat bij 600 - 1200 mg per dag. In ernstige of gevallen waarin de klachten plotseling zijn ontstaan en/of snel toenemen kan het van nut zijn om de dosis te verhogen tot de spoedeisende fase onder controle is gebracht, op voorwaarde dat de totale dagdosis niet hoger is dan 2400 mg verdeeld over verschillende doses. Deze breukstreep dient niet om de tablet te breken en in sommige gevallen moet een andere sterkte of formulering van ibuprofen worden gebruikt.

Jongeren ouder dan 12 jaar (die zwaarder wegen dan 40 kg)

Juveniele idiopathische artritis

De aanbevolen dosis is 20-30 mg/kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over 3 of 4 verschillende doses, tot maximaal 40 mg/kg lichaamsgewicht per dag in ernstige gevallen. Ibuprofen 600 mg tabletten zijn niet geschikt voor kinderen en jongeren jonger dan 12 jaar, omdat met deze tablet de juiste dosering niet kan worden bereikt.

Als u lijdt aan ernstige lever- of nierziekte of als u al wat ouder bent, zal uw arts u de correcte dosis vertellen die u moet innemen. Dit zal de laagst mogelijke dosis zijn.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer dit middel heeft ingenomen dan u zou mogen, of als een kind per ongeluk dit geneesmiddel heeft genomen, moet u altijd contact opnemen met een arts of het ziekenhuis voor een oordeel over het risico en advies over wat u moet doen.

De symptomen kunnen onder andere zijn: misselijkheid, maagpijn, braken (er kunnen bloedsporen in het braaksel zitten), hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid en heen en weer bewegen van de ogen. Bij hoge doseringen zijn bewustzijnsverlies, aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies) (vooral bij kinderen), zwakte en duizeligheid, bloed in de urine, onderkoeling en ademhalingsproblemen gemeld.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van de volgende verschijnselen krijgt:
tekenen van angio-oedeem zoals:

 • Zwelling van het gezicht, de tong of de keel;
 • Slikproblemen;
 • Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten) en ademhalingsproblemen;
 • Tekenen van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) zoals zware hoofdpijn, hoge koorts, stijve nek of overgevoeligheid voor fel licht;
 • Tekenen van darmbloeding zoals; bloed in uw ontlasting, zwarte, teerachtige ontlasting;
 • Bloed of donkere deeltjes in uw braaksel die op gemalen koffie lijken.

Vertel het uw arts en stop met het gebruik van dit middel als u de volgende bijwerkingen krijgt:

 • Onverklaarbare maagpijn (buikpijn) of andere abnormale maagsymptomen, spijsverteringsproblemen, brandend maagzuur, misselijkheid en/of braken;
 • Onverklaarbare piepende ademhaling, kortademigheid, huiduitslag, jeuk of blauwe plekken (dit kunnen tekenen zijn van een allergische reactie);
 • Gele verkleuring van de ogen en/of huid (geelzucht);
 • Hevige keelpijn met hoge koorts (dit kunnen tekenen zijn van een aandoening die bekendstaat als agranulocytose);
 • Wazig zien of andere problemen met het zien (gezichtsstoornissen) en of het zien/horen van dingen die er niet zijn (hallucinaties);
 • Vocht vasthouden, bijv. gezwollen enkels (dit kan een teken zijn van nierproblemen);
 • Ernstige, zich verspreidende huiduitslag (Stevens-Johnson-syndroom en erythema multiforme). De symptomen zijn onder andere hevige huiduitslag, blaarvorming van de huid, waaronder in de mond, neus en geslachtsdelen, en loslating van de huid, wat gepaard kan gaan met symptomen zoals pijn, hoofdpijn en koorts).

Geneesmiddelen zoals dit middel zijn in verband gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte.
Geneesmiddelen zoals dit middel zijn in uitzonderlijke gevallen in verband gebracht met ernstige huidproblemen bij patiënten die waterpokken of gordelroos (jeukende blaasjes op de huid, veroorzaakt door een virus) hebben.
Problemen met het bloed, de nieren of de lever of ernstige huidreacties kunnen zelden voorkomen tijdens het gebruik van ibuprofen.
In zeer zeldzame gevallen kan dit middel aseptische meningitis veroorzaken (ontsteking van het vlies rond de hersenen).
Het is gebleken dat dit middel soms de symptomen van de ziekte van Crohn of colitis (ontstekingsziekten van de darmen) kunnen verergeren.

Andere bijwerkingen

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn, licht gevoel in het hoofd;
 • Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel (spijsverteringsproblemen, diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, winderigheid, verstopping, zwarte ontlasting, bloeding in de maag en darmen, bloed in het braaksel);
 • Huiduitslag;
 • Vermoeidheid.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Ontsteking van het neusslijmvlies met een verstopte neus, niezen en snot (rinitis), slapeloosheid, angst;
 • Stoornissen in het zien, slechter horen;
 • Ademhalingsproblemen, bronchospasme (benauwdheid door verkramping van de spieren rond de luchtpijp), astma;
 • Zweren in de mond. Maagzweer, gesprongen maagzweer, ontsteking van het maagslijmvlies;
 • Leverontsteking. Geelzucht. Abnormale werking van de lever;
 • Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten), jeuk, kleine blauwe plekken in de huid en slijmvliezen;
 • Overgevoeligheid voor licht;
 • Verminderde werking van de nieren;
 • Slaperigheid;
 • Tintelend gevoel;
 • Gehoorverlies;
 • Bloedarmoede (een vermindering van het aantal rode bloedcellen of hemoglobine, wat mogelijk kan leiden tot een bleke huid en een gevoel van zwakte).

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Hersenvliesontsteking, niet veroorzaakt door bacteriën;
 • Allergische reactie;
 • Depressie, verwardheid;
 • Slechter zien, duizeligheid;
 • Leverbeschadiging en vocht vasthouden in het lichaam;
 • Veranderingen in de aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (een Vermindering van een bepaald aantal witte bloedcellen);
 • Tinnitus (oorsuizen) en draaierigheid met stoornis in het evenwicht (vertigo).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Ontsteking van de alvleesklier, leverfalen;
 • Veranderingen in de huid en slijmvliezen (soms ernstig) zoals epidermale necrolyse (ernstige plotselinge allergische reactie met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid) en/of erythema multiforme (huiduitslag met onregelmatige rode vlekken).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Verergering van colitis en de ziekte van Crohn (ontstekingsziekten van de darmen);
 • Hartfalen;
 • Hartaanval (myocardinfarct);
 • Hoge bloeddruk.

Let op: Dit middel kan de bloedingstijd verlengen. Er zijn meldingen geweest van hoge bloeddruk en hartfalen, en het erger worden van zweren in de dikke darm en de ziekte van Crohn (ontstekingsziekte in de darmen) bij de behandeling met pijnstillers (NSAID’s).

In uitzonderlijke gevallen komen ernstige huidinfecties voor bij patiënten met waterpokken. Verergering van aan infecties gerelateerde ontstekingen (b.v. ontsteking van bindweefsel waarbij weefsel afsterft) zijn gemeld tijdens het gebruik van NSAID’s.

Geneesmiddelen zoals dit middel kunnen een licht verhoogd risico op een hartaanval of beroerte met zich meebrengen.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is ibuprofen;
 • Elke filmomhulde tablet bevat 600 mg ibuprofen

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

 • Lactosemonohydraat;
 • Maïszetmeel;
 • Croscarmellose natrium;
 • Colloïdaal watervrij siliciumdioxide;
 • Microkristallijne cellulose;
 • Magnesiumstearaat.

Tabletomhulling:

 • Hypromellose;
 • Glyceroltriacetaat;
 • Titaandioxide (E171);
 • Erythrosine aluminiumlak (E127).

Hoe ziet Ibuprofen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Ibuprofen 600 mg filmomhulde tabletten zijn roze, langwerpige, biconvexe, filmomhulde tabletten van ongeveer 19 mm lang en 8 mm breed. De tabletten hebben de inscriptie ‘DL’ gescheiden door een breukstreep op de ene kant en geen inscriptie op de andere kant van de tablet. De breukstreep dient niet om de tablet te breken.
 • Ibuprofen 600 mg tabletten zijn verpakt in PVC-Alu blisterverpakkingen of PVC/PVdC-Alu blisterverpakkingen.
 • Verpakkingsgroottes: 10, 14, 21, 28, 30, 40, 42, 50, 60, 84, 100 of 500 filmomhulde tabletten in een doosje.

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven