Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Locoid

1. Wat is Locoid Crème en waarvoor wordt het gebruikt?

Hoe ziet Locoid Crème eruit en hoe is het verpakt?

Locoid Crème is wit en is verpakt in tubes van 15, 30 of 100 gram. De tube zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Locoid Crème, crème 1 mg/g. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Hoe werkt Locoid Crème?

Locoid Crème bevat een synthetisch bijnierschorshormoon (= corticosteroïd) en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg. De crème basis zorgt ervoor dat de huidaandoening minder vochtig wordt.

Waarvoor kan Locoid Crème gebruikt worden?

Locoid Crème kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid Crème bevat weinig vet en is daardoor geschikt bij die huidaandoeningen waarbij de huid rood en nat is.

2. Wat u moet weten voordat u Locoid Crème gebruikt

Gebruik Locoid Crème niet

 • Wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden;
 • Voor (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid;
 • Voor wonden of geschubde huid (ichthyosis);
 • Wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes;
 • Bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen;
 • Wanneer u overgevoelig bent voor hydrocortison-17-butyraat of één van de hulpstoffen (wat zelden voorkomt). Zie ook de rubriek ‘Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid Crème’.

Wees extra voorzichtig met Locoid Crème

 • Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Locoid Crème wil behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden;
 • Wanneer u Locoid Crème gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk;
 • Locoid Crème mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.

Langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid Crème de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid crème op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid crème kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid Crème wilt gebruiken tijdens zwangerschap, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid crème kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid Crème wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid Crème op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid Crème is niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid Crème

Cetostearyl alcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) en propyl- en butylparahydroxybenzoaat kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Gebruik van Locoid Crème in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Locoid Crème gebruikt?

Locoid Crème dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid Crème met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zonodig voorschrijven om Locoid Crème minder vaak te gebruiken. In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 tubes van 30 gram Locoid Crème per week te gebruiken. Soms zal uw arts voorschrijven om Locoid Crème af te wisselen met Locoid Oleogel of Locoid Vetcrème en omgekeerd.

Wat moet u doen als u te veel Locoid Crème heeft gebruikt?

Wanneer u te veel Locoid Crème heeft gebruikt, kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Locoid Crème te gebruiken?

Als u Locoid Crème een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid Crème zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Locoid Crème aan te brengen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid Crème wordt gestopt: Wanneer de behandeling met Locoid Crème voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid Crème bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid Crème zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Overgevoeligheid

Hormonale aandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Remming van de bijnierschors

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • Toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien);
 • Toepassing op grote huidoppervlakken;
 • Langdurig gebruik;
 • Toepassing bij kinderen.

Oogaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Branderig of jeukend gevoel van de met Locoid Crème behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over;
 • Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose);
 • Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’);
 • Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid Crème lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband;
 • Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van één van bovenstaande bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

In het geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Locoid Crème?

Locoid Crème buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking en niet boven 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Gebruik Locoid Crème niet meer na de datum op de verpakking achter ‘EXP’.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

 • Het werkzame bestanddeel is 1 mg hydrocortison-17-butyraat per gram zalf;
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn vloeibare paraffine en polyethyleen.

Registratiehouder:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Denemarken

Fabrikant:

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wat is Locoid Vetcrème en waarvoor wordt het gebruikt?
Hoe ziet Locoid vetcrème eruit en hoe is het verpakt?

Locoid vetcrème is wit en is verpakt in tubes van 15, 30 of 100 gram. De tube zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Locoid vetcrème, crème 1 mg/g. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Hoe werkt Locoid vetcrème?

Locoid vetcrème bevat een synthetisch bijnierschorshormoon (= corticosteroïd) en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg. De crème basis zorgt ervoor dat de huidaandoening minder vochtig wordt.

Waarvoor kan Locoid vetcrème gebruikt worden?

Locoid vetcrème kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid vetcrème bevat meer vet dan een crème en is daardoor geschikt bij die huidaandoeningen waarbij de huid deels droog en deels nog vochtig kan zijn.

2. Wat u moet weten voordat u Locoid Vetcrème gebruikt

Gebruik Locoid vetcrème niet

Wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
Voor (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid.
Voor wonden of geschubde huid (ichthyosis).
Wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
Bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen.
Wanneer u overgevoelig bent voor hydrocortison-17-butyraat of één van de hulpstoffen (wat zelden voorkomt). Zie ook de rubriek ‘Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid vetcrème’.

Wees extra voorzichtig met Locoid vetcrème

Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Locoid vetcrème wil behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden.
Wanneer u Locoid vetcrème gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk.
Locoid vetcrème mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.
Langdurige toepassing van corticosteroïden bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid vetcrème de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid vetcrème op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid vetcrème kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid vetcrème wilt gebruiken tijdens zwangerschap, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid vetcrème kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid vetcrème wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid vetcrème op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid vetcrème is niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid vetcrème

Cetostearyl alcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) en propylparahydroxybenzoaat kan een allergische reactie veroorzaken (wellicht vertraagd).

Gebruik van Locoid vetcrème in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Locoid Vetcrème gebruikt?

Locoid vetcrème dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid vetcrème met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zonodig voorschrijven om Locoid vetcrème minder vaak te gebruiken. In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 tubes van 30 gram Locoid vetcrème per week te gebruiken. Soms zal uw arts voorschrijven om Locoid vetcrème af te wisselen met Locoid oleogel of Locoid crème en omgekeerd.

Wat moet u doen als u te veel Locoid vetcrème heeft gebruikt?

Wanneer u te veel Locoid vetcrème heeft gebruikt, kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Locoid vetcrème te gebruiken?

Als u Locoid vetcrème een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid vetcrème zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Locoid vetcrème aan te brengen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid vetcrème wordt gestopt:

Wanneer de behandeling met Locoid vetcrème voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid vetcrème bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid vetcrème zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Overgevoeligheid

Hormonale aandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

Remming van de bijnierschors

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
toepassing op grote huidoppervlakken
langdurig gebruik
toepassing bij kinderen

Oogaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

Branderig of jeukend gevoel van de met Locoid vetcrème behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose).
Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’).
Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid vetcrème lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van één van bovenstaande bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

In het geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Locoid Vetcrème?

Locoid vetcrème buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking en niet boven 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Gebruik Locoid vetcrème niet meer na de datum op de verpakking achter ‘EXP’.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Het werkzame bestanddeel is 1 mg hydrocortison-17-butyraat per gram crème.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn vloeibare cetostearylalcohol, macrogol 25 cetostearyl ether, vloeibare paraffine, witte vaseline, propylparahydroxybenzoaat (E 216), benzyl alcohol, citroenzuur (E 330), natriumcitraat (E 331) en gezuiverd water.

Registratiehouder:

LEO Pharma A/S Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Denemarken

Fabrikant:

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

1. Wat is Locoid Scalp Lotion en waarvoor wordt het gebruikt?

Hoe ziet Locoid Scalp lotion eruit en hoe is het verpakt?

Locoid Scalp lotion is een heldere kleurloze oplossing, die verpakt is in flacons van 30 of 100 ml. De flacon zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Locoid Scalp lotion 1 mg/ml.

Hoe werkt Locoid Scalp lotion?

Locoid Scalp lotion bevat een synthetisch bijnierschorshormoon (= corticosteroïd) en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg.

Waarvoor kan Locoid Scalp lotion gebruikt worden?

Locoid Scalp lotion kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid Scalp lotion is in het bijzonder geschikt voor behandeling van de behaarde hoofdhuid.

2. Wat u moet weten voordat u Locoid Scalp Lotion gebruikt

Gebruik Locoid Scalp lotion niet:

Wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
Wanneer u (jeugd)puistjes heeft, ook met roodheid van de huid.
Wanneer u wonden of geschubde huid (ichthyosis) heeft.
Wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
Bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen.
Wanneer u overgevoelig bent voor hydrocortison-17-butyraat (wat zelden voorkomt).

Wees extra voorzichtig met Locoid Scalp lotion

Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Locoid Scalp lotion wil behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden.
Wanneer u Locoid Scalp lotion gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk.
Locoid Scalp lotion mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.
Langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid Scalp lotion de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid Scalp lotion op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid Scalp lotion kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid Scalp lotion wilt gebruiken tijdens zwangerschap, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid Scalp lotion kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid Scalp lotion wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid Scalp lotion op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid Scalp lotion is niet te verwachten.

Gebruik van Locoid Scalp lotion in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Locoid Scalp Lotion gebruikt?

Locoid Scalp lotion dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid Scalp lotion met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zonodig voorschrijven om Locoid Scalp lotion minder vaak te gebruiken. In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 flacons van 30 ml Locoid Scalp lotion per week te gebruiken.

Wat moet u doen als u te veel Locoid Scalp lotion heeft gebruikt?

Wanneer u te veel Locoid Scalp lotion heeft gebruikt, kunnen verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Locoid Scalp lotion te gebruiken?

Als u Locoid Scalp lotion een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid Scalp lotion zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Locoid Scalp lotion aan te brengen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid Scalp lotion wordt gestopt. Wanneer de behandeling met Locoid Scalp lotion voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid Scalp lotion bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid Scalp lotion zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Overgevoeligheid

Hormonale aandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

Remming van de bijnierschors

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
toepassing op grote huidoppervlakken
langdurig gebruik
toepassing bij kinderen

Oogaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

Branderig of jeukend gevoel van de met Locoid Scalp lotion behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose).
Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’).
Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid Scalp lotion lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van één van bovenstaande bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Locoid Scalp Lotion

Locoid Scalp lotion buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Locoid Scalp lotion niet bewaren boven 25°C.

Gebruik Locoid Scalp lotion niet meer na de datum op de verpakking achter ‘EXP’.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Het werkzame bestanddeel is 1 mg hydrocortison-17-butyraat per ml oplossing voor cutaan gebruik.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn isopropylalcohol, glycerol (E 422), povidon (E 1201), citroenzuur (E330), natriumcitraat (E 331) en gezuiverd water.

Registratiehouder:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Denemarken

Fabrikant:

Temmler Italia S.r.l

Via delle Industrie 2

20061 Carugate (MI)

Italië

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

1. Hoe ziet Locoid Crelo eruit en hoe is het verpakt?

Locoid Crelo is wit en is verpakt in flacons van 30 of 100 gram. De flacon zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Locoid Crelo, emulsie voor cutaan gebruik 1 mg/g.

Hoe werkt Locoid Crelo?

Locoid Crelo bevat een synthetisch bijnierschorshormoon (=corticosteroïd) en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg.

Waarvoor kan Locoid Crelo gebruikt worden?

Locoid Crelo kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid Crelo is in het bijzonder geschikt voor behandeling van de behaarde huid.

2. Wat u moet weten voordat u Locoid Crelo gebruikt
Gebruik Locoid Crelo niet bij:

Huidaandoeningen, veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
(Jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid.
Wonden, geschubde huid (ichthyosis).
Huidaandoeningen, die het gevolg kunnen zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
Huiduitslag op de voetzool bij kinderen.
Als u overgevoelig bent voor hydrocortisonbutyraat of een hulpstof van Locoid Crelo (wat zelden voorkomt) mag u Locoid Crelo ook niet gebruiken (zie de rubriek ”Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen”).

Wees extra voorzichtig met Locoid Crelo

Locoid Crelo mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.

De gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien zijn bijzonder gevoelig voor corticosteroïden en dienen derhalve voorzichtig behandeld te worden.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid Crelo de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Controle door uw arts is ook noodzakelijk bij gebruik van Locoid Crelo op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is. Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid Crelo de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid Crelo op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid Crelo kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Als u Locoid Crelo wilt gebruiken tijdens zwangerschap dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid Crelo kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Als u Locoid Crelo wilt gebruiken bij het geven van borstvoeding dan dient u dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid Crelo op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid Crelo is niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid Crelo

Cetostearyl alcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) en propyl- en butylparahydroxybenzoaat kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Butylhydroxytolueen kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen of slijmvliezen.

Gebruik van Locoid Crelo in combinatie met andere geneesmiddelen

Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

3. Hoe wordt Locoid Crelo gebruikt?

Locoid Crelo dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid Crelo met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zonodig voorschrijven om Locoid Crelo minder vaak te gebruiken.

In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 flacons van 30 g Locoid Crelo per week te gebruiken.

Wat moet u doen als u te veel Locoid Crelo heeft gebruikt?

Wanneer u te veel Locoid Crelo heeft gebruikt kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Locoid Crelo te gebruiken?

Als u Locoid Crelo een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid Crelo zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra emulsie aan te brengen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid Crelo wordt gestopt: Wanneer de behandeling met Locoid Crelo voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid Crelo bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid Crelo zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Overgevoeligheid

Hormonale aandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

Remming van de bijnierschors

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
toepassing op grote huidoppervlakken
langdurig gebruik
toepassing bij kinderen

Oogaandoeningen

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).
Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

Branderig of jeukend gevoel van de met Locoid Crelo behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose).
Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’).
Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid Crelo lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van deze bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Locoid Crelo?

U mag Locoid Crelo niet meer gebruiken na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven. Bewaar Locoid Crelo in de oorspronkelijke verpakking en niet boven 25°C Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren!

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Het werkzame bestanddeel is 1 mg hydrocortison-17-butyraat per gram emulsie.
De hulpstoffen zijn: cetomacrogol 1000, cetostearyl alcohol, witte vaseline, vaste paraffine, bernage olie, butylhydroxytolueen (E321), propyleenglycol (E1520), natriumcitraat (E 331), citroenzuur (E 330), propylhydroxybenzoaat (E 216), butylhydroxybenzoaat en gezuiverd water.

Registratiehouder:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Denemarken

Fabrikant:

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven