Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Maxalt

 • Helpt bij migraine
 • (Smelt)tablet om in te nemen
 • Kan duizeligheid/slaperigheid veroorzaken

Over MAXALT

MAXALT is een migrainemedicijn. Migraine is een bepaalde vorm van hoofdpijn waarbij er sprake is van klachten als:

 • Hevige, bonzende hoofdpijn, meestal aan een kant van het hoofd;
 • Misselijkheid, overgeven;
 • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

Soms wordt de hoofdpijn vooraf gegaan door storingen in het gezichtsveld, zoals een golvend beeld of het zien van sterretjes of vlekken. Dit wordt ook wel een aura genoemd.

MAXALT bevat de werkzame stof rizatriptan. Dit medicijn vermindert zwelling van de bloedvaten rondom de hersenen. Daardoor neemt de hoofdpijn snel af.

Gebruik

MAXALT is verkrijgbaar in gewone tabletten en als smelttablet. Neem de gewone tablet in met wat water. De smelttablet kunt u op de tong laten smelten.

Neem MAXALT in zodra de migraineaanval begint. U kunt dit medicijn niet innemen om een migraineaanval te voorkomen.

Als de migraine terugkomt, kunt u nog een dosis MAXALT innemen. Wel moet u tussen de doses minstens 2 uur wachten. Als u bij een migraineaanval niet op MAXALT reageert, neem dan niet nog een tablet in voor de behandeling van diezelfde aanval.

Als uw migraine erger wordt, neem dan contact op met uw arts.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen: de aanbevolen dosering is 10 mg.

Voor patiënten met nier- of leverproblemen of patiënten die op dit moment het middel propranolol gebruiken, geldt een aanbevolen dosering van 5 mg. Wacht minstens 2 uur na de inname van propranolol met het innemen van MAXALT.

Neem niet meer dan 2 doses MAXALT per periode van 24 uur (neem bijvoorbeeld niet meer dan
twee tabletten of smelttabletten van 10 mg of 5 mg per periode van 24 uur). Wacht altijd
minstens 2 uur tussen de doses.

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol in combinatie met MAXALT.

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of ander gereedschap, omdat u zich na gebruik van MAXALT slaperig of duizelig kunt voelen.

Te veel ingenomen

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee.

Wanneer niet gebruiken

MAXALT is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U heeft een matigernstig of ernstig verhoogde bloeddruk of licht verhoogde bloeddruk die niet met geneesmiddelen onder controle kan worden gebracht;
 • U heeft een hartaandoening of heeft dit ooit gehad, zoals een hartaanval of pijn op de borst
  (angina pectoris) of u heeft verschijnselen gehad die verband houden met een hartaandoening;
 • U heeft ernstige lever of nierproblemen;
 • U heeft een beroerte (CVA) gehad of u heeft voorbijgaand zuurstofgebrek in de hersenen (TIA) gehad;
 • U heeft problemen met verstoppingen in uw slagaders (perifere vaatziekte);
 • U gebruikt bepaalde medicijnen tegen depressie of andere migrainemiddelen (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere medicijnen?);
 • U gebruikt linezolid (een antibioticum).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • Als u een hoger risico heeft op een hartaandoening heeft (zie bijsluiter voor meer informatie);
 • Als u nier of leverproblemen heeft;
 • Als u een hartritmestoornis heeft (bundeltakblok);
 • Als u allergieën heeft of heeft gehad;
 • Als uw hoofdpijn gepaard gaat met duizeligheid, moeite met lopen, gebrek aan coördinatie of slapte in arm en been;
 • Als u kruidenpreparaten gebruikt die sintjanskruid bevatten;
 • Als u allergische reacties heeft gehad, zoals zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel, die ademhalingsproblemen en/of problemen met slikken kunnen veroorzaken (angiooedeem);
 • Als u selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) of serotonine-noradrenaline-heropnameremmers (SNRI’s) gebruikt tegen depressie;
 • Als u kortdurende verschijnselen heeft gehad, waaronder pijn op de borst en benauwdheid.

In de bijsluiter vindt u meer waarschuwingen over het gebruik van MAXALT.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is niet bekend of MAXALT schadelijk is voor een ongeboren baby als het door een zwangere
vrouw wordt gebruikt.

Vermijd het geven van borstvoeding in de 24 uur nadat u een tablet heeft ingenomen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Neem MAXALT niet in:

 • Als u al een 5HT1B/1D-agonist (zoals sumatriptan, naratriptan of zolmitriptan) gebruikt;
 • Als u een MAOremmer (zie bijsluiter) gebruikt, of wanneer het minder dan twee weken geleden is dat u gestopt bent met het gebruik van een MAO-remmer;
 • Als u ergotaminepreparaten zoals gebruikt voor de behandeling van uw migraine;
 • Als u methysergide gebruikt ter voorkoming van een migraineaanval.

Als deze geneesmiddelen gecombineerd worden met MAXALT is er een grotere kans op bijwerkingen.

Wacht na gebruik van MAXALT minstens 6 uur alvorens ergotaminepreparaten zoals ergotamine of dihydro-ergotamine of methysergide te gebruiken. Wacht na gebruik van ergotaminepreparaten minstens 24 uur alvorens MAXALT te gebruiken.

Vraag uw arts naar instructies voor en de risico’s van gebruik van MAXALT:

 • Als u propranolol gebruikt (zie rubriek ‘Gebruik’);
 • Als u SSRI’s of SNRI’s gebruikt tegen depressie (zie bijsluiter).

In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. De meest gemelde bijwerkingen van MAXALT zijn duizeligheid, slaperigheid en
vermoeidheid. Andere bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Tintelend gevoel, hoofdpijn, verminderde gevoeligheid van de huid,
 • Verminderde scherpheid van geest, slapeloosheid;
 • Hartkloppingen;
 • Overmatig blozen;
 • Keelklachten;
 • Misselijkheid, droge mond, braken, diarree, stoornis in de spijsvertering;
 • Plaatselijk gevoel van zwaarte, nekpijn, stijfheid;
 • Buikpijn;
 • Pijn op de borst.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Vieze smaak in de mond;
 • Gevoel van uit evenwicht zijn bij het lopen, duizeligheid, wazig zien, beven, flauwvallen;
 • Verwardheid, zenuwachtigheid;
 • Hoge bloeddruk, dorst, opvliegers, zweten;
 • Uitslag, jeuk, netelroos, zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel (angiooedeem), kortademigheid (dyspneu);
 • Plaatselijk gevoel van beklemming, spierzwakte;
 • Veranderingen in het hartritme of de snelheid van de hartslag;
 • Aangezichtspijn, spierpijn.

Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Als u verschijnselen van een allergische reactie, het serotoninesyndroom, een hartaanval of beroerte krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is rizatriptan. Een tablet bevat 5 of 10 mg rizatriptan als 7,265 mg of
14,53 mg rizatriptanbenzoaat. De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460a), gepregelatineerd zetmeel, rood ijzeroxide (E172) en magnesiumstearaat (E572).

De fabrikant van MAXALT is:

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van MAXALT hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 24-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven