Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Metronidazol

 • Helpt bij verschillende infecties
 • Drink geen alcohol tot 72 uur na afloop van de behandeling
 • Kuur afmaken

Over Metronidazol

Metronidazol Actavis behoort tot de groep van geneesmiddelen die bacteriën en protozoën
(ééncellige diertjes) bestrijden. Het bevat metronidazol als werkzame stof.

Metronidazol Actavis wordt gebruikt:

 • Bij infecties van de urinebuis of van het slijmvlies van de vagina (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis);
 • Bij Amoebiasis. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een
 • bepaald ééncellig diertje (amoebe);
 • Bij Giardiasis. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een
 • bepaald ééncellig diertje (giardia);
 • Bij ernstige infecties die worden veroorzaakt door micro-organismen
 • die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel;
 • Om bepaalde infecties die kunnen ontstaan bij en na een operatie, te voorkomen;
 • Bij een bepaalde vorm van ernstige tandvleesontsteking (angina van Plaut-Vincent).

Gebruik/werking

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Een arts bepaalt uw dosering. Algemene richtlijnen voor de dosering zijn als volgt:

Bij Giardiasis en Amoebiasis:

Toepassing

Aantal dagen

mg\kg per jaar

1-3 jaar

3-7 jaar

7-10 jaar

10-13 jaar

13 jaar en ouder

Giardiasis

5

10-15

125 mg
1-2 x daags

125 mg
2-3 x daags

125 mg
3 x daags

tot

250 mg
2 x daags

250 mg
2-3 x daags

250 mg
3 x daags

Amoebiasis

5-7

30-40

125 mg
2x daags

tot

250 mg
2 x daags

250 mg
2-3 x daags

250 mg
3 x daags

tot

500 mg
2 x daags

500 mg
2-3 x daags

500-750 mg
3 x daags

Bij infecties door bacteriën:

Toepassing

Aantal dagen

mg/kg per dag

1-3 jaar

3-7 jaar

7-10 jaar

10-13 jaar

13 jaar en ouder

Infecties door bacteriën

7-10

20

20 mg/kg in drie giften

20 mg/kg in drie giften

20 mg/kg in drie giften

20 mg/kg in drie giften

750 mg
3 x daags

of

500 mg
3 tot 4 x daags

Behandeling van bepaalde vormen van witte vloed:

Bij infecties met Trichomonas en Gardnerella vaginalis dienen beide partners te worden behandeld.

Toepassing

Volwassenen

Aantal dagen

Gardenerella vaginalis

500 mg 2 x daags

7

Trichomonas infectie

2 gram 1 x daags

of

500 mg 2 x daags

of

250 mg 3 x daags

1 of 2

6

10*

* Herhaling van de kuur kan noodzakelijk zijn

Behandeling bij operaties:

Vaak zal Metronidazol uit voorzorg worden toegediend 24 uur voor operatie tot minimaal 4 uur na het sluiten van de wond, of langer, afhankelijk van het infectiegevaar.

Volwassen:

Gynaecologische ingrepen:

1 g Metronidazol als eenmalige gift, gevolgd door 500 mg 3 maal daags tot voor de operatie niet meer mag worden gegeten. Na de operatie zo nodig nog 24 uur 3 x 500 mg.

Darmoperaties:

1 g Metronidazol als eenmalige gift, gevolgd door 500 mg, 3 maal daags gedurende 24 uur tot voor de operatie niet meer mag worden gegeten. Na de operatie wordt de behandeling voortgezet vanaf 4 uur na de operatie tot minimaal 24 uur na het sluiten van de wond.

Kinderen:

Voorafgaand aan de operatie wordt Metronidazol toegediend in combinatie met een ander geneesmiddel dat bacteriën bestrijdt (neomycine):

Metronidazol tabletten of suspensie (3 maal daags gedurende 2 dagen)

Neomycine tabletten (4 maal daags gedurende 3 dagen)

5 - 12 jaar: 100 mg

500 mg

1 - 5 jaar: 5mg/kg lichaamsgewicht

250 mg

Jonger dan 1 jaar: 5 mg/kg lichaamsgewicht

125 mg

Na de operatie wordt de behandeling voortgezet, meestal met een andere toedieningsvorm.

Informatie over de dosering bij andere aandoeningen en voor mensen met een leverfunctiestoornis vindt u in de bijsluiter.

Alcohol/autorijden

U mag tijdens de behandeling en tot 72 uur na de behandeling met Metronidazol geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Dit kan leiden tot bepaalde psychische stoornissen.

Metronidazol kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid, veroorzaken. In dat geval is het niet verstandig een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Te veel of te weinig ingenomen

Neem direct contact op met een arts als u te veel Metronidazol heeft ingenomen.

Als u een keer een dosis Metronidazol Actavis vergeet, kunt u deze alsnog nemen behalve
wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis. Volg dan gewoon het oude schema.

Wanneer niet gebruiken

Metronidazol is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
  u vinden onder ‘Samenstelling’;
 • Wanneer bij u een afwijkend bloedbeeld is vastgesteld. Dit wordt beoordeeld door uw arts;
 • Wanneer u last heeft van een aandoening aan uw zenuwstelsel (neurologische aandoening).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Metronidazol in de volgende situaties:

 • Wanneer u alcoholhoudende drank gebruikt. U mag geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 72 uur na de behandeling met Metronidazol Actavis;
 • Wanneer u dit geneesmiddel langer dan 10 dagen gebruikt. Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal (DNA) optreden;
 • Wanneer uw lever niet goed werkt, omdat metronidazol zich dan kan ophopen in uw lichaam;
 • Als u allergisch bent voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen (ketoconazol, miconazol, sulconazol). U kunt dan ook allergisch zijn voor Metronidazol Actavis;
 • Ga naar uw arts als u na de behandeling van de “witte vloed” nog klachten heeft. Het kan
  zijn dat u last heeft van een andere infectie (gonorroe).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u Metronidazol gebruiken tijdens de zwangerschap.

Metronidazol komt in de moedermelk terecht. U mag Metronidazol eenmalig gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u voor langere tijd Metronidazol moet gebruiken, moet u eerst met uw arts overleggen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gelijktijdig gebruik van Metronidazol met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:

 • Disulfiram, een middel tegen alcoholverslaving. U kunt last krijgen van psychotische reacties;
 • Fenobarbital, gebruikt bij epilepsie;
 • Fenytoïne, een middel voor hartklachten of epilepsie;
 • Cimetidine, een middel tegen maagklachten;
 • Bepaalde middelen tegen bloedstolling (anticoagulantia van het cumarine type, zoals acenocoumarol);
 • Geneesmiddelen die lithium bevatten;
 • Ciclosporine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt na orgaantransplantaties en bij bepaalde huidziekten;
 • Geneesmiddelen met als bestanddeel 5-fluorouracil (behandeling tegen kanker);
 • Busulfan, dat wordt gebruikt bij kanker.

Deze geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Metronidazol. Vertel het de arts als u een van deze of andere geneesmiddelen gebruikt.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Metronidazol Actavis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn onder andere:

 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Maagdarmklachten.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen of van bijwerkingen die niet in de bijsluiter vermeld staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit mdidel is metronidazol. Eén tablet bevat 250 of 500 mg metronidazol.

De andere stoffen in dit middel zijn croscarmellosenatrium, lactosemonohydraat, povidon,
magnesiumstearaat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, titaniumdioxide (E171), Macrogol 400.

De fabrikanten van Metronidazol Actavis tabletten zijn:

 • Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn
 • Actavis EAD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarije
 • Sandoz BV, Veluwezoom 22, PO Box 10332, 1301 AH Almere, Nederland
 • Inpac AS, Gjellebekkstuben 10, N-3420 Lierskogen, Noorwegen

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Metronidazol Actavis tabletten hier downloaden.

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven