Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Tramadol

 • Opioïde (morfineachtige) pijnstiller
 • Helpt bij matige tot hevige pijn
 • Drink geen alcohol
 • Wordt afgeraden bij zwangerschap/borstvoeding

Over Tramadol

Tramadol is een morfineachtige pijnstiller. De werkzame stof tramadol vermindert pijnprikkels in het centrale zenuwstelsel. Matige tot hevige pijnklachten nemen daardoor af. Artsen schrijven Tramadol voor als minder sterke pijnstillers (zoals paracetamol of ontstekingsremmende pijnstillers) niet genoeg werken.

Gebruik

Tramadol is verkrijgbaar in verschillende varianten, bijvoorbeeld als capsule of als tablet met een verlengde afgifte (“Retard”). Slik de capsule of retard-tablet door zonder erop te kauwen. U kunt Tramadol met of zonder voedsel innemen. Gebruik dit medicijn altijd zo kort mogelijk in een zo laag mogelijke dosering.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
  50 mg tot 100 mg elke 4-6 uur, afhankelijk van de ernst van de pijn. In het algemeen mag u per dag niet meer dan 400 mg gebruiken.

Tramadol is in deze dosering niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Alcohol/autorijden

Tramadol kan bijwerkingen geven, waaronder sufheid, duizeligheid en slaperigheid. U mag geen autorijden als u last heeft van dit soort klachten. Wacht met autorijden totdat u weet welk effect dit medicijn op u heeft. In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp. Overleg bij twijfel met een arts.

Alcohol kan de bijwerkingen van Tramadol versterken of uitlokken. Drink geen alcohol zolang u dit geneesmiddel gebruikt.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Tramadol

Heeft u meer Tramadol ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker. U kunt last krijgen van klachten als braken, bloeddrukdaling, snelle hartslag, in elkaar zakken, flauwvallen of zelfs coma, epileptische aanvallen en ademhalingsproblemen.

Bent u een dosis Tramadol vergeten? Als er niet te veel tijd verstreken is, kunt u het medicijn alsnog nemen. Is het al bijna tijd voor de volgende dosis? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele hoeveelheid Tramadol in om de vergeten dosis in te halen.

Wilt u stoppen met Tramadol en heeft u deze pijnstiller langere tijd gebruikt? Overleg eerst met een arts. U kunt last krijgen van bijwerkingen bij het stoppen met dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken

Tramadol is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent overgevoelig voor tramadol of voor een van de gebruikte hulpstoffen (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U lijdt aan epilepsie die niet onder controle is;
 • U gebruikt alcohol, slaapmiddelen of andere (genees)middelen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden;
 • U gebruikt medicijnen van het type MAO-remmers of heeft deze in de afgelopen twee weken gebruikt.

Tramadol is niet bedoeld als vervangingsmiddel bij het afkicken van drugs.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Pas op met het gebruik van Tramadol in de volgende situaties:

 • U heeft recent hoofdwonden of een verhoogde druk in het hoofd (b.v. na een ongeval) gehad;
 • U lijdt aan aandoeningen van de nieren of de lever;
 • U lijdt aan ademhalingsstoornissen;
 • U neigt naar epilepsie of toevallen, omdat de kans op een aanval kan toenemen;
 • U bent verslaafd aan opiaten;
 • U lijdt aan een shock (koudzweet kan hier een teken van zijn)

Let op: Tramadol kan leiden tot fysieke en psychische verslaving. Wanneer Tramadol langdurig wordt ingenomen, kan het effect afnemen, zodat hogere doseringen moeten worden ingenomen (tolerantie-ontwikkeling).

In de bijsluiter vindt u meer informatie over deze waarschuwingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Over het algemeen wordt het gebruik van Tramadol afgeraden bij zwangerschap en borstvoeding.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Gebruik Tramadol niet tegelijk met monoamineoxidaseremmers (MAOI’s; medicijnen voor behandeling van bijv. een depressie), of als u gedurende de afgelopen twee weken MAOI’s heeft gebruikt.

Het pijnstillende effect van tramadol kan verminderd en/of verkort worden als u ook de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Carbamazepine (voor de behandeling van epilepsie);
 • Pentazocine, nalbufine of buprenorfine (pijnstillers);
 • Ondansetron (tegen misselijkheid).

De kans op bijwerkingen is verhoogd als u dit middel tegelijk gebruikt met:

 • Tricyclische antidepressiva, SSRI-antidepressiva en antipsychotica; er kan een verhoogd risico van epileptische aanvallen zijn;
 • Kalmeringsmiddelen zoals rustgevende middelen, slaapmiddelen, antidepressiva en andere pijnstillers (morfine, codeïne); u kunt zich extreem slaperig voelen of het gevoel hebben dat u kunt flauwvallen;
 • Geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan, zoals warfarine; mogelijk moet de dosering van deze middelen verlaagd worden, omdat er anders een verhoogde kans is op mogelijk ernstige bloedingen.

In enkele gevallen verergeren de bijwerkingen van SSRI-antidepressiva als ze tegelijk met tramadol worden gebruikt. Dit kan leiden tot het ‘serotoninesyndroom’, met symptomen zoals verwardheid, rusteloosheid, diarree, koorts en zweten. Neem contact op met uw arts als dit gebeurt. De symptomen nemen meestal af als de behandeling met SSRI-antidepressiva wordt gestaakt.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Tramadol zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 van de 10 gebruikers):

 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid.

Vaak (bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Verwardheid;
 • Braken;
 • Verstopping;
 • Droge mond;
 • Zweten;
 • Slaperigheid, vermoeidheid.

Soms (voorkomend bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers):

 • Hartkloppingen, onregelmatige hartslag;
 • Lage bloeddruk (in het bijzonder bij het opstaan);
 • Hartfalen (cardiovasculaire collaps);
 • Braakneiging, druk op de maag, gevoel van volheid;
 • Jeuk, huiduitslag en huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria);
 • Diarree.

Een overzicht van alle (ook de minder vaak voorkomende) bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u last krijgt van hevige of ernstige bijwerkingen. Of als het om een bijwerking gaat die niet in de bijsluiter wordt genoemd.

Samenstelling

De werkzame stof in Tramadol HCl Actavis Retard is tramadolhydrochloride. 1 tablet bevat 100 mg, 150 mg of 200 mg tramadolhydrochloride.

De hulpstoffen in dit middel zijn calciumwaterstoffosfaat dihydraat (E341), hydroxypropylcellulose (E463), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551) en magnesiumstearaat (E470b).

De werkzame stof in Tramadol HCl Actavis capsules 50 mg is tramadolhydrochloride (50 mg per capsule). De andere stoffen in dit middel zijn: gepregelatineerd maïszetmeel; microkristallijne cellulose; magnesiumstearaat.

Samenstelling omhulling van de capsule: gelatine, indigokarmijn (E132), titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).

Samenstelling drukinkt : (opacode Black S-1-27794 / TekPrint SW-9007 black) schellak, ijzeroxide zwart (E172), propyleenglycol, kaliumhydroxide (alleen in TekPrint SW-9007 black), ammonia (alleen in TekPrint SW-9007 black).

De fabrikant van Tramadol Actavis zijn:

Tramadol HCl Actavis Retard: FAL B.V,
Dijkgraaf 30,
6921 RL Duiven
Nederland

Tramadol HCL Actavis capsules 50 mg: Actavis UK Ltd.
Whiddon Valley
Barnstaple
Devon EX32 8NS
Engeland

Balkanpharma Dupnitsa
3, Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bulgarije

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 27-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven