Account
 • Aandoening
 • Aandoening

De schildklier: aandoeningen & symptomen

Geschreven door: Redactie

Laatste wijziging: 

Wat is de schildklier en wat is de functie ervan?

De schildklier is een orgaan dat zich bevindt aan de voorkant van de hals, onder het strottenhoofd. Deze klier maakt hormonen aan die een belangrijke rol spelen in diverse lichaamsfuncties. Zo stimuleren schildklierhormonen de stofwisseling van alle weefsels in het lichaam en zijn daardoor van invloed op zaken zoals hartritme, concentratie, energie, gewicht en geestelijke stabiliteit. Schildklierhormonen spelen tevens een rol bij lichamelijke groei en ontwikkeling en het remmen van botafbraak.

Schildklieraandoeningen

Er bestaan verschillende aandoeningen van de schildklier die het functioneren van dit orgaan ontregelen. De symptomen die hiermee gepaard gaan, zijn afhankelijk van de aandoening die in het spel is. Voorbeelden van schildklieraandoeningen zijn:

 1. Een te snel werkende schildklier
 2. Een te langzaam werkende schildklier
 3. Een ontsteking van de schildklier;
 4. Schildklierkanker.

De symptomen van een te snel werkende schildklier

Wanneer de schildklier te snel werkt, produceert het orgaan teveel schildklierhormoon. Dit wordt ‘hyperthyreoïdie’ genoemd. Hyperthyreoïdie kan tijdelijk zijn.

‘Vage’ symptomen
Omdat veel symptomen van deze schildklieraandoening ook bij andere aandoeningen voorkomen, kan het moeilijk zijn voor een arts om de juiste diagnose te stellen. Alleen een bloedonderzoek kan
100% uitsluitsel geven.

Alle mogelijke symptomen
We zetten alle mogelijke symptomen van een te snelwerkende schildklier voor u op een rij:

 1. Vermoeidheid en spierzwakte;
 2. Hartkloppingen;
 3. Zweten/ de huid voelt warm en vochtig aan;
 4. Afkeer van warmte en meer dorst;
 5. Beven/ trillende handen;
 6. Kortademigheid;
 7. Een geïrriteerd/ gejaagd gevoel;
 8. Slecht slapen;
 9. Diarree of een frequentere stoelgang;
 10. Misselijkheid en overgeven;
 11. Zomaar afvallen, terwijl de eetlust juist is toegenomen;
 12. Huidproblemen, zoals jeuk en haaruitval;
 13. Uitpuilende ogen en oogklachten zoals pijn en minder scherp zien;
 14. Een opgezette schildklier;
 15. Veranderingen in het menstruatiepatroon: meestal wordt de menstruatie onregelmatig en is
  er minder bloedverlies.

De symptomen van een traag werkende schildklier

Een trage of langzaam werkende schildklier produceert juist te weinig hormonen. De officiële benaming hiervan is hypothyreoïdie. Ook deze schildklieraandoening kan tijdelijk zijn. Hypothyreoïdie is echter vaak blijvend of keert later weer terug.

Legio ‘vage’ symptomen

Ook veel van de symptomen van een trage schildklier komen tevens bij andere aandoeningen voor. Het kan daarom wederom lastig zijn voor een arts om deze schildklieraandoening vast te stellen. Er is bloedonderzoek nodig om hypothyreoïdie met zekerheid vast te stellen.

De klachten die op een trage schildklier kunnen wijzen, zijn legio en kunnen zowel lichamelijk als psychosociaal van aard zijn. We doen een greep uit de lange lijst van mogelijke symptomen van een traag werkende schildklier:

Mogelijke lichamelijke klachten

 1. Kouwelijk zijn;
 2. Een droge, koude, bleekgele huid;
 3. Vermoeidheid;
 4. Traag zijn in denken en doen;
 5. Langzaam praten;
 6. Een hese, krakende stem;
 7. Geheugenverlies;
 8. Spierpijn en stijfheid;
 9. Carpale tunnelsyndroom: kenmerkend door tintelingen in de handen;
 10. Oogklachten;
 11. Doofheid;
 12. Kortademigheid;
 13. Gewichtstoename;
 14. Verstopping;
 15. Heftig menstrueren.

Mogelijke psychosociale klachten

 1. Depressiviteit;
 2. Nervositeit;
 3. Agressie;
 4. Angst, argwaan;
 5. Laag zelfvertrouwen;
 6. Emotionele labiliteit.

De symptomen van een ontsteking van de schildklier

Er zijn verschillende vormen van schildklierontsteking (thyreoïditis). De meest voorkomende vorm is ‘virale thyreoïditis’, ofwel een schildklierontsteking die door een virus wordt veroorzaakt. Waarschijnlijk kunnen meerdere virussen de veroorzaker zijn.

De symptomen van een ontstoken schildklier wisselen sterk in ernst. Afgezien hiervan zijn de klachten als volgt:

Mogelijke symptomen van een ontstoken schildklier

 1. Aanvankelijk griepachtige symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en (lichte)
  koorts;
 2. Na enkele dagen een opgezwollen, pijnlijke schildklier;
 3. Slikklachten en een stekende pijn die tot in het oor kan doortrekken;
 4. Mogelijk klachten zoals die bij een te snel werkende schildklier.

De symptomen van schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening, die bovendien maar zelden dodelijk is. Het kan op iedere leeftijd ontstaan, maar treedt voornamelijk op tussen de 30- 60 jaar Een tumor in de schildklier veroorzaakt vaak maar weinig klachten.

De volgende symptomen wijzen mogelijk op schildklierkanker

 1. Een plotselinge groei van een pijnloze zwelling (knobbel) in de hals. Deze (harde) knobbel zit
  vast aan de huid/ spieren en beweegt tijdens het slikken niet mee;
 2. Een plotselinge vergroting van de schildklier. De schildklier voelt ook hard aan;
 3. Stemverandering/ moeite met praten/ heesheid;
 4. Pijn in de hals of keel;
 5. Gezwollen lymfeklieren in de hals;
 6. Moeite met ademen of slikken (omdat de tumor tegen de luchtpijp of slokdarm drukt).

Naar de huisarts?

Herkent u zichzelf in de symptomen van een aandoening aan de schildklier? Ga naar een arts om uzelf nader te laten onderzoeken. U zult vragen krijgen over de symptomen die u ervaart, mogelijk wordt uw schildklier bevoeld en er zal bloed worden afgenomen. Wanneer vaststaat of, en zo ja welke, schildklieraandoening u heeft, kan door de aangewezen specialist een adequaat behandelplan worden opgesteld.

Start jouw consult
Terug naar boven