Account
  • Nieuws
  • Nieuws

Seksuele problemen bij hartpatiënten

Geschreven door: Redactie

Laatste wijziging: 

Seksuele problemen komen veel voor, zowel bij mannen als vrouwen. Onderzoek uit 2012 van Rutgers WPF toont aan dat 19% van de seksueel actieve mannen last heeft van een of meerdere seksuele problemen. Mannen hebben het meest last van een voortijdig orgasme (10%), maar ook erectieproblemen (8%) en moeite met opgewonden raken (5%) komen regelmatig voor. Seksuele problemen komen vaker voor bij mannen van 15 tot 24 jaar en mannen die in hun jeugd te maken gehad hebben met seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nu blijkt uit onderzoek van het LUMC dat ook mannelijke patiënten met hart- en vaatzieken vaker last hebben van seksuele problemen. Zo bleek minstens twee derde van de mannelijke cardiologie patiënten last te hebben van erectieproblemen.

Meer aandacht voor seksuele problemen

Uit dit zelfde onderzoek bleek dat er onder deze patiënten behoefte is aan aandacht voor deze problemen door hun cardioloog. Slechts twee procent van de ondervraagde cardiologen bespreekt deze zaken met hun mannelijke patiënten. Een derde van de ondervraagde cardiologen bespreekt het onderwerp seksualiteit zelden of nooit. Dit komt echter niet doordat ze zich niet bewust zijn dat deze problemen spelen. Het komt met name door gebrek aan training en tijd. Daarnaast zouden cardiologen niet altijd voldoende kennis hebben over het effect van medicijnen op het seksueel functioneren. Dankzij dit onderzoek wordt er nu hopelijk wel tijd gemaakt om dit met patiënten te bespreken. Intimiteit en seksualiteit zijn immers belangrijk voor de kwaliteit van leven. Problemen op het gebied van seksualiteit hebben bovendien vaak een negatieve invloed op het zelfbeeld en de relatie.

De invloed van hartmedicijnen op de seksualiteit

Geconfronteerd worden met hart- en/of vaatproblemen is heftig. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om je leven weer op te pakken. Dingen als onzekerheid en een verminderd vertrouwen in het eigen lichaam kunnen een grote rol spelen in het leven van een hartpatiënt. Uit angst durven ze vaak niet meer te sporten. En ook de seksuele activiteiten worden op een laag pitje gezet. Daarnaast moet je als hartpatiënt vaak langdurig – of zelfs levenslang – medicijnen gebruiken. Soms hebben deze medicijnen vervelende neveneffecten en zorgen ze voor een verminderd libido, erectiestoornissen of andere seksuele problemen. Met name bètablokkers, plastabletten en digoxine staan hier om bekend. Soms is het probleem al verholpen door over te stappen naar een ander geneesmiddel. Een kleine moeite, maar met een groot effect op de kwaliteit van leven.

Erectiemiddelen kunnen gevaarlijk zijn voor hartpatiënten

Ongeveer 30% van de ondervraagde mannelijke hartpatiënten gebruikt een medicijn als Viagra, om een goede erectie te kunnen krijgen. Dit kan echter gevaarlijk zijn in combinatie met bepaalde hartmedicijnen. En vaak weet de cardioloog niet eens dat zijn patiënt dit medicijn gebruikt. Als cardiologen meer aandacht aan seksuele problemen zouden besteden, kunnen veel problemen voorkomen worden.

Hopelijk zorgt dit onderzoek van het LUMC voor meer aandacht voor seksuele problemen. Want deze spelen niet alleen bij cardiologische patiënten, maar ook bij andere patiëntgroepen.

Bronnen

https://www.lumc.nl/

Nb: De mening zoals geuit in dit artikel is die van de auteur en niet (noodzakelijkerwijs) die van Dokteronline.com.

Start jouw consult
Terug naar boven