Account
  • Schildklierklachten
  • Schildklierklachten

Wat zegt de TSH waarde over de werking van de schildklier?

Geschreven door: Redactie

Laatste wijziging: 

De TSH waarde in ons bloed geeft belangrijke informatie over het functioneren van de schildklier. Als de waarde hiervan te hoog of te laag is, is dit een duidelijk teken dat de schildklier niet goed werkt. Als je schildklierklachten hebt, is het laten meten van uw TSH waarde dan ook een logische eerste stap.

Wat is TSH en wat doet het?

Maar wat geeft uw TSH waarde nu eigenlijk aan? We leggen het aan u uit: TSH is de afkorting voor Thyroïd Stimulerend Hormoon. Het wordt aangemaakt in de hypofyse, een klein, maar belangrijk orgaan in de hersenen.

De hypofyse speelt een dirigerende rol in ons hormonale stelsel. Zo zorgt TSH er met name voor dat de schildklier hormonen produceert, die vervolgens via de bloedbaan in al onze lichaamscellen belanden en hier hun werk kunnen doen. Schildklierhormonen hebben een belangrijke taak in de celstofwisseling en daarmee ons lichamelijk- en geestelijk welzijn. Een verstoorde schildklierhuishouding kan leiden tot een scala aan klachten en gezondheidsproblemen.

De wisselwerking tussen TSH en schildklierhormonen

Als het goed is, werken de schildklier en hypofyse harmonieus samen, zodat steeds de juiste hoeveelheid schildklierhormoon in ons lichaam circuleert. Het is een dynamisch proces: TSH activeert de schildklier, deze maakt hormonen aan en wanneer deze voldoende aanwezig zijn, krijgt de hypofyse een signaal om de productie van TSH te staken. Zodra de hoeveelheid schildklierhormoon te laag wordt, krijgt de hypofyse een signaal om weer TSH te gaan produceren.

Wanneer spreken we over een te hoge of te lage TSH waarde?

Het is dus normaal dat de TSH waarde schommelt gedurende de dag. Er zijn echter wel grenswaarden waarboven of waaronder deze niet mag zitten. Een normale TSH waarde ligt tussen de 0,4 en 4,0 mE/l (milli-eenheden per liter). Wanneer deze buiten deze norm valt, is dit een indicatie voor een verstoorde schildklierfunctie.

  • Een te lage TSH waarde kan duiden op een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie): omdat de concentratie schildklierhormoon in het bloed steeds hoog is, geeft de hypofyse geen TSH af.
  • Een te hoge TSH waarde kan veroorzaakt worden door een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie): omdat het gehalte aan schildklierhormoon in het bloed steeds laag is, geeft de hypofyse meer dan normale hoeveelheden TSH af. Dit in een poging de schildklier te activeren.

Klachten zonder afwijkende TSH waarde?

Het komt voor dat mensen schildklierklachten hebben, maar bloedonderzoek aantoont dat zij een goede TSH waarde hebben. Het is dan zinvol om ook de waarde van het schildklierhormoon T4 in het bloed te laten bepalen. Wanneer deze aan de lage kant is, is er doorgaans sprake van schildklierhormoonresistentie of een hypofyse afwijking.

Start jouw consult
Terug naar boven