Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Arcoxia

 • Helpt bij reumatische aandoeningen
 • Ook bij pijn na tandheelkundige ingreep
 • Tabletten om in te nemen
 • Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding

Over ARCOXIA

ARCOXIA bevat de werkzame stof etoricoxib en valt onder de medicijngroep niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s). De tabletten verminderen ontstekingsreacties, zoals pijn, roodheid en zwelling. Artsen schrijven ARCOXIA voor bij reumatische aandoeningen, waaronder:

 • Reumatoïde artritis
 • Artrose;
 • Ziekte van Bechterew;
 • Jicht.

Deze pijnstiller kan ook kortdurend worden gebruikt na een tandheelkundige ingreep.

Gebruik

Neem de tablet met of zonder voedsel in. Gebruik altijd de laagst mogelijke dosis en gebruik ARCOXIA niet langer dan nodig is. De kans op een hartaanval of beroerte kan namelijk toenemen na langdurige behandeling, vooral bij hoge doses.

Dosering

ARCOXIA is verkrijgbaar in verschillende sterktes. Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering bij volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar zijn als volgt:

Bij artrose
De geadviseerde dosis is 30 mg eenmaal per dag, verhoog zo nodig naar maximaal 60 mg eenmaal per dag.

Bij reumatoïde artritis
De geadviseerde dosis is 60 mg eenmaal per dag, verhoog zo nodig naar maximaal 90 mg eenmaal per dag.

Bij de ziekte van Bechterew
De geadviseerde dosis is 60 mg eenmaal per dag, verhoog zo nodig naar maximaal 90 mg eenmaal per dag.

Bij aandoeningen met acute pijn
Etoricoxib mag alleen tijdens de periode met acute pijn worden gebruikt.

 • Bij jicht
  De geadviseerde dosis is 120 mg eenmaal per dag en deze mag alleen tijdens de periode met
  acute pijn worden gebruikt, met maximaal 8 dagen behandeling.

 • Bij pijn na een tandheelkundige ingreep
  De geadviseerde dosis is 90 mg eenmaal per dag, met maximaal 3 dagen behandeling.

In de bijsluiter staat meer informatie over de dosering.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Een enkele keer kan duizeligheid of slaperigheid optreden als bijwerking. Neem geen deel aan het verkeer en bedien geen zware machines als u hier last van heeft.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis ARCOXIA vergeten? Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen. Sla de vergeten tablet(ten) over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Wanneer niet gebruiken

ARCOXIA is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U bent allergisch voor nietsteroïdale anti-inflammatoire medicijnen (NSAID’s), waaronder
  aspirine en COX2-remmers;
 • Als u momenteel een zweer of bloeding in uw maag of darmen heeft;
 • Als u een ernstige leverziekte heeft;
 • Als u een ernstige nierziekte heeft;
 • Als u zwanger bent, zwanger kunt zijn of als u borstvoeding geeft;
 • Als u jonger dan 16 jaar bent;
 • Als u een darmziekte met ontstekingen heeft, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of colitis;
 • Als u een hoge bloeddruk heeft die met behandeling niet voldoende onder controle is;
 • Als uw arts hartproblemen heeft vastgesteld, waaronder hartfalen (matige of ernstige vormen) of angina pectoris (pijn op de borst);
 • Als u een hartaanval, bypassoperatie of perifeer arterieel vaatlijden heeft gehad;
 • Als u een vorm van een beroerte (waaronder een lichte beroerte of TIA) heeft gehad. Etoricoxib kan een geringe verhoging van het risico op een hartaanval of beroerte geven en mag daarom niet worden gebruikt door mensen die al hartproblemen of een beroerte hebben gehad.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt als:

 • Er bij u ooit maagbloedingen of maagzweren zijn vastgesteld;
 • U bent uitgedroogd, bijvoorbeeld door langdurig overgeven of diarree;
 • U een zwelling heeft door vochtophoping;
 • Er bij u ooit hartfalen of een andere hartaandoening is vastgesteld;
 • Er bij u ooit hoge bloeddruk is geconstateerd;
 • Er bij u ooit een lever of nierziekte is geconstateerd;
 • U voor een infectie wordt behandeld;
 • U suikerziekte heeft, een verhoogd cholesterol heeft of u rookt;
 • U een vrouw bent die probeert zwanger te worden;
 • U ouder dan 65 jaar bent.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wilt worden, gebruik de tabletten dan niet. Als u zwanger wordt, stop dan met het innemen van de tabletten en raadpleeg uw arts. Raadpleeg uw arts als u onzeker bent of meer advies wilt.

Borstvoeding
Het is niet bekend of ARCOXIA in de moedermelk terechtkomt. Als u borstvoeding geeft of dit van
plan bent, raadpleeg dan uw arts voordat u ARCOXIA gebruikt. Als u ARCOXIA gebruikt, geef dan
geen borstvoeding.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Als u bepaalde medicijnen gebruikt, zal uw arts u eventueel extra willen controleren om
er zeker van te zijn dat uw medicijnen nog goed werken in combinatie met ARCOXIA. Een overzicht van deze medicijnen vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Als u een van de volgende verschijnselen krijgt, moet u met ARCOXIA stoppen en direct uw
arts raadplegen:

 • U wordt kortademig, krijgt pijn op de borst of gezwollen enkels, of deze worden erger;
 • De huid en ogen worden geel (geelzucht) – dit wijst op leverproblemen;
 • Hevige of aanhoudende maagpijn of uw ontlasting wordt zwart;
 • Een allergische reactie, waaronder mogelijk huidproblemen zoals zweren of blaren, of zwelling van gezicht, lippen, tong of keel waardoor ademen moeilijk kan worden.

Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van ARCOXIA zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Maagpijn.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Droge tandholte (ontsteking en pijn na het trekken van een tand of kies);
 • Zwelling van de benen en/of voeten door vochtophoping (oedeem);
 • Duizeligheid, hoofdpijn;
 • Hartkloppingen, stoornis in het hartritme;
 • Verhoogde bloeddruk;
 • Piepende ademhaling of kortademigheid;
 • Maagdarmklachten (zie bijsluiter voor meer informatie);
 • Veranderingen in de uitslagen van bloedonderzoek voor uw lever;
 • Blauwe plekken;
 • Zwakheid en vermoeidheid, griepachtige ziekte.

Bijwerkingen die soms/zelden voorkomen, staan vermeld in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit medicijn is etoricoxib. Elke filmomhulde tablet bevat 30, 60, 90 of
120 mg etoricoxib. De andere stoffen in dit medicijn zijn:

 • Kern: calciumwaterstoffosfaat (watervrij), natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat,
  microkristallijne cellulose.
 • Tabletomhulling: carnaubawas, lactosemonohydraat, hypromellose, titaandioxide (E171),
  triacetine. De tabletten 30, 60 en 120 mg bevatten ook geel ijzeroxide (E172, kleurstof) en
  indigotine (E132, kleurstof).

De fabrikanten van ARCOXIA zijn:

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland

Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
België

Vianex S.A (alleen voor Griekenland)
15th Km Marathonos Ave.
15351 Pallini Attikis
Athene
Griekenland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van ARCOXIA hier downloaden.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 21-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven