Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Augmentin

 • Antibioticakuur
 • Bij bacteriële infecties
 • In tabletvorm of als drank
 • Kuur helemaal afmaken

Over Augmentin

Augmentin bevat twee werkzame stoffen:

 • Amoxicilline, een geneesmiddel uit de groep penicillinen;
 • Clavulaanzuur, een middel dat bacteriën minder resistent maakt tegen Amoxicilline.

Artsen gebruiken amoxicilline tegen bepaalde bacteriële infecties, zoals blaasontsteking, sinusinfecties, oorontstekingen en infecties van de huid, tanden, botten en gewrichten. Deze antibioticakuur wordt ook voorgeschreven aan kinderen.

Gebruik

Augmentin is verkrijgbaar als tablet of als drank.

Neem de tabletten in met wat water. De drank kunt u doseren met behulp van de bijgeleverde maatlepel of met een doseerspuitje.

De drank wordt vooral gebruikt bij kinderen. Schud de fles voor ieder gebruik. De bereide drank (suspensie) moet binnen 7 dagen worden gebruikt. Bewaar de drank in de koelkast.

Voor zowel de drank als de tabletten geldt: neem Augmentin in tijdens de maaltijd. Verdeel de doseringen gelijkmatig over de dag, met tussenpozen van minimaal 4 uur.

Dosering

Augmentin is verkrijgbaar in verschillende sterktes. De juiste sterkte en dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 40 kg: driemaal daags 1 tablet in de voorgeschreven sterkte.
 • Kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 40 kg: driemaal daags een dosis Augmentin drank in de voorgeschreven sterkte.

Gebruik Augmentin niet langer dan 2 weken. Als u (of het kind dat Augmentin gebruikt) zich dan nog steeds ziek voelt, ga dan terug naar uw arts. In de bijsluiter staat meer informatie over de dosering.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Krijgt u last van bijwerkingen zoals duizeligheid of slaperigheid? Neem geen deel aan het verkeer en werk niet met zware machines.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Augmentin

Heeft u meer Augmentin ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Dan kunt u last krijgen van maagklachten of toevallen (convulsies). Overleg in dat geval direct met een arts of apotheker.

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem de volgende dosis niet te snel in, maar wacht ongeveer 4 uur voordat u een volgende dosis inneemt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Maak de kuur met Augmentin helemaal af. Als u te vroeg stopt met dit middel kan de infectie terugkomen.

Wanneer niet gebruiken

Augmentin is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor amoxicilline, clavulaanzuur, penicilline of een van de andere stoffen in dit medicijn (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U heeft ooit een sterke allergische reactie gehad op een (ander) antibioticum. Dit kan ook huiduitslag of zwelling in het gezicht of de keel zijn geweest;
 • U heeft ooit leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid) gehad nadat u een antibioticum heeft gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt:

 • Als u lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts);
 • Als u wordt behandeld voor problemen aan lever of nieren;
 • Als u niet regelmatig kunt plassen.

Let op:

 • Augmentin kan sommige bestaande ziekteverschijnselen verergeren, of ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit omvat onder meer allergische reacties, toevallen (convulsies) en ontstekingen van de dikke darm. Als u Augmentin gebruikt moet u opletten op het optreden van deze signalen, om zo het risico op complicaties te verminderen.
 • Augmentin kan de resultaten van sommige bloed en urinetesten beïnvloeden. Vermeld daarom de arts of verpleegkundige die de test afneemt dat u Augmentin gebruikt.

In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Augmentin heeft een wisselwerking met een aantal medicijnen:

 • Als u samen met Augmentin ook allopurinol (middel tegen jicht) gebruikt, dan is de kans groter dat u een allergische huidreactie krijgt;
 • Als u probenecid (middel tegen jicht) gebruikt, dan kan uw arts besluiten de dosering Augmentin aan te passen;
 • Als u samen met Augmentin ook medicijnen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen (bloedverdunners, zoals warfarine), dan kan het nodig zijn dat uw bloed extra wordt gecontroleerd;
 • Augmentin kan de werking van methotrexaat (een medicijn om kanker of reumatische aandoeningen te behandelen) beïnvloeden;
 • Augmentin kan de werking van mycofenolaatmofetil (een medicijn dat wordt gebruikt om de afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen) beïnvloeden.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Signalen om op te letten zijn onder andere:

Allergische reacties

 • Huiduitslag;
 • Ontsteking van een bloedvat (vasculitis), die zichtbaar kan zijn als rode of paarse verdikte vlekken in de huid, maar die ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen;
 • Koorts, gewrichtspijn, gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies;
 • Zwelling, soms van gezicht of keel (angiooedeem), die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken;
 • Flauwvallen
 • Pijn op de borst tegen een achtergrond van allergische reacties, wat een klacht kan zijn van een door allergie uitgelokt hartinfarct (Kounissyndroom).

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van deze problemen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van Augmentin.

Ontsteking van de dikke darm

Ontsteking van de dikke darm, waardoor een waterige diarree wordt veroorzaakt, die vaak gepaard gaat met bloed en slijm, maagpijn en/of koorts. Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies als u een van deze symptomen krijgt.

Andere bijwerkingen van Augmentin zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • Diarree (bij volwassenen).

Vaak (bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • Spruw (candida een gistinfectie in de vagina, mond of huidplooien);
 • Misselijkheid, vooral bij hoge doseringen. Neem, als u hiervan last heeft, Augmentin in tijdens een maaltijd;
 • Braken;
 • Diarree (bij kinderen).

Soms (bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • Huiduitslag, jeuk;
 • Jeukerige verhoogde bultjes/uitslag (galbulten);
 • Indigestie;
 • Duizeligheid;
 • Hoofdpijn.

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn amoxicilline en clavulaanzuur.

 • Augmentin 500 mg/125 mg, filmomhulde tabletten bevat amoxicillinetrihydraat en kaliumclavulanaat, overeenkomend met 500 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn:
  • tabletkern: magnesiumstearaat, natriumzetmeelglycolaat type A, colloïdaal watervrij silicumdioxide, microkristallijne cellulose;
  • tabletomhulling: titaandioxide (E171), hypromellose, macrogol 4000, macrogol 6000 en dimeticon.
 • Voor Augmentin 100 mg/12,5 mg/ml, poeder voor orale suspensie geldt:

elke ml suspensie bevat amoxicillinetrihydraat gelijk aan 100 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat gelijk aan 12,5 mg clavulaanzuur. De andere stoffen in dit middel zijn magnesiumstearaat, aspartaam (E951), crospovidon, xanthaangom, siliciumdioxide, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, natriumbenzoaat (E211), natriumcarboxymethylcellulose, aardbeiensmaakstof (bevat maltodextrine).

De samenstelling voor Augmentin tabletten/suspensie in andere sterktes vindt u in de bijsluiter van die desbetreffende producten.

De fabrikant van Augmentin is:

Glaxo Wellcome Production

Z.I. de la Peyenniere

53100 Mayenne cedex

Frankrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Augmentin tabletten en Augmentin drank hier downloaden.

Veelgestelde vragen

Waar wordt Augmentin voor gebruikt?
Augmentin is een antibioticum: een geneesmiddel dat bacteriële infecties bestrijdt.
Wat kunnen de bijwerkingen van Augmentin zijn?
Bijwerkingen van Augmentin zijn onder andere: Schimmelinfecties aan huid en/of slijmvliezen. Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid en braken, hoofdpijn en/of duizeligheid.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 14-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven