De medici

Artsen

Dokteronline.com informeert over gezondheid, klachten, de bestrijding daarvan en samenhangende producten. Dokteronline.com brengt u desgewenst in online contact met medische specialisten. Dokteronline.com is zelf geen online dokter. Bij ons kunt u terecht voor informatie over uw gezondheid en wij regelen en faciliteren – indien nodig en gewenst – het online contact met artsen.

Direct nadat u uw medische vragenlijst heeft ingevuld en ons opdracht heeft gegeven een online consult voor u te regelen, kijkt een onafhankelijke arts waar wij toegang toe hebben naar uw klacht en uw medische geschiedenis. Vervolgens bepaalt de arts of behandeling nodig is en zo ja, welke behandeling. Het uitgeschreven recept kunt u vervolgens naar uw huis laten sturen of direct laten doorsturen naar Blueclinic – een online recepten-doorstuurservice.

'a strong believer in eHealth'

Gekwalificeerde artsen

Dokteronline.com heeft afspraken met 11 gekwalificeerde artsen waarvan wij zelf de achtergrond uitvoerig gecontroleerd hebben. Daarnaast monitoren wij het voorschrijfgedrag en hebben we afspraken met de artsen voor wat betreft het assortiment, anamnese vragen en de medische richtlijnen.

De naam van uw behandelend arts kunt u altijd terug vinden in de bevestigingsemail, die u ontvangt nadat de arts uw aanvraag heeft beoordeeld. In deze email vindt u tevens het officiële registratienummer van uw behandelend arts, alsook een digitale link naar de regulerende instantie in het EU-land waar deze arts werkzaam is. Met deze informatie kunt u eenvoudig zijn of haar registratie online verifiëren.