Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Priligy

 • Helpt bij voortijdige zaadlozing
 • Alleen voor mannen van 18 tot 64 jaar
 • 1 tot 3 uur voor de seksuele activiteit innemen
 • Kan het reactievermogen beïnvloeden
 • Drink geen alcohol

Over Priligy

Priligy bevat een werkzame stof met de naam dapoxetine. Deze stof hoort tot de groep geneesmiddelen die ‘selectieve serotonine heropnameremmers’ (SSRI’s) worden genoemd.

Priligy wordt soms ook als urologisch geneesmiddel gebruikt, namelijk om om vroegtijdige zaadlozing (ejaculatie) te behandelen bij mannen tussen 18 en 64 jaar. Vroegtijdige ejaculatie wil zeggen dat de zaadlozing al bij geringe seksuele stimulatie optreedt, voordat een man dat wil. Vroegtijdige ejaculatie kan bij mannen leiden tot gevoelens van schaamte en frustratie. Ook kan het problemen in seksuele relaties veroorzaken.

Priligy zorgt ervoor dat het langer duurt voordat de zaadlozing plaatsvindt en kan de controle over de zaadlozing verbeteren. Dit kan de frustraties of zorgen over een snelle zaadlozing verminderen.

Gebruik/werking

Gebruik Priligy altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De gebruikelijke dosis is 30 mg per keer. Uw arts kan de dosis verhogen tot 60 mg.

 • Neem het geneesmiddel alleen in 1 tot 3 uur voordat u seksuele activiteit verwacht;
 • Neem Priligy niet vaker dan één keer per 24 uur of iedere dag in;
 • Slik de tablet in zijn geheel door met minstens één vol glas water. Hierdoor loopt u minder kans om flauw te vallen (zie rubriek ‘Bijwerkingen’);
 • Priligy kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Priligy mag niet worden gebruikt door mannen jonger dan 18 jaar of mannen van 65 jaar of ouder.

Overleg met uw arts na de eerste 4 weken of na 6 doses, om te bepalen of u met de behandeling door moet gaan. Bij voortzetting van de behandeling moet u na minstens iedere 6 maanden opnieuw overleggen met uw arts.

Alcohol/autorijden

Priligy kan uw reactievermogen verminderen. Bestuur geen auto of machines als u last heeft van klachten als duizeligheid, slaperigheid, wazig zicht of moeite met concentreren.

Alcohol kan deze bijwerkingen versterken. Drink geen alcoholische dranken als u Priligy gebruikt.

Te veel ingenomen/stoppen met Priligy

Heeft u meer ingenomen dan de voorgeschreven dosis? Neem contact op met een arts of apotheker. U kunt last krijgen van klachten als misselijkheid en/of overgeven.

Wilt u stoppen met dit medicijn? Overleg met een arts. U kunt na het stoppen last krijgen van klachten als slaapproblemen of duizeligheid. Ook als u het medicijn niet iedere dag gebruikte.

Wanneer niet gebruiken

Priligy is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor dapoxetine of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U heeft problemen met uw hart, zoals hartfalen of hartritmestoornissen;
 • U bent in het verleden flauwgevallen;
 • U heeft ooit manie gehad of een ernstige depressie;
 • U gebruikt bepaalde medicijnen (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere medicijnen?’);
 • U lijdt aan matige of ernstige leverproblemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg over het gebruik van Priligy met een arts of apotheker in een van de volgende gevallen:

 • U gebruikt alcohol;
 • Uw arts heeft niet vastgesteld dat u last heeft van vroegtijdige zaadlozing;
 • U gebruikt (party)drugs zoals ecstasy, LSD, verdovende middelen of benzodiazepines;
 • U heeft ooit last gehad van een psychische aandoening zoals een depressie, manie, bipolaire stoornis of schizofrenie;
 • U heeft in het verleden bloedingen gehad of problemen met de bloedstolling;
 • U heeft nierproblemen;
 • U heeft epilepsie;
 • U heeft in het verleden last gehad van duizeligheid door een lage bloeddruk;
 • U heeft nog een ander seksueel probleem, zoals een erectiestoornis.

Voordat u Priligy gaat gebruiken, moet uw arts nagaan of uw bloeddruk niet te veel daalt als u vanuit liggende positie rechtop gaat staan.

Zwangerschap en borstvoeding

Priligy is niet bedoeld voor vrouwen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Priligy heeft een wisselwerking met een aantal andere medicijnen. Soms kunnen die wisselwerkingen gevaarlijk zijn. Neem Priligy daarom NIET gelijktijdig in met de volgende geneesmiddelen:

 • Antidepressiva uit de groep ‘monoamineoxidaseremmers’ (MAO-remmers);
 • Andere soorten antidepressiva;
 • Thioridazine;
 • Lithium;
 • Linezolid;
 • Tryptofaan;
 • Sintjanskruid;
 • Tramadol;
 • Geneesmiddelen tegen migraine.

Als u een van bovengenoemde geneesmiddelen heeft gebruikt, moet u - nadat u bent gestopt - 14 dagen wachten voordat u kunt beginnen met Priligy.

Nadat u bent gestopt met Priligy, moet u 7 dagen wachten voordat u een van de hierboven genoemde geneesmiddelen mag gebruiken. Overleg bij twijfel met uw arts of apotheker.

Neem Priligy ook niet gelijktijdig met de volgende medicijnen in:

 • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties, waaronder ketoconazol en itraconazol;
 • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hiv, waaronder ritonavir, saquinavir, nelfinavir en atazanavir;
 • Bepaalde antibiotica, waaronder telitromycine;
 • Nefazodon.

Ook andere medicijnen hebben een wisselwerking met Priligy. Het complete overzicht van deze medicijnen vindt u in de bijsluiter. Een arts weet of en hoe u uw medicijnen kunt combineren met Priligy.

Bijwerkingen

Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Priligy zijn:

 • Flauwvallen of een bloeddrukdaling bij het opstaan vanuit liggende of zittende positie. Neem contact op met een arts als dit gebeurt. Voldoende drinken kan helpen om flauwvallen te voorkomen. Neem Priligy daarom altijd in met een vol glas water. In de bijsluiter staan meer tips om deze bijwerking te voorkomen.

Andere bijwerkingen van Priligy zijn onder andere:

 • Hoofdpijn;
 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid;
 • Prikkelbaarheid, angst, opwinding;
 • Gevoelloosheid of juist een prikkelend gevoel;
 • Erectieproblemen, minder zin in seks;
 • Maagdarmklachten;
 • Slaapproblemen of vreemde dromen;
 • Vermoeidheid, slaperigheid, gapen;
 • Verstopte neus;
 • Hogere bloeddruk;
 • Beven, trillen;
 • Meer transpireren, blozen;
 • Oorsuizen;
 • Droge mond.

In de bijsluiter staat een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen. Overleg met een arts als u veel last van bijwerkingen heeft of als het gaat om een bijwerking die niet in de bijsluiter staat.

Stop met dit medicijn en neem direct contact op met een arts als u last krijgt van ernstige bijwerkingen zoals flauwvallen, epilepsie, verandering in stemming of zelfmoordgedachten.

Samenstelling

De werkzame stof is dapoxetine. Elke tablet bevat 30 mg of 60 mg dapoxetine als hydrochloride zout.

De andere stoffen zijn:

 • Kern van de tablet: lactosemonohydraat, microkrystallijne cellulose, croscarmellosenatrium, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat;
 • Omhulling van de tablet: lactosemonohydraat, hypromellose, titaniumdioxide (E171), triacetine, zwart ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172).

De fabrikant van Priligy is:

Janssen - Cilag S.p.A.
Via C. Janssen
04010 Borgo S. Michele
Italië

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Priligy hier downloaden.

Bijsluiter(s)
Informatie dossiers

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 28-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven