Diabetes

Diabetes

Diabetes, förorsakas av en brist på insulin. En brist på insulin betyder en för hög halt socker, eller glukos, i blodet. Insulin spelar en viktig roll vid ämnesomsättningen av proteiner, kolhydrater och fetter.

Människor som har diabetes (höjd blodglukoshalt) behöver inte per definition ha direkta besvär. Ibland uppträder symptom som trötthet, oförklarlig viktnedgång, dålig andedräkt, törst eller ofta urinering. I ett senare stadium av diabetes uppstår besvär som dålig syn och problem med nervvävnaden. På längre sikt är följderna allvarligare: hjärt- och kärlsjukdomar njuråkommor, nervskador och sämre synförmåga. Behandling av diabetes är framförallt inriktad på att förebygga effekterna på såväl kort som lång sikt.

Diabetes finns i två former: typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes bildas inte något insulin. Vid diabetes typ 2 bildas dock insulin, men för lite, och denna form av diabetes förekommer mycket oftare än diabetes typ 1. För behandlingen av diabetes typ 1 används nästan uteslutande insulin med injektion. Vid diabetes typ 2 används i första hand i regel metformin (Metformin eller Glucophage).

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori