Directly go to the content
Oxitetracyklin

Oxitetracyklin

Oxitetracyklin är ett antibiotikum i gruppen tetracyklin-antibiotika. Detta läkemedel är ett s.k. bredspektrumantibiotikum, en medicin som kan döda många olika sorters bakterier. Oxitetracyklin används därför för att bekämpa olika bakteriella infektioner. 

Vad är Oxitetracyklin?

Oxitetracyklin är ett antibiotikum i gruppen tetracyklin-antibiotika. Detta läkemedel är ett s.k. bredspektrumantibiotikum, en medicin som kan döda många olika sorters bakterier. Oxitetracyklin används därför för att bekämpa olika bakteriella infektioner. 

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver bl.a. Oxitetracyklin för behandling av följande infektioner:

 • Luftvägsinfektioner, såsom lunginflammation, inflammation i mellanörat, akut bronkit;
 • Urinvägsinfektioner (blåskatarr);
 • Sexuellt överförbara åkommor, såsom klamydia och gonorré.

Dessutom används Oxitetracyklin ofta vid hudåkommor såsom akne och rosacea (röda fläckar i ansiktet, ibland i kombination med bulor, finnar eller synliga blodkärl).

Hur använder du Oxitetracyklin?

Svälj tabletten Oxitetracyklin alltid i sin helhet med en tillräcklig mängd vatten (inte med mjölkprodukter). Inta denna medicin på fastande mage, det vill säga en timme före eller två timmar efter måltiden. Fullfölj alltid den föreskrivna kuren helt. Slutar du tidigare med intagande av Oxitetracyklin, då kan bakterierna börja föröka sig igen och kommer inflammationen tillbaka. Vid allmänna infektioner varar en kur mellan 7 och 14 dagar. Vid specifika åkommor som rosacea är det ofta nödvändigt med en långvarig kur.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Oxitetracyklin vid de flesta infektioner som följer:

 • Vuxna och barn från 12 år: var 6:e timme 1 till 2 tabletter à 250 mg under den föreskrivna perioden.

För behandlingen av rosacea och andra specifika åkommor ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Avvik inte från den rekommenderade doseringen. Oxitetracyklin är inte lämpligt för barn yngre än 12 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Oxitetracyklin kan, precis som andra mediciner ge biverkningar, men inte alla får besvär av dessa. Besvär som eventuellt kan uppträda vid användningen av detta läkemedel är bl.a.:

 • Mag-tarmbesvär (magont, diarré, kräkning);
 • Huvudvärk;
 • Svampinfektion i slemhinnorna (mun, vagina);
 • Hudutslag på grund av överkänslighet i huden för uv-strålning. Undvik direkt solljus eller konstgjord uv-strålning (solarium) för att undvika detta.

Får du besvär av allvarliga eller långvariga biverkningar, rådfråga då läkaren. I bipacksedeln finner du mer information om de eventuella biverkningarna av denna medicin.

När får du inte använda detta läkemedel?

Oxitetracyklin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för Oxitetracyklin, andra tetracyklin-antibiotika eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har en minskad njur- eller leverfunktion;
 • Lider av auto-immunsjukdomen SLE (Lupus).

Överlägg med läkaren om du kan använda Oxitetracyklin om du har andra hälsoproblem. Använder du vidare andra mediciner? Uppge detta då till läkaren. Oxitetracyklin har en växelverkan med ett antal läkemedel, såsom viss diabetesmedicinering och magsyrebindande medel. Läkaren vet vilka medicinkombinationer det är fråga om och ska ge råd om dessa. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Oxitetracyklin om du är gravid eller ammar, om inte läkaren råder annorlunda. Det finns inga restriktioner för denna medicin beträffande bilkörning och konsumtion av alkohol.