Efracea (Oracea)

Efracea (Oracea) innehåller doxycyklin, ett antibiotikum i gruppen tetracyklin-antibiotika. Doxycyklin dödar diverse sorters bakterier och botar på så sätt bakteriella infektioner, varibland hudinfektioner, luftvägsinfektioner, könssjukdomar och Malaria. Efracea (Oracea) kan uteslutande fås på recept.

Vad är Efracea (Oracea)?

Efracea (Oracea) innehåller doxycyklin, ett antibiotikum i gruppen tetracyklin-antibiotika. Doxycyklin dödar diverse sorters bakterier och botar på så sätt bakteriella infektioner, varibland hudinfektioner, luftvägsinfektioner, könssjukdomar och Malaria. Efracea (Oracea) kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Efracea (Oracea) är speciellt utvecklad för behandlingen av rosacea, en åkomma som kännetecknas av högröda fläckar i ansiktet (för det mesta på kinderna och näsan), ibland i kombination med bulor, finnar eller röda blodkärl. Efracea (Oracea) innehåller en låg dosering doxycyklin, varigenom det kan användas långvarigt. Det verksamma ämnet läker inflammationerna i huden, så att huden åter bli lugn och symptomen av rosacea starkt minskar eller försvinner.

Hur använder du Efracea (Oracea)?

Efracea (Oracea) är tillgänglig i kapslar. Svälj kapseln i sin helhet med tillräckligt med vatten. Se till att du sväljer kapseln medan du sitter eller står. Du förhindrar då att kapseln blir hängande i matstrupen och där ger irritation. Inta Efracea (Oracea) under eller strax efter måltiden. På så sätt får du mindre problem av mag-tarmbesvär. Inta inte några mjölkprodukter eller magsyrebindande mediciner samtidigt med Efracea (Oracea). Dessa produkter kan minska effekten av läkemedlet. En kur med Efracea (Oracea) varar för det mesta ett antal månader. Märker du ingen förbättring av besvären efter 6 till 8 veckor, ta då kontakt med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren bestämmer annorlunda, är de allmänna riktlinjerna för doseringen av Efracea (Oracea) som följer:

  • Vuxna: en gång om dagen 1 kapsel à 40 mg, att intas helst på morgonen.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen. Läkaren bestämmer hur länge du ska fortsätta att inta detta läkemedel. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Användare av Efracea (Oracea) kan ibland få besvär av biverkningar, såsom:

  • Inflammationer i näsa, bihålor eller hals;
  • Svampinfektion i mun, vagina eller andra slemhinnor;
  • Mag-tarmbesvär (magont, diarré);
  • Överkänslighet i huden för uv-strålning. Använd en bra solkräm, undvik direkt solljus och konstgjord uv-strålning (solarium).

Får du mycket besvär av denna eller andra biverkningar, rådfråga då läkaren. I bipacksedeln finner du mer information om de eventuella biverkningarna av Efracea (Oracea).

När får du inte använda detta läkemedel?

Efracea (Oracea) är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för doxycyklin, andra tetracyklin-antibiotika eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Är gravid eller ammar;
  • Använder mediciner av typen retinoider (läkemedel för huden, t.ex. isotretinoin);
  • Har en viss magåkomma varigenom du inte producerar någon magsyra;
  • Har haft en operation av tolvfingertarmen.

Överlägg med läkaren om användningen av detta läkemedel om du lider av andra hälsoproblem eller om du använder andra mediciner. Läkaren vet vilka läkemedel som har en växelverkan med Efracea (Oracea). Läs bipacksedeln för mer information om kontra-indikationerna och växelverkningar av detta läkemedel.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Efracea (Oracea) får inte användas om du är gravid eller ammar. Denna medicin kan förorsaka avvikelser i bettet och skelettet hos det (ofödda) barnet.

Det finns för denna medicin inte några varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen