Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Femoston-Conti

Femoston-Conti är ett medel mot övergångsbesvär. Läkare föreskriver det som hormone replacement therapy (HRT): en behandling med ett hormonpreparat. De verksamma ämnena i Femoston-Conti är estradiol (ett östrogenhormon) och dydrogesteron (ett progesteronhormon). Dessa hormoner återställer hormonspegeln hos kvinnor i klimakteriet, varigenom övergångsbesvären minskar. Femoston-Conti kan endast fås på recept.

Vad är Femoston-Conti?

Femoston-Conti är ett medel mot övergångsbesvär. Läkare föreskriver det som hormone replacement therapy (HRT): en behandling med ett hormonpreparat. De verksamma ämnena i Femoston-Conti är estradiol (ett östrogenhormon) och dydrogesteron (ett progesteronhormon). Dessa hormoner återställer hormonspegeln hos kvinnor i klimakteriet, varigenom övergångsbesvären minskar. Femoston-Conti kan endast fås på recept.

För vad används denna medicin?

Detta läkemedel hjälper vid diverse övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Nattlig svettning;
 • Torra slemhinnor (vagina, ögon och/eller mun);
 • Lättretlighet, humörsvängningar;
 • Sömnlöshet;
 • Depression;
 • Minskad lust att ha sexuellt umgänge;
 • Benskörhet (osteoporos).

Hormonet estradiol i Femoston-Conti minskar övergångsbesvären. Dydrogesteron har tillförts för att skydda livmodern mot livmodercancer. Varje tablett Femoston-Conti innehåller en liten mängd av båda hormonerna. Härigenom uppträder inte någon bortfallsblödning. Denna medicin är därför framförallt lämplig för kvinnor som under minst ett år inte längre har någon menstruation, men som fortfarande har livmodern i behåll.

Hur använder du Femoston-Conti?

Svälj tabletten Femoston-conti utan att tugga på den med lite vatten. Du kan inta denna medicin med eller utan föda. Tabletterna levereras i kartor på 28 styck. När kartan är tom, fortsätter du genast med nästa förpackning. Det är alltså inte någon stoppvecka. Du får heller inte någon menstruation, fastän du i början kan få lite besvär av oregelbundna blödningar. Mer information om användningen av Femoston-Conti finner du i bipacksedeln.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Femoston-Conti som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Femoston-Conti kan ge biverkningar, såsom:

 • Mag-tarmbesvär, såsom illamående eller magont;
 • Huvudvärk;
 • Mellanblödningar;
 • Vaginala flytningar;
 • Ömmande eller spända bröst;
 • Humörsvängningar.

Försvinner inte dessa besvär efter någon tid, rådfråga då läkaren. Läs före användning bipacksedeln till detta läkemedel. I denna står viktig information om de möjliga allvarliga biverkningarna som hormonterapin kan förorsaka.

När får du inte använda detta läkemedel?

Femoston-Conti får inte användas av var och en. Svälj inte detta hormonpreparat om du:

 • Är överkänslig för estradiol, dydrogesteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en leversjukdom;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för hormoner;
 • Lider av en njur- eller blodsjukdom, om du har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller om livmoderslemhinnan växer onormalt mycket.

Läkaren vet om du får inta Femoston-Conti om du har andra hälsoproblem. Vid en läkarkonsultation måste du alltid uppge vilka andra mediciner du tar. Vissa läkemedel har en växelverkan med Femoston-Conti.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Hormone replacement therapy (HRT) vid övergångsbesvär tillämpas för det mesta för kvinnor i klimakteriet. Är du fortfarande fruktsam, använd då inte Femoston-Conti om du är gravid eller ammar, om inte läkaren råder annorlunda. OBS: Femoston-Conti är inte något p-piller och skyddar inte mot en oönskad graviditet! Det finns inga varningar beträffande bilkörning och nyttjandet av alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen