Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Livial

Livial är en medicin som tillämpas som hormone replacement therapy (HRT) hos kvinnor. Det verksamma ämnet tibolon är ett syntetiskt hormon vars verkan liknar progesteron-, östrogen- och androgenhormonet. Dessa hormonsorter spelar en stor roll i den månatliga cykeln. Eftersom kroppen under årens lopp producerar allt mindre av dessa hormoner, kan det runt övergången (klimakteriet) uppstå otrevliga besvär. Livial återställer hormonhalten igen, så att övergångsbesvären avtar.

Vad är Livial?

Livial är en medicin som tillämpas som hormone replacement therapy (HRT) hos kvinnor. Det verksamma ämnet tibolon är ett syntetiskt hormon vars verkan liknar progesteron-, östrogen- och androgenhormonet. Dessa hormonsorter spelar en stor roll i den månatliga cykeln. Eftersom kroppen under årens lopp producerar allt mindre av dessa hormoner, kan det runt övergången (klimakteriet) uppstå otrevliga besvär. Livial återställer hormonhalten igen, så att övergångsbesvären avtar.

För vad används det?

Livial föreskrivs vid övergångsbesvär, såsom:

  • Blodvallningar
  • Nattliga svettningar
  • Sömnstörningar
  • Torra slemhinnor (ögon, vagina)
  • Humörsvängningar, nervositet, depression, lättretlighet

Livial föreskrivs ibland också för att förhindra benskörhet (osteoporos) efter övergången. Livial är framförallt lämpligt för kvinnor i klimakteriet som under längre än ett år inte menstruerar, eller för kvinnor där äggledarna har avlägsnats. Om du är i övergången, men fortfarande menstruerar, kan läkaren föreskriva en annan hormonersättande medicin.

Hur använder du Livial?

Inta Livial tabletten varje dag vid en fast tidpunkt med lite vätska. Det spelar ingen roll om du gör det före, under eller efter maten. Har du glömt att inta Livial, då kan du göra det ändå, om du inte är mer än 12 timmar försenad. Hoppa i så fall över den glömda tabletten. Läs bipacksedeln för mer information om användningen av denna medicin.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

  • En gång om dagen 1 tablett.

Läs före användning av detta läkemedel bipacksedeln.

Biverkningar

Användningen av Livial kan leda till biverkningar. Biverkningar som har uppgivits om detta läkemedel, är bl.a.:

  • Magont
  • Ömmande eller spända bröst
  • Mellanblödningar (spotting)
  • Ökad kroppsvikt

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Livial föreskrivs i allmänhet inte kvinnor som är i den fruktsamma åldern. Som undantag gäller att detta läkemedel inte får användas under en graviditet eller vid amning. Livial har inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Du kan utan vidare delta i trafiken om du använder detta läkemedel. Det finns inga restriktioner beträffande nyttjande av alkohol eller föda.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen