Microgynon 30

Microgynon-30 är ett antikonceptionspiller (p-piller). Denna medicin innehåller två verksamma ämnen: etinylestradiol (ett östrogent hormon) och levonorgestrel (ett progestagent hormon). Dessa hormoner hämmar ägglossningen och ser till att slemhinnan i livmoderväggen inte längre är lämplig att nästla in sig i. Slemmet i livmodermunnen blir också segare, så att sädescellerna har svårare att passera. Vid korrekt användning av detta p-piller är risken att bli gravid så gott som noll.

Vad är Microgynon?

Microgynon-30 är ett antikonceptionspiller (p-piller). Denna medicin innehåller två verksamma ämnen: etinylestradiol (ett östrogent hormon) och levonorgestrel (ett progestagent hormon). Dessa hormoner hämmar ägglossningen och ser till att slemhinnan i livmoderväggen inte längre är lämplig att nästla in sig i. Slemmet i livmodermunnen blir också segare, så att sädescellerna har svårare att passera. Vid korrekt användning av detta p-piller är risken att bli gravid så gott som noll.

För vad används medicinen?

Antikonceptionspillret är ett preventivmedel: Microgynon förekommer att en graviditet uppstår. Dessutom föreskriver läkare detta piller även för kvinnor som har besvär av menstruationsvärk eller onormal vaginal blodförlust. Vid användning av Microgynon uppträder nämligen inte någon normal menstruation, utan en s.k. bortfallsblödning som blir mycket mindre häftig.

Hur använder du Microgynon-30?

Microgynon-30 är bara pålitlig om pillret intas varje dag vid en viss tidpunkt. Har du glömt pillret en gång, eller har du kort efter intagandet kräkts eller haft besvär av tunn diarré, då minskas pålitligheten av Microgynon. I bipacksedeln läser du vad du ska göra i så fall. Använd eventuellt ett kompletterande preventivmedel för att undvika att bli oönskat gravid.

Dosering

Detta p-piller kan fås i två varianter: Microgynon-30 och Microgynon-30 ED. Doseringen är som följer: Microgynon-30 En karta Microgynon-30 innehåller 21 piller. Svälj varje dag 1 piller tills kartan är tom. Sedan följer en pausvecka. Du tar under sju dagar inte något piller. Under pausveckan sätts en bortfallsblödning i gång. Efter pausveckan börjar du på en ny karta. Microgynon-30 ED En karta Microgynon-30 ED innehåller 28 piller. Du sväljer varje dag 1 piller tills kartan är tom. Det är alltså ingen pausvecka. De sista sju pillren på kartan har en annan färg och innehåller inget verksamt ämne. I veckan som du sväljer dessa piller, sätts bortfallsblödningen i gång. När kartan är tom, börjar du direkt på nästa karta. Microgynon-30 ED är något lättare att använda än den vanliga varianten då det inte finns någon pausvecka. Sammanställningen i båda sorterna är dock fullständigt densamma.

Biverkningar

Vid användning att detta p-piller kan biverkningar uppstå. Ofta upphör dessa av sig själv efter ett antal veckor då kroppen har blivit van vid hormonerna. Biverkningar som förekommer är bl.a.:

  • Spänd känsla i brösten;
  • Mag-/tarmbesvär;
  • Mellanliggande vaginal blodförlust;
  • Huvudvärk.

I bipacksedeln läser du mer om möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Använd inte Microgynon-30 och Microgynon-30 ED om du:

  • Är överkänslig för etinylestradiol, levonorgestrel eller ett av de additiva ämnena;
  • Lider eller har lidit av trombos eller en annan åkomma i blodkärlen;
  • Lider av migrän, cancer eller en annan allvarlig åkomma.

P-pillret kan ha en växelverkan med andra mediciner. Läkaren vet vilka läkemedel det gäller. Rådfråga bipacksedeln för mer information om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Detta läkemedel är inte lämpligt för gravida kvinnor. Du får använda Microgynon när du ammar. Ta dock hänsyn till att detta piller gör så att modersmjölken avtar. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller användning av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen