Soolantra

 • För behandling av rosacea
 • Krämen ska endast appliceras i ansiktet
 • Ska inte användas vid behandling av barn
 • Ska inte användas i samband med graviditet/amning

Om Soolantra

Soolantra innehåller den aktiva substansen ivermektin. Krämen appliceras på huden för att behandla de utslag och knottror som förekommer vid rosacea.

Rosacea är ett tillstånd som påverkar huden i ansiktet. Symptom vid rosacea är:

 • Uttalad rodnad på kinderna, nästippen, mitten på pannan och hakan
 • Ibland uppstår även upphöjningar eller knottror
 • Rosacea kommer och går – ibland är huden symptomfri, men besvären kan plötsligt dyka upp
 • Rosacea förekommer framför allt hos kvinnor i medelåldern

Den aktiva substansen ivermektin lindrar symptomen vid rosacea, såsom rodnad och knottror i huden. Soolantra ska endast användas av vuxna (över 18 år).

Användning

Följ läkarens anvisningar om hur läkemedlet ska användas. Allmänna riktlinjer för användning är:

 • Krämen ska endast användas i ansiktet och får inte appliceras på andra kroppsdelar eller på könsorgan.
 • Applicera krämen på ren, torr hud.
 • Undvik kontakt med ögonen, näsan, munnen och andra slemhinnor – om krämen råkar komma i kontakt med slemhinnor ska den omedelbart sköljas bort med vatten.
 • Tvätta händerna noga efter applicering.
 • Vänta med att använda andra hudvårdsprodukter och make-up tills efter det att du har applicerat Soolantra och krämen har torkat helt.
 • Om ingen förbättring märks efter 3 månader ska du rådgöra med läkare.

Dosering

Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: En liten mängd kräm appliceras en gång dagligen. Smörj in krämen försiktigt över hela ansiktet.

Läkaren avgör hur länge du ska använda detta läkemedel. Vanlig behandlingstid är ett antal månader.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel påverkar inte reaktionsförmågan. Du kan äta och dricka som vanligt medan du använder Soolantra.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Soolantra

Om du har använt för stor dos av detta läkemedel ska du rådgöra med läkare.

Har du glömt att applicera en dos kräm? Gör det så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa applicering. Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Vill du sluta använda Soolantra? Observera att det kan ta ett par veckor innan läkemedlets effekt blir synligt. Oftast börjar besvären förbättras efter fyra veckors behandling. Fortsätt använda krämen enligt läkarens ordination. Sluta inte använda Soolantra utan att först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Soolantra om du är allergisk mot den aktiva substansen ivermektin eller mot något annat innehållsämne som ingår i krämen (se rubriken ”Sammanställning”).

Rådgör med läkare om du känner dig osäker vad gäller användning av Soolantra.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du är gravid, planerar att skaffa barn eller ammar ska du rådgöra med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Användning under graviditet rekommenderas inte.

Om du ammar bör du inte använda detta läkemedel. Du bör sluta amma innan du börjar använda Soolantra. Din läkare avgör om du ska börja använda Soolantra eller fortsätta amma utan behandling med Soolantra, och avväger då vilket som är mest fördelaktigt i din situation.

Andra läkemedel och Soolantra

Vissa läkemedel interagerar med varandra. Informera därför alltid din läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Din läkare vet om dina andra läkemedel kan kombineras med Soolantra.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Soolantra kan orsaka följande biverkningar:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Brännande känsla i huden

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

 • Hudirritation
 • Hudklåda
 • Torr hud

Om du får biverkningar ska du tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen är ivermektin. Ett gram kräm innehåller 10 mg ivermektin.

Andra innehållsämnen är: glycerol, isopropylpalmitat, karbomer, dimetikon, dinatriumedetat, citronsyramonohydrat, cetylalkohol, stearylalcohol, makrogolcetostearyleter, sorbitanstearat, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), fenoxietanol, propylenglykol, oleylalkohol, natriumhydroxid och renat vatten.

Tillverkare av Soolantra är:

Laboratoires Galderma Z.I. Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Frankrike

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Soolantra kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 14-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen