Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Soolantra

Krämen Soolantra är en medicin mot rosacea. Dess aktiva ämne ivermectin kan mildra de symptom rosacea innebär. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad är Soolantra?

Krämen Soolantra är en medicin mot rosacea. Dess aktiva ämne ivermectin kan mildra de symptom rosacea innebär. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad används medicinen för?

Detta läkemedel tas vid rosacea, en hudåkomma som blandannat innebär följande symptom:

  • Röda fläckar i ansiktet, särskilt på kinderna, i pannan, på hakan eller näsan.
  • Synliga, utvidgade blodkärl;
  • Knölar, fläckar och/eller finnar;
  • Svidande känsla (ibland).

Soolantrakräm gör huden lugnare och jämnare. Efter några veckor är huden mindre röd, och mängden knölar och orenheter har minskat.

Hur använder man Soolantra?

Gnid in krämen på ren, torr hy och undvik ögonlocken och läpparna. Se till att inte få krämen i ögon, näsa eller mun. Skölj bort krämen noga med vatten ifall så ändå skulle ske. Tvätta händerna direkt efter att krämen har gnidits in. Låt krämen torka ordentligt innan du kanske sminkar dig. Det kan dröja innan resultat märks av. Rådfråga läkare om ingen förbättring märkts av efter 3 månader. Soolantra tas oftast som kur. Kuren kan upprepas efter diskussion med läkare ifall medlet gjort nytta.

Dosering

En läkare avgör hur länge läkemedlet behöver tas. De gängse riktlinjerna för denna medicin är följande:

  • Vuxna: gnid en gång om dan in en mindre mängd kräm på den angripna huden.

Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Följ den ordinerade doseringen och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men Soolantrakrämen kan ibland medföra biverkningar. De biverkningar som eventuellt kan förekomma är bland andra:

  • Hudirritation (svednad, klåda) på de områden där huden gnidits in;
  • Torr hy

Rådfråga läkare ifall du drabbas av biverkningar. I bickpacksedeln finns vidare information i ämnet.

När får läkemedlet inte användas?

Läkemedlet Soolantra är inte lämpat för alla. Använd inte denna kräm ifall du:

  • Är överkänslig mot ivermectin eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om du kan använda Soolantra ifall du lider av en leveråkomma eller andra hälsoproblem. Ange under beställningen ifall du tar andra mediciner, då vissa mediciner kan påverka varandras verkan.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Använd inte Soolantra om du är gravid eller ammar om inte läkare ordinerat detta. Detta läkemedel påverkar inte reaktionsförmågan, så det går bra att bege sig ut i trafiken. Det finns inga anmärkningar rörande alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen