Yasmin

Yasmin är ett p-piller i kategorin sub-50 piller. Detta kombinationspiller innehåller etinylestradiol (ett östrogenhormon) och drospirenon (ett progesteronhormon). Yasmin hämmar ägglossningen, förhindrar att en äggcell frigörs och förändrar strukturen i slemhinnan i livmoder(munnen). Därmed är det så gott som omöjligt att en graviditet kan uppstå. Yasmin kan bara fås på recept.

Vad är Yasmin?

Yasmin är ett p-piller i kategorin sub-50 piller. Detta kombinationspiller innehåller etinylestradiol (ett östrogenhormon) och drospirenon (ett progesteronhormon). Yasmin hämmar ägglossningen, förhindrar att en äggcell frigörs och förändrar strukturen i slemhinnan i livmoder(munnen). Därmed är det så gott som omöjligt att en graviditet kan uppstå. Yasmin kan bara fås på recept.

För vad används medicinen?

Yasmin är, vid rätt användning, ett pålitligt preventivmedel. Läkare föreskriver också detta piller som behandling av menstruationsbesvär, såsom magont eller onormal blodförlust. Vid användning av detta p-piller uppträder en bortfallsblödning som är mindre häftig än den normala menstruationen.

Hur använder du Yasmin?

Yasmin levereras i kartor med kalender. En karta innehåller 21 tabletter. Inta varje dag 1 tablett vid en fast tidpunkt. När kartan är tom, följer en stoppvecka. Under denna vecka uppträder en bortfallsblödning. Efter 7 dagar börjar du på en ny karta Yasmin, även om blödningen ännu inte har upphört.
Inta pillret så mycket som möjligt vid en fast tidpunkt. Har du glömt att inta Yasmin, har du kräkts ut pillret eller har du besvär av vattnig diarré, då kan pålitligheten ha minskat. I bipacksedeln läser du vad du ska göra i ett sådant fall.

Dosering

Den vanliga doseringen av Yasmin är som följer:

 • En gång om dagen 1 tablett under 3 veckor, därefter följer en stoppvecka.

Biverkningar

Vid användning av Yasmin kan du få besvär av biverkningar, såsom:

 • Spända eller ömmande bröst;
 • Mag-tarmbesvär, såsom magont, illamående eller diarré;
 • Mellanliggande vaginal blodförlust;
 • Huvudvärk.

Biverkningarna upphör för det mesta när kroppen efter en tid har vant sig vid hormonerna. Överlägg med läkaren om du har långvarigt obehag av dessa eller andra besvär. Läs före användningen av Yasmin bipacksedeln. I denna finner du mer information om biverkningarna, inklusive sällsynta men allvarliga åkommor såsom trombos (en blodpropp i ådrorna).

När får du inte använda detta läkemedel?

Yasmin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta p-piller om du:

 • Är överkänslig för etinylestradiol, drospirenon eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en emboli, eller om du har större risk att få dessa åkommor;
 • Lider av en koaguleringsstörning i blodet eller migrän med en aura;
 • Har (haft) en allvarlig leveråkomma, hjärtattack eller stroke);
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller cancer i könsorganen;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar.

Har du andra hälsoproblem, överlägg då med läkaren om du får använda Yasmin. Yasmin kan ha en växelverkan med andra läkemedel. Uppge därför vid din beställning vilka mediciner du använder så att läkaren kan ta hänsyn till detta.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Yasmin får inte användas under en graviditet eller vid amning.

Det finns inga restriktioner vad beträffar bilkörning eller nyttjande av starksprit.

Patientinformation
Tillbaka till toppen