Bipacksedel Viagra

Viagra bipacksedel

Denna bipacksedel till Viagra ger allmän information om Viagra 25 mg, 50 mg och 100 mg. Läs noga och uppmärksamt igenom bipacksedeln till Viagra före användning av läkemedlet. Rådfråga en läkare eller en apotekare om du har ytterligare frågor. Detta läkemedel har skrivits ut bara för dig.

Ge aldrig dina mediciner till någon annan: det kan vara skadligt för dem, även om de har samma besvär som du.

1. Vad är Viagra och vad används Viagra för?

Viagra är ett erektionsmedel i gruppen fosfodiesteras-hämmare. Det föreskrivs vid erektionsproblem, även kallat impotens. Vid erektionproblem blir penisen trots sexuell upphetsning inte eller bara en kort tid styv, varigenom könsumgänge inte är möjligt. Det verksamma ämnet är sildenafil, ett ämne som hämmar produktionen av enzymet fosfodiesteras. Detta enzym hindrar erektionsprocessen: det bryter för tidigt ner de kärlutvidgande ämnena som är nödvändiga för en erektion. Genom att tillfälligt eliminera fosfodiesteras-enzymet återställs erektionsförmågan. Penisen kan åter fyllas med blod varigenom det vid sexuell upphetsning kan uppstå en normal erektion.

Behandling med Viagra

Viagra

Titta här på den eventuella behandlingen med Viagra

Gå till behandling

2. Vad du bör veta innan du tar Viagra:

Det finns ett antal saker som du ska ta hänsyn till, innan du använder Viagra. Pillret kan ge vissa växelverkningar i kombination med andra läkemedel. Använd inte medlet om du sväljer mediciner som innehåller nitrater. Dessutom får du inte svälja potensmedlet om du är känslig för de ämnen som pillret innehåller eller om de har besvär av hjärtproblem.

3. Hur tar man Viagra?

Viagra kan fås i olika styrkor. Den vanliga doseringen att börja med är 1 tablett à 50 mg. Läkaren kan dock även besluta att du bör använda tabletter med en avvikande styrka (25 mg eller 100 mg). Tabletten måste sväljas i sin helhet med lite vätska. Gör det ungefär 30-60 minuter före könsumgänget så att tabletten har tid att inverka. Vid intagande på full mage kan det dröja lite längre innan effekten av Viagra är märkbart. För att undvika allvarliga biverkningar får pillret inte intas oftare än en gång per dag och maximalt tre gånger i veckan. Håll dig till den föreskrivna doseringen.

Om du märker att Viagra inte fungerar bra eller tvärtom för starkt, ta då kontakt med läkaren.

4. Möjliga biverkningar

Precis som andra läkemedel kan Viagra ge biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. Biverkningarna kan vara:

  • huvudvärk;
  • rodnad;
  • mag- och tarmbesvär (t.ex. illamående, magont, diarré);
  • yrsel;
  • Störningar av synförmågan (suddig syn, avvikande färgförnimmelse, överkänslighet för ljus).

Läs i Viagra bipacksedel för en fullständig översikt över biverkningar.

5. Hur förvarar du medicinen?

Håll Viagra alltid utom räckhåll för barn. Viagra ska förvaras i den originella förpackningen. Skydda Viagra mot höga temperaturer och fukt. Använd inte denna medicin efter passerat bästföredatum vilket står på förpackningen.

Gamla eller oanvända mediciner får inte slängas tillsammans med hushållssoporna. Lämna istället in medicinerna på apoteket.

6. Kompletterande information

Viagra produceras av Pfizer. Tabletterna är omgivna av ett skikt och känns igen på den blåa färgen, diamantformen och Pfizer-loggan. Viagra innehåller det verksamma ämnet sildenafil och finns att få i olika styrkor (25 mg, 50 mg, 100 mg). De övriga beståndsdelarna i detta läkemedel är:

  • Tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, natriumkroskarmellos, magnesiumstearat.
  • Skikthöljet: hypromellos, titandioxid (E171), laktos, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132).

Viagra bipacksedel innehåller mer information om fabrikanten och licensinnehavaren per land.

Tillbaka till toppen