Directly go to the content
STI syfilis ett kramande par på sängen
  • STI
  • Syfilis

Syfilis

Syfilis är en infektion på penis, i vagina, anus eller mun som orsakas av treponema pallidum-bakterien, som vid oskyddat sex kan överföras via slemhinnorna. Bakterierna når blodet och kan sen sprida sig till andra organ.

Syfilis visar sig i högst 3 stadier. Det händer också att en smittad person inte drabbas av några besvär.

I första stadiet (2-12 veckor efter besmittning) uppstår ett rött sår på den infekterade slemhinnan. I vagina eller anus kan det vara så undangömt att man inte märker av det.

I det andra stadiet, 3 till 8 veckor efter såret, kan följande besvär uppstå:
– Tecken på feber;
– Fläckar över hela kroppen;
– Kala fläckar på hjässan;
– Ögoninfektion;
– Vitgrå kulor kring könsdelarna.

Förblir syfilis obehandlat kan man efter 2 år nå det tredje stadiet. Då uppstår infektion i alla organ, hud och skelettet. Detta kan leda till hjärnhinneinflammation och förlamning.

Behandling
Det är mycket viktigt att syfilisinfektionen behandlas så fort som möjligt. Gör ett hemtest eller gå på undersökning vid misstanke om smitta. Varna även (tidigare) sexkontakter. I allmänhet kan syfilis botas med hjälp av antibiotika.