Tetralysal

Tetralysal biverkningar


20% av de patienter som behandlas med Tetralysal upplever biverkningar. Biverkningar kan vara allt från huvudvärk, kräkningar och i sällsynta fall leverpåverkan. Men precis som med alla läkemedel behöver inte alla påverkas av biverkningar.

Vanligt förekommande biverkningar


 • huvudvärk;
 • buksmärta;
 • diarré;
 • illamående

Sällan förekommande biverkningar


 • Synstörningar;
 • Tarminflammation;
 • Feber;
 • Kräkningar;
 • Allergisk reaktion med hudutslag, svullnad, feber och blodtrycksfall;
 • Svullnad i ansikte;
 • Tarminflammation

Om du upplever att biverkningarna blir värre eller om du upplever biverkningar som inte nämnts här ovan, kontakta en läkare omedelbart.

Tetralysal behandling


Tar man Tetralysal mot akne är startdosen 1 gram per dygn uppdelat på två eller fyra doser. Oftast behandlas man under 6 månader eller längre.

Under sommaren kan ett behandlingsuppehåll göras då vissa patienter upplever solkänslighet från medicinen.

Tetralysal kan tas i samband med måltid. Dock bör man tänka på att effekten av Tetralysal kan minska något om det tas samtidigt med produkter som innehåller: järn, kalcium zink eller sukralfat. Man bör därför vänta minst 3 timmar emellan intag av Tetralysal och dessa produkter.

Tetralysal skall sväljas hela tillsammans med minst ett halvt glas vatten samt att hela kuren fullföljs så att infektionen inte kommer tillbaka.

Tetralysal doseringTetralysal är ett receptbelagt läkemedel, därför anpassas dosen individuellt för dig av en läkare. Men i normalt fall rekommenderas en dosering på 300 mg Tetralysal morgon och kväll för vuxna.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Tetralysal 300 (lymecyklin) 28 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

494,78 SEK

Tetralysal 300 (lymecyklin) 56 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

610,78 SEK

Lymecycline 408 mg 28 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

494,78 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.