Directly go to the content
Zinnat

Zinnat

Zinnat är en antibiotikakur. Det verksamma ämnet cefuroxim ingår i läkemedelsgruppen cefalosporin-antibiotika: mediciner som bekämpar bakteriella infektioner. Då detta medel når de flesta vävnaderna och urinvägarna via blodet, är det lämpligt för att bekämpa diverse sorters bakteriella infektioner i kroppen.

Vad är Zinnat ?

Zinnat är en antibiotikakur. Det verksamma ämnet cefuroxim ingår i läkemedelsgruppen cefalosporin-antibiotika: mediciner som bekämpar bakteriella infektioner. Då detta medel når de flesta vävnaderna och urinvägarna via blodet, är det lämpligt för att bekämpa diverse sorters bakteriella infektioner i kroppen.

För vad används det?

En Zinnat antibiotikakur kan föreskrivas vid många åkommor. Det används bl.a. vid luftvägsinfektioner (t.ex. bronkit, halsfluss, inflammation i mellanörat), blåskatarr, hudinfektioner, Lymes sjukdom (borrelia) och vid könssjukdomen gonorré.

Hur använder du Zinnat?

Zinnat tabletterna ska du svälja in sin helhet under eller strax efter måltiden med lite vatten. Tugga inte sönder tabletterna: de har en mycket bitter smak. Zinnat är därför inte lämpligt för barn yngre än 5 år. Obs.: Fullfölj alltid hela antibiotikakuren, även om du inte har några besvär längre. Om du avslutar behandlingen tidigare, kan infektionen komma tillbaka.

Dosering

En tablett Zinnat innehåller 250 mg cefuroxim. Doseringen beror på vilken åkomma som du använder detta medel för. Läkaren berättar hur ofta och hur länge du ska inta Zinnat. De allmänna riktlinjerna för dosering är vid de flesta åkommor som följer: Vuxna och barn från 5 år: två gånger om dagen 1 tablett. Kurens längd varierar per åkomma från 5 till 10 dagar. Rådfråga bipacksedeln för mer information. Vid Lymes sjukdom och gonorré gäller en avvikande dosering. Följ därför alltid läkarens råd. En bortglömd dos kan intas, om det inte nästan är tid att inta nästa dos. I så fall intar du den överhoppade dosen i slutet av kuren. Då vet du säkert att du har fullföljt kuren helt.

Biverkningar

Under antibiotikakuren Zinnat kan du få besvär av biverkningar. De mest nämnda biverkningarna av detta läkemedel är bl.a.:

  • mag- och/eller tarmbesvär (illamående, kräkning, diarré, magont);
  • svampinfektion i slemhinnorna i mun/svalg, vagina eller anus
  • avvikelser i blodbilden.

Rådfråga en läkare om du har mycket besvär av biverkningarna. I bipacksedeln finner du en fullständig lista över eventuella kontra-indikationer, varningar och övriga biverkningar.

Graviditet/amning

Zinnat får uteslutande användas under graviditet och amning i samråd med läkaren.