AccountBasket
  • Läkemedel för viktkontroll
  • Läkemedel för viktkontroll

En objektiv analys av läkemedel för viktkontroll

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Sökandet efter effektiva behandlingar för fetma har lett fram till utvecklingen av läkemedel såsom Mounjaro och Wegovy. Dessa läkemedel möjliggör en ny metod för viktkontroll. Det är dock viktigt att göra en objektiv jämförelse mellan dem för att kunna ta väl övervägda beslut när det gäller att att välja det läkemedel som passar bäst med tanke på dina personliga behov. Detta ska alltid gå hand i hand med goda kostvanor och ökad motion.

Jämförelsetabell

Läkemedel

Aktiv substans

Verkningssätt

Effekt

Mounjaro

Tirzepatid

Dual GIP-/GLP-1- agonist som aktiverar såväl GLP-1- som GIP-receptorer.

Dämpar aptiten, förbättrar insulin-produktionen och -känsligheten, leder till förbättrad blodsockerkontroll och viktnedgång.

Wegovy

Semaglutid

Binder till GLP-1-receptorer. 

Dämpar aptiten och ökar mättnadskänslan, hjälper patienten att äta mindre och gå ned i vikt.

Effektivitet

Studier har visat att patienter som använder Mounjaro upplever en betydligt större viktminskning jämfört med användning av andra läkemedel, bl.a. Wegovy. Detta kan framför allt vara fördelaktigt för personer som har svårt för att gå ned i vikt med hjälp av andra metoder. Det är dock viktigt att nämna att bantningsläkemedels effektivitet kan variera från person till person, samt att valet av ett specifikt läkemedel alltid bör göras i samråd med en kvalificerad vårdgivare.

Utvecklande dynamik

Ursprungligen var det meningen att Zepbound skulle fungera som en bantningsläkemedelsvariant av Mounjaro. Men nyligen har Mounjaro även godkänts som bantningsläkemedel utöver dess ursprungliga funktion som diabetesläkemedel. Detta innebär att Mounjaro numera används för såväl diabetes som för viktminskning, medan Zepbound är i avvaktande på godkännande som läkemedel för viktminskning.

Säkerhetsprofil och biverkningar

Såväl Mounjaro som Wegovy kan orsaka biverkningar, såsom illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Dessa biverkningar är oftast lindriga till måttliga och kan gå över efter en tids behandling. Det är viktigt att vara medveten om eventuella biverkningar och, vid behov, rådgöra med en vårdgivare.

Slutsats

Valet mellan att använda Mounjaro eller Wegovy grundar sig på ett personligt beslut som ska fattas i samråd med läkare. Bägge läkemedel erbjuder möjligheter för personer med fetma, men det är viktigt att göra ett väl övervägt val som grundar sig på din specifika hälsosituation och dina framtidsmål.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är rent informativ och kan inte ersätta professionell läkarrådgivning. Rådgör alltid med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har frågor om en sjukdom eller behandling. 

Alla behandlingar
Tillbaka till start