AccountBasket
 • Läkemedelshantering
 • Läkemedelshantering

Säker läkemedelshantering

Skrivet av: Redaktionen

Senaste ändring: 

Värme kan i stor grad påverka vår kropp och hälsa, särskilt när vi använder läkemedel. För att förstå detta bättre, är det viktigt att veta hur kroppen reagerar på värme.

Hur värme påverkar kroppen

Kroppen håller normalt sett en konstant temperatur på cirka 37°C, vilket regleras av hjärnan. När temperaturen stiger, vidtar hjärnan åtgärder för att sänka kroppstemperaturen. Detta sker genom ökad svettning – vilket får kroppen att kylas av genom avdunstning – och genom ökad genomblödning i huden. Dessa processer är avgörande för förebyggande av överhettning, särskilt under varma perioder. 

Förhöjd känslighet för värme

Vissa befolkningsgrupper är mer känsliga för värme jämfört med andra, t.ex. äldre, sjuka, små barn och personer med övervikt. Dessa grupper har större risk för att drabbas av komplikationer såsom muskelkramper, huvudvärk, nedsatt koncentrationsförmåga och t.o.m. svimning och koma. Denna ökade känslighet kan bero på olika faktorer: 

 • Äldre har ofta nedsatt kapacitet att reglera kroppstemperaturen. 
 • Nedsatt törstreflex hos äldre kan leda till bristande vätskeintag. 
 • Läkemedel kan påverka temperaturregleringen, bl.a. läkemedel för behandling av hjärtbesvär, högt blodtryck, Parkinsons sjukdom, depression och psykos. 
 • Små barns reglering av kroppstemperaturen är mindre väl utvecklad och de kan ha svårare att ange symptom på överhettning. 
 • Övervikt kan leda till ökad svårighet att bli av med värme via huden. 
 • Socialt isolerade personer har större risk för att drabbas av problem med överhettning. 

Läkemedels påverkan på värmekänslighet

Vissa läkemedel kan påverka hur kroppen reagerar på värme. Det är mycket viktigt att vara medveten om denna aspekt. Vårdgivare, såsom apotekspersonal och läkare, tar hänsyn till detta, t.ex. genom att tillfälligt anpassa doseringen av ett läkemedel eller rentav avbryta behandlingen under en viss tid. Ändra aldrig dosen och avbryt aldrig behandlingen på eget bevåg utan att först rådgöra med apotekspersonal eller läkare. Vid följande tillstånd krävs särskild uppmärksamhet under varma perioder: 

 • Läkemedel för behandling av hjärtbesvär och högt blodtryck kan sänka kroppens vätske- och saltnivåer, vilket kan leda till uttorkning och svimning. 
 • Vid problem med avföringen är det viktigt att dricka tillräckligt med vätska. 
 • Läkemedel för behandling av hjärnsjukdomar och psykiska besvär kan hämma kroppens förmåga att svettas. 

Ett antal vanliga receptbelagda läkemedel som ökar risken för överhettning

På denna webbsida hittar du de läkemedel som avses.

Säker förvaring av läkemedel

Under varma perioder är det extra viktigt att förvara läkemedel på rätt sätt. Överlag är det lämpligt att använda ett torrt, förslutbart skåp där temperaturen inte överstiger 25°C. Läkemedel ska aldrig förvaras i badrum, där luftfuktigheten är relativt hög. Finns det specifika förvaringsinstruktioner måste dessa alltid följas, särskilt vad gäller läkemedel som ska förvaras i kylskåp.

Säker användning av läkemedel på resande fot

Är du på resande fot är det viktigt att du förvarar och hanterar dina läkemedel på rätt sätt. 

 • Har du läkemedel som kräver sval förvaring, kan du behöva ta med en kylväska.  
 • Se till att ta med tillräckligt med läkemedel för hela resan samt för den första veckan efter hemkomsten. Beställ dina läkemedel i god tid på ett av våra anslutna apotek. 
 • Kontrollera alltid läkemedlens hållbarhetsdatum innan du reser iväg.  
 • Be apotekspersonalen om en översikt över dina läkemedel, en s.k. läkemedelslista. 
 • Undvik att utsätta dig för extremt höga temperaturer såsom i bagageutrymmet på ett flygplan eller i en överhettad bil vid värmebölja, extremt kalla temperaturer såsom i frysboxar och frysfack i kylskåp, samt att vistas intill värmekällor såsom element. Se också till att inte förvara läkemedel nära inpå kroppen. 
 • Se till att ta med dig tillräckligt med läkemedel för samtliga resdagar samt ett extraförråd för oförutsedda situationer. 

Ytterligare råd för varm väderlek och läkemedelsanvändning 

 1. Rekommenderat vattenintag: Det är viktigt att dricka tillräckligt med vatten – i regel mellan 1,5 till 2 liter dagligen – men detta kan variera beroende på faktorer såsom ålder, hälsotillstånd och miljöförhållanden. 
 2. Hantering av symptom på överhettning: Vid symptom såsom yrsel, illamående eller huvudvärk är det viktigt att personen i fråga förs till en sval plats, får tillräckligt med vätska att dricka och eventuellt förses med våta omslag på kroppen för ökad svalka. 
 3. Lär dig känna igen tidiga tecken på överhettning: Tidiga tecken är bl.a. ökad svettning, blek eller rodnad hud och snabb puls. Det är viktigt att reagera på dessa tecken och snabbt möjliggöra ökad svalka och hydratering. 
 4. Enkla tips vid varm väderlek: Bär luftiga klädesplagg, undvik att vistas direkt i solen och begränsa ansträngande fysisk aktivitet till svalare tider på dygnet. 
 5. Användande av appar för läkemedelshantering: Det finns olika appar att tillgå för påminnelse av doseringstillfällen och regelbunden hydratering. Sök efter appar som tillfredsställer dina specifika behov och hjälper dig att hantera din hälsa på ett välorganiserat sätt. 

Slutsats

Säker läkemedelshantering under varma perioder kräver uppmärksamhet och omsorgsfullhet – inte bara vid varm väderlek utan under hela året. Värme och fukt kan – oavsett väderlek – påverka effekten av läkemedel. Genom att vara medveten om hur värme och fukt kan påverka användning av läkemedel, och vidta adekvata åtgärder, kan du använda dina läkemedel på ett säkert och effektivt sätt, oavsett var du befinner dig. Vi på Dokteronline är medvetna om hur komplex användning av läkemedel kan vara, och är alltid redo att erbjuda dig professionell rådgivning. Kontakta oss när du vill för mer information eller vägledning.

Alla behandlingar
Tillbaka till start