Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Meno-Check® självtest för klimakteriet

 • Självtest baserat på ett urinprov
 • Ger snabbt besked om eventuellt begynnande klimakterium
 • Resultatets tillförlitlighet överstiger 99%
 • Diskret och enkelt

Om Meno Check® – klimakterie-/menopaussjälvtest

Genomsnittsåldern för när kvinnor helt slutar menstruera (menopaus) är omkring 51 år. Under de år som föregår menopausen (klimakteriet) producerar kroppen allt mindre mängd kvinnligt könshormon (östrogen). Detta kan orsaka irriterande klimakteriebesvär, som t.ex:

 • Värmevallningar och plötsliga svettningar nattetid
 • Muskel och ledbesvär
 • Sömnproblem
 • Hjärtklappning
 • Torra slemhinnor, framför allt i slidan
 • Menstruationsstörningar
 • Förhöjd risk för benskörhet

Besvären ovan kan fortgå även efter det att menstruationen helt upphört (efter menopaus).

Vill du veta om klimakteriet har inletts? Med Meno Check® – klimakterie-/menopaustest får du snabbt besked. Självtestet baseras på ett urinprov och är lätt att utföra.

Meno Check® påvisar med över 99% tillförlitlighet om nivån av FSH (follikelstimulerande hormon) är förhöjd. Nivån på detta hormon är särskilt hög och mätbar i början på klimakteriet. Hormonnivån kan lätt mätas med hjälp av ett urinprov.

Användning

Meno Check®-självtestet är enkelt att utföra. Läs igenom handledningen innan du gör testet och följ anvisningarna noggrant. Rekommenderad användning av detta självtest är:

 • Läs i handledningen vid vilken tidpunkt testet bör utföras.
 • Häll urinen i den medföljande bägaren.
 • Använd den medföljande pipetten för att droppa 3 droppar urin på angivet ställe på testkassetten.
 • Vänta i 5 minuter och läs sedan av testresultatet.
 • Testresultatet är positivt om det streck som markerats med T (teststrecket) är tjockare eller lika tjockt/tydligt framträdande som det streck som markerats med C (kontrollstrecket).
 • Upprepa testet (förpackningen innehåller testkassetter och urinbägare för 2 testtillfällen) precis en vecka senare.
 • Vid positivt testresultat (efter 2 testtillfällen) och utebliven menstruation: tala med din (hus)läkare angående resultatet.

När ska självtestet inte användas?

Meno-Check® kan användas även om du tar p-piller eller använder spiral. Testresultatet kan inte bli falskt positivt. Du bör dock observera att FSH-nivån sjunker vid användning av p-piller eller spiral. I sådana fall kan testresultatet alltså bli falskt negativt.

Läs igenom handledningen för mer information om hur självtestet ska användas.

Biverkningar

Inga biverkningar har rapporterats vid användning av detta självtest.

Innehållsdeklaration

Meno-Check® är särskilt utformat för hemmabruk. Meno-Check®-förpackningen innehåller:

 • 2 testkassetter för FSH
 • 2 pipetter för uppsamling av urin
 • 2 bägare för urin
 • 1 torkmedelspåse
 • Utförlig bipacksedel

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 13-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen