Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Nuvaring

 • Vaginalinlägg
 • Ett pålitligt preventivmedel
 • Byts ut 1 gång i månaden

Om NuvaRing

NuvaRing är ett preventivmedel i form av en vaginalring. Varje ring innehåller en liten mängd av två kvinnliga könshormon – etonogestrel och etinylestradiol. Ringen frisätter långsamt dessa hormoner till blodbanan. NuvaRing är ett kombinerat hormonellt lågdospreventivmedel.

Hormonerna i NuvaRing förhindrar att äggceller lossnar från äggstockarna. Om ingen äggcell kan lossna, kan du inte heller bli gravid.

Användning

Du kan själv sätta in och ta ut NuvaRing. Din läkare kommer att tala om för dig när du ska börja använda NuvaRing för första gången. Vaginalringen måste sättas in på rätt dag i din menscykel och ska sitta kvar 3 veckor i följd. Kontrollera regelbundet att ringen är kvar i slidan.

Efter den tredje veckan tar du ut NuvaRing och har en veckas uppehåll. Vanligtvis får du din mens under det ringfria intervallet.

Hur du sätter in och tar ut NuvaRing:

 • Tvätta händerna innan du sätter in eller tar ut ringen.
 • Välj en kroppsställning som känns bekväm för dig, t.ex. stående med ett uppdraget ben, sittande på huk eller liggande, när du ska sätta in ringen.
 • Håll ringen mellan tummen och pekfingret, pressa ihop sidorna och för in ringen i slidan (se bilderna i bipacksedeln). När NuvaRing sitter på plats ska du inte känna någonting. Om det känns obehagligt, ändra försiktigt ringens position tills det känns bekvämt. Ringens exakta läge i slidan har ingen betydelse.
 • NuvaRing ska tas ut efter 3 veckor. Du kan göra detta genom att kroka fast pekfingret i nederkanten på ringen eller genom att fatta tag i kanten och dra ut den. Om du inte kan få ut ringen själv ska du kontakta läkare.
 • Kasta den använda ringen tillsammans med dina övriga hushållssopor, helst i den återförslutningsbara påsen. Spola inte ner NuvaRing i toaletten.
 • Sätt in en ny ring exakt efter en vecka (återigen på samma veckodag och ungefär vid samma tidpunkt), även om blödningen inte har upphört.
 • Om ringen sätts in mer än 3 timmar för sent, eller om den tillfälligt tagits ut ur slidan eller skadats, kan den graviditetsskyddande effekten vara nedsatt. Följ i så fall instruktionerna i bipacksedeln eller rådgör med läkare.
 • Om du vill ändra dag för insättning av ringen eller första dagen för din mens följer du instruktionerna i bipacksedeln.

I bipacksedeln finns mer information om användning av NuvaRing.

När ska NuvaRing inte användas

NuvaRing ska inte användas hur som helst. Använd inte NuvaRing i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) en blodpropp i benen (djup ventrombos), lungorna (lungemboli) eller någon annan kroppsdel
 • Om du har haft en hjärtinfarkt eller stroke eller tidiga tecken på hjärtinfarkt (t.ex. angina pectoris) eller stroke (t.ex. en TIA)
 • Om du har ökad risk för att drabbas av blodpropp
 • Om du har någon sjukdom som påverkar blodets koaguleringsförmåga, t.ex. brist på protein C
 • Om du har (eller har haft) en viss form av migrän med s.k. fokala neurologiska symptom
 • Om du har diabetes (sockersjuka) som orsakat blodkärlsskador
 • Om du har (eller har haft) inflammation i bukspottkörteln i kombination med höga nivåer av vissa blodfetter
 • Om du har (eller har haft) någon allvarlig leversjukdom och kvarstående nedsatt leverfunktion
 • Om du har (eller har haft) en godartad eller elakartad levertumör
 • Om du har, har haft eller kan tänkas ha bröstcancer eller cancer i underlivet
 • Om du har blödningar i underlivet utan känd orsak
 • Om du är allergisk (överkänslig) mot etinylestradiol eller etonogestrel, eller något av de övriga innehållsämnena i NuvaRing

Varningar och försiktighet

Rådgör med din läkare i följande situationer. Det gäller även om något av tillstånden uppstår för första gången eller förvärras medan du använder NuvaRing:

 • Om någon nära släkting till dig har (eller har haft) bröstcancer
 • Om du har epilepsi
 • Om du har problem med levern (t.ex. gulsot) eller gallblåsan (t.ex. gallsten)
 • Om du har Crohns sjuksom eller ulcerös kolit
 • Om du har SLE (systemisk lupus erythematosus)
 • Om du har HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom)
 • Om du har något tillstånd som uppträdde för första gången eller förvärrades under en graviditet eller under tidigare behandling(-ar) med könshormoner (t.ex. hörselnedsättning, porfyri, herpes gestationis, Sydenhams korea eller ärftligt angioödem – du bör kontakta läkare omgående om du får symptom på angioödem, såsom svullnad i ansiktet, tungan och/eller halsen och/eller sväljsvårigheter samt om du får nässelutslag i kombination med andningssvårigheter)
 • Om du har (eller har haft) kloasma, d.v.s. pigmentfläckar/graviditetsfläckar (särskilt i ansiktet) – undvik i så fall alltför mycket solljus och ultraviolett strålning
 • Om du har någon medicinsk åkomma som försvårar användning av NuvaRing, t.ex. förstoppning, livmoderframfall eller smärta vid samlag
 • Om du ska opereras eller beordrats sängläge under längre tid

Graviditet och amning

Använd inte NuvaRing om du är (eller kan tänkas vara) gravid. Om du skulle bli gravid medan du använder NuvaRing ska du ta ut ringen och kontakta din läkare.

Användning av detta preventivmedel rekommenderas inte under amning. Om du ändå vill använda NuvaRing medan du ammar ska du först rådgöra med din läkare.

Andra läkemedel och NuvaRing

NuvaRing kan interagera med andra läkemedel.

Följande läkemedel kan minska den graviditetsskyddande effekten hos NuvaRing eller orsaka oväntade blödningar:

 • Vissa läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin och barbiturater)
 • Vissa läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin)
 • Vissa läkemedel mot HIV-infektion (t.ex. ritonavir)
 • Antibiotika (med undantag av doxycyklin och amoxicillin)
 • Läkemedel som innehåller johannesört

NuvaRing kan påverka effekten hos andra läkemedel, bl.a:

 • Ciklosporin
 • Lamotrigin

Informera alltid din läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel (med eller utan recept).

I bipacksedeln hittar du fler varningar som gäller vid användning av NuvaRing.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats av användare av NuvaRing:

Vanliga:

 • Magsmärtor, illamående
 • Underlivsbesvär (svampinfektion, klåda, flytningar)
 • Huvudvärk/migrän
 • Depression
 • Ömhet i brösten
 • Smärtsamma menstruationer
 • Akne
 • Viktökning
 • Utstötning av NuvaRing.

Mindre vanliga:

 • Yrsel
 • Synrubbningar
 • Gastrointestinala besvär
 • Trötthet
 • Sjukdomskänsla
 • Vätskeansamling i kroppen (ödem)
 • Urinvägsinfektion
 • Besvär vid samlag, t.ex. smärta eller blödning
 • Förhöjt blodtryck
 • Ökad aptit

En fullständig översikt över samtliga möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln.

Observera att användning av hormonella preventivmedel kan ha ett samband med förhöjd risk för att drabbas av trombos och/eller vissa cancerformer. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Rådgör med läkare om du får kraftiga eller allvarliga biverkningar. Det gäller också om du får biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

De aktiva substanserna är etonogestrel (11,7 mg) och etinylestradiol (2,7 mg).

Övriga innehållsämnen är: etylenvinylacetat co-polymer (en sorts plast som inte kan lösas upp i kroppen) och magnesiumstearat.

Varje dygn under de tre veckor som ringen finns på plats frisätts 0,120 mg etonogestrel och 0,015 mg etinylestradiol från ringen.

Tillverkare av NuvaRing är:

NV Organon Kloosterstraat 6
Oss
Nederländerna

och:

Organon Ireland Ltd. Drynam Road Swords
Co. Dublin
Irland

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för NuvaRing kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 05-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen