Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Ropinirol

Ropinirol (aktivt ämne: ropinirol) är en dopaminagonist - en medicin som blandannat påverkar hjärnans muskelstyre. Detta läkemedel kan mildra besvär till följd av benrastlöshet och Parkinson. Om du vill göra en förfrågan på Ropinirol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Ropinirol?

Ropinirol (aktivt ämne: ropinirol) är en dopaminagonist - en medicin som blandannat påverkar hjärnans muskelstyre. Detta läkemedel kan mildra besvär till följd av benrastlöshet och Parkinson.

Om du vill göra en förfrågan på Ropinirol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Ropinirol vid benrastlöshet, en åkomma som innebär en krypande, smärtsam eller stickande känsla i benen, särskilt då man sitter eller ligger. Ibland kan symptomen visa sig i andra lämmar. Benrastlöshet kan orsaka sömnproblem då den drabbade känner begär efter att ständigt röra sig så att besvären avtar. Detta gör det svårt att sitta still eller att sova. Ropinirol lindrar besvären och begäret att röra på benen, vilket gör att man kan sova godare. Ropinirol ges även mot Parkinson, ibland kombinerat med annan medicinering.

Hur använder man Ropinirol?

Den som tar Ropinirol mot benrastlöshet måste ta medicinen om kvällen, som tidigast tre timmar före läggdags. Svälj tabletten hel med tillräckligt med vätska. Det är bäst att ta Ropinirol med lite föda. Doseringen av denna medicin behöver trappas upp långsamt. Läkaren avgör hur upptrappningen sker efter startdoseringen. Det kan dröja en tid innan medicinen fungerar till fullo.

Dosering

Läkaren vet vilka tabletter som är lämpliga. Riktlinjerna för startdoseringen vid benrastlöshet är:

  • Vuxna: 1 tablett på 0,25 mg dagligen. Efter några dar kan doseringen höjas. Följ läkarens råd.

För behandling av Parkinson gäller annan dosering. Ropinirol är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte av de biverkningar som kan uppträda under behandling med Ropinirol. De biverkningar denna medicin kan medföra är bland andra:

  • Illamående och kräkning;
  • Yrsel, trötthet;
  • Ökad benrastlöshet.

Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Ropinirol lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot ropinirol eller annat förekommande hjälpämne;
  • Svår lever- eller njuravvikelse.

Den som lider av hjärtbesvär, psykiska besvär eller andra hälsoproblem bör rådfråga läkare i förväg om detta läkemedel är lämpligt. Ange eventuell övrig medicinering under läkarkonsultationen, då Ropinirol kan påverka vissa läkemedels utfall (och vice versa).

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar ska inte ta Ropinirol. Ropinirol kan orsaka biverkningar såsom sömnighet och yrsel. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan frammana eller förstärka biverkningar. Stävja, eller avstå helt ifrån, starkdrycksintag.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen