Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Truvada

Truvada är en virushämmande medicin som bland annat fungerar vid hiv-infektion. Truvada är baserad på två aktiva ämnen: tenofovir och emtricitabin. Dessa medel hämmar enzymet som tillåter kroppen att producera nya hiv-virus. På så vis kan viruset inte sprida sig. Om du vill göra en förfrågan på Truvada, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Truvada?

Truvada är en virushämmande medicin som bland annat fungerar vid hiv-infektion. Truvada är baserad på två aktiva ämnen: tenofovir och emtricitabin. Dessa medel hämmar enzymet som tillåter kroppen att producera nya hiv-virus. På så vis kan viruset inte sprida sig.

Om du vill göra en förfrågan på Truvada, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är PrEP?

PrEP är en pre-exponerings profylax för hiv som används som antiviral medicin mot hiv. Två av de största europeisk studierna av män som har sex med män, visade att PrEP kan minska risken att få hiv med 86 % jämfört med personer som inte tar PrEP-medicin. Vid ett kontinuerligt inttag av PrEP medicin, kan en person få i sig tillräckliga läkemedelsnivåer av PrEP i blod, ändtarm och kön vilket ger ett skydd mot hiv. Läkemedlet hindrar hiv-viruset från att ta sig in i cellerna och föröka sig.

PrEP Sverige

PrEP medicin är godkänt och får användas i Sverige. I dagsläget används PrEp främst i USA men i några europeiska länder får PrEP användas. Truvada är en PrEP som är godkänt av Läkemedelsverket och som får används i Sverige. PrEP-medicin som Truvada hämmar hiv-virus spridning i blodet. Därför ordineras detta som ett preventivmedel mot hiv-infektion.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Truvada (preventivt) mot hiv-infektion. Denna åkomma innebär att de vita blodkropparna attackeras så att deras motstånd försvagas. Hiv är en SÖS. Viruset sprider sig via smittat blod, smittad sperma och vaginal fukt, men även vid delning av injektionssprutor eller medicinska instrument med smittan.

En gravid kvinna kan dessutom smitta sitt barn under födsel eller amning.

Bestrids inte hiv-viruset med mediciner kan det i slutänden leda till sjukdomen aids. Då har kroppen inte längre ett fungerande immunförsvar och kan inte längre skydda sig mot virus och bakterier. Då kan en simpel infektion bli livshotande.

Truvada hämmar virusets spridning i blodet, vilket gör så att mängden vita blodceller hålls i schack, och därmed även immunförsvaret.

Hur tar man Truvada?

Truvada tas oftast i kombination med andra hiv-hämmande mediciner.

Ta tabletten med lite vatten. Den som har svårt för att svälja tabletten kan smula den och sen inta pulvret med vatten eller juice. Ta gärna Truvada i samband med en måltid. Den som glömt ta Truvada kan ännu göra det, utom om nästa tablett ska tas inom 12 timmar. Då är det bättre att hoppa över tabletten och fortsätta med det vanliga schemat.

Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en överhoppad. Sluta aldrig ta Truvada utan att rådfråga läkare.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna: 1 tablett dagligen.

Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Truvada kan medföra biverkningar såsom:

  • Bukbesvär (illamående, kräkning, diarré);
  • Yrsel;
  • Huvudvärk;
  • Hudutslag;
  • Allmän svaghetskänsla;
  • Sömnlöshet.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör kontakta läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en översikt av alla eventuella biverkningar.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Truvada lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid överkänslighet mot tenofovir eller emtricitabin eller nåt av tablettens hjälpämnen.

Den som är äldre än 65 år bör rådfråga läkare om ifall denna medicin är lämplig. Samma gäller vid diabetes, hög kolesterolhalt, leveråkomma, annan svår åkomma eller om man tar andra läkemedel.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är eller vill bli gravid bör inte ta Truvada om inte läkare uttryckligen rått till detta. Ta inte denna medicin vid amning. Truvada kan orsaka biverkningar såsom yrsel. Den som drabbas bör ej bege sig ut i trafiken. Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen