Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Doxycyclin

 • Antibiotikum
 • Hjælper ved forskellige bakterielle infektioner
 • Færdiggør behandlingen
 • Må ikke bruges under graviditet
 • Kan mindske virkningen af p-piller

Om Doxycyclin

Det virksomme stof doxycyclin tilhører antibiotika. Dette lægemiddel er i stand til at hæmme væksten af bakterier, der er følsomme over for doxycyclin.

Doxycyclin 100 mg PCH bruges til behandling af infektioner forårsaget af doxycyclinfølsomme bakterier, såsom:

 • Infektioner i luftvejene;
 • Infektioner i hals, næse eller ører;
 • Infektioner i urinrøret;
 • Kønssygdomme (syfilis);
 • Infektioner i hud og bløddele, f.eks. Borrelia burgdorferi-infektioner;
 • Borreliose (infektioner efter flåtbid);
 • Leptospirose;
 • Infektioner i øjnene (trakom);
 • Infektioner i mavetarmkanalen;
 • Infektioner med influenzalignende symptomer (Q-feber, rickettsiose/tyfus).

Anvendelse/virkning

Følg nøje din læges råd, når du bruger Doxycyclin 100 mg PCH. Rådfør dig altid med din læge eller apoteker, hvis du er i tvivl.

Dosering

Hvis lægen ikke foreskriver andet, skal det bruges som følger:

 • Voksne og børn fra 8 år, der vejer mere end 50 kg

Startdosis: 2 tabletter (200 mg) på én gang den første dag (=24 timer). Den sædvanlige dosis de følgende dage er 1 tablet (100 mg) om dagen.
Doxycyclin bør tages op til 1 til 2 dage efter, at symptomerne på infektionen er forsvundet. Ved behandling af mere alvorlige infektioner og kroniske infektioner i urinvejene kan dosis øges til 2 tabletter (200 mg) dagligt (=24 timer).

 • Børn fra 8 år og under 50 kg

Dosis afhænger af dit barns vægt. Den første behandlingsdag gives 4 mg pr. kg kropsvægt på én gang. De følgende dage gives en dosis på 2 mg pr. kg kropsvægt én gang dagligt.
Med Doxycyclin 100 PCH kan en dosis på mindre end 100 mg (efterfølgende dosis til børn, der vejer under 50 kg) ikke opnås. Der findes andre lægemidler, der indeholder doxycyclin, på markedet til dette.

Der kan være en specifik dosering for bestemte sygdomme. Dette gælder også ældre med en leverfunktionsforstyrrelse. I indlægssedlen finder du flere oplysninger om dette.

Anvendelse

Tag tabletten med rigeligt vand, mens du står eller sidder op. Du kan også tage dette lægemiddel med lidt mad. Læg dig ikke ned umiddelbart efter du har slugt tabletten, da tabletten kan forårsage irritation i spiserøret. Tag derfor ikke tabletten om aftenen lige inden sengetid.

Fuldfør behandlingen helt, også selvom du bliver symptomfri tidligere. Hvis du stopper med at tage dette lægemiddel for hurtigt, kan infektionen vende tilbage.

Kørsel

Doxycyclin kan til tider forårsage svimmelhed. Du må ikke køre bil eller betjene tunge maskiner, før disse symptomer er forsvundet. Hold godt øje med børn, der tager dette lægemiddel, især når de leger på gaden.

For meget eller for lidt/stop med Doxycyclin

Hvis du har taget for meget Doxycyclin 100 mg PCH, skal du straks kontakte din læge eller apoteker.

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt. Men hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med din almindelige doseringsplan. Tag aldrig en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Stop ikke med at bruge Doxycyclin uden at tale med lægen først.

Hvornår det ikke må bruges

Doxycyclin er ikke egnet til alle. Brug ikke Doxycyclin 100 mg PCH i følgende tilfælde:

 • Hvis du er allergisk (overfølsom) over for doxycyclin og andre tetracycliner (lignende antibiotika) eller et af de øvrige indholdsstoffer i tabletten;
 • Nyfødte og børn under 8 år. Doxycyclin kan beskadige små børns tænder og gøre knoglerne mere skøre;
 • Under graviditet og amning.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Rådfør dig med en læge om brugen af Doxycyclin i følgende situationer:

 • Hvis du er overfølsom eller resistent over for antibiotika fra tetracyklingruppen;
 • Hvis du har en forstyrrelse i blodets størkning og/eller er i behandling med lægemidler, der hæmmer blodets størkning;
 • Hvis der udvikles nye infektioner under behandling med dette lægemiddel;
 • Hvis der opstår alvorlig diarré ledsaget af feber under behandling med dette lægemiddel;
 • Hvis der opstår betændelse i huden efter udsættelse for sollys eller UV-lys (overdrevet solskoldningsreaktion);
 • Hvis du tager Doxycyclin i lang tid. Dine blodværdier kan kontrolleres.

Graviditet og amning

Du må ikke bruge dette lægemiddel under graviditet. Doxycyclin kan være skadeligt for det ufødte foster. Mens du tager dette lægemiddel, skal du bruge passende prævention for at undgå graviditet.

Bemærk: Effekten af pillen kan reduceres ved samtidig brug med Doxycyclin! Det anbefales at bruge yderligere prævention (f.eks. kondom) for at forhindre graviditet indtil efter den første menstruation efter at have stoppet behandlingen med doxycyclin.

Doxycyclin går over i modermælken, så mens du bruger doxycyclin må du ikke amme.

Bruger du andre lægemidler?

Doxycyclin interagerer med andre lægemidler. En interaktion betyder, at (læge)midler påvirker hinandens virkning og/eller bivirkning, når de bruges samtidigt. Dette kan for eksempel ske, hvis du kombinerer Doxycyclin med følgende lægemidler:

 • Penicillin (visse antibiotika);
 • Lægemidler, der hæmmer blodets størkning, såsom acenocoumarol og phenprocoumon;
 • Jernpræparater og antacida (lægemidler, der indeholder aluminium, calcium, magnesium eller bismut);
 • Antiepileptika (carbamazepin, phenytoin, barbiturater);
 • Bedøvelsesmidlet methoxyfluran.

Vær opmærksom på, at ovenstående lægemidler kan være kendt for dig under et andet navn, ofte varemærket. I denne rubrik nævnes kun det virksomme stof i lægemidlet, ikke varemærket. Se derfor altid omhyggeligt på emballagen og i indlægssedlen for de lægemidler, du allerede tager, for at se, hvad det aktive stof er i det pågældende lægemiddel.

Fortæl din læge eller apoteker, hvis du bruger eller kort forinden har brugt andre lægemidler. Dette gælder også for lægemidler, som du kan få uden recept.

Bivirkninger

Som alle lægemidler kan Doxycyclin 100 mg PCH give bivirkninger, men ikke alle får dem. Følgende bivirkninger kan bl.a. forekomme:

 • Mavetarmproblemer, herunder kvalme og opkastning, mavesmerter, diarré, betændelse eller sortfarvning af tungen, synkebesvær, tarmbetændelse;
 • (Svampe)infektioner i skede, mundhule, anus;
 • Kløe ved anus;
 • Knoglerne bliver mere skrøbelige i vækstfasen;
 • Permanent misfarvning af tænderne;
 • Overfølsomhed over for (sol)lys.

I indlægssedlen finder du en oversigt over mindre almindelige bivirkninger. Kontakt en læge, hvis du oplever kraftige eller alvorlige bivirkninger. Eller hvis du oplever bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof er doxycyclinhyclat svarende til 100 mg doxycyclin pr. tablet.

De øvrige indholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E460i), kolloidal siliciumdioxid (E551), magnesiumstearat (E470b), natriumstivelsesglycolat, methylhydroxypropylcellulose (E464), macrogol 6000, talk (E553b), titaniumdioxid (E171), silikoneemulsion og methacrylsyre-ethylacrylat copolymer.

Fabrikanten af Doxycyclin 100 mg PCH er:

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holland

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Arco Verhoog, Apoteker Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Sidst kontrolleret: 21-02-2024 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen