Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Politik vedrørende Z-sovemidler

Du kan via Dokteronline.com anmode om en online konsultation ved søvnproblemer. Den behandlende læge kan i den forbindelse ordinere sovemidler. Det drejer sig her om zolpidem (Stilnoct) eller zopiclon (Imovane) – de såkaldte Z-sovemidler. Dette er en gruppe lægemidler, der klassificeres som "ikke-benzodiazepiner". De bruges til behandling af alvorlig søvnløshed, der forstyrrer det normale daglige liv. Z‑sovemidler kan ved langvarig brug medføre afhængighed. I visse tilfælde kan der endda opstå et misbrug. Selvom Dokteronline.com ikke er hverken læge eller apotek – og derfor ikke er involveret i og/eller har indflydelse på ordineringen og leveringen af Z-sovemidler – ønsker de alligevel så vidt muligt at sikre korrekt og sikker brug heraf. Herved gælder følgende retningslinjer:

  1. Dokteronline.com kan sætte dig i kontakt med en registreret og uafhængig EU-læge, der kan hjælpe dig og eventuelt ordinere en behandling med et Z‑sovemiddel. Behandlinger med et Z-sovemiddel er underlagt grænser, hvad angår doseringen og antallet af tabletter. Heri følges retningslinjerne, som de er fremsat af Nederlands Huisartsen Genootschap (Det hollandske selskab for praktiserende læger). For en oversigt over grænserne henvises til punkt 8.
  2. Hvis en ny anmodning om Z-sovemiddel overskrider de fastsatte grænser, vil lægen enten ikke udskrive en recept til dig eller vil kun sende recepten, når den gældende intervalgrænse er udløbet.
  3. Lægen vil være særligt forsigtig og tilbageholdende med ordineringen af Z-sovemidler til yngre mennesker (under 25 år) baseret på det faktum, at det er mindre almindeligt, at folk i denne aldersgruppe har brug for denne type lægemiddel. Der vil under ingen omstændigheder blive ordineret et Z-sovemiddel til unge under 18 år eller ældre over 65 år. De vil derimod blive rådet til at tage kontakt med deres egen praktiserende læge.
  4. Z-sovemidler har til formål at bekæmpe søvnproblemer. Den behandlende læge ordinerer ikke Z-sovemidler til behandling af f.eks. stress eller flyskræk. Du skal stoppe behandlingen, hvis du får problemer med bivirkninger, der kan sættes i direkte forbindelse med brugen af Z-sovemidlerne. Brug til enhver tid kun én type Z-sovemiddel samtidigt.
  5. Hvis en læge beslutter ikke at ordinere Z-sovemiddel, vil denne beslutning udelukkende være baseret på en medicinsk evaluering af din situation. Ved en negativ afgørelse fra din læge vil en ny, tilsvarende anmodning sandsynligvis også blive afvist. Vi råder dig i dette tilfælde til at tage kontakt til din egen administrerende læge.
  6. Hvis der er mistanke om, at én og samme person på forskellige måder og/eller via forskellige kanaler anmoder om en behandling med Z-sovemiddel, vil den ordinerende læge og/eller det udleverende apotek beslutte ikke at ordinere/udlevere den anmodede behandling. Desuden forbeholder Dokteronline.com sig i sådanne tilfælde retten til ikke at videresende din anmodning til en ordinerende læge og/eller udleverende apotek.
  7. Hvis der konstateres forkert brug af de tilbudte tjenesteydelser, vil du (din konto) blive skrevet på den interne "sortliste", hvilket betyder, at du ikke længere kan bruge tjenesteydelserne fra Dokteronline.com. Der vil altid være tale om forkert brug, hvis den samme person foretager konsultationsanmodninger via forskellige konti.
  8. Ved behandling med et Z-sovemiddel vil der altid gælde et maksimum på 1 tablet per dag. Lægen vil udskrive en recept på maksimalt 10 tabletter per 10 dage eller 20 tabletter per 20 dage (afhængigt af den valgte variant). En efterfølgende behandling med et Z-sovemiddel er derfor først muligt, når der er gået det pågældende antal dage, som tabletterne er ordineret til. (For eksempel hvis lægen ordinerer 20 tabletter Z-sovemiddel, kan du først på den 21. dag, efter apoteket har afsendt dit Z-sovemiddel, foretage en ny anmodning om et Z-sovemiddel.)

I alle tilfælde gælder per recept følgende grænser, hvad angår antallet af tabletter, tidsintervaller og maksimal dosering:

Tilbage til toppen