AccountBasket
  • Terveystarkastukset
  • Terveystarkastukset

Miksi terveystarkastukset ovat elintärkeitä

Määrännyt: Toimitus

Viimeksi muokattu: 

Pidämme usein terveyttämme itsestäänselvyytenä, varsinkin jos meillä ei ole mitään erityisiä oireita. Säännölliset terveystarkastukset ovat kuitenkin korvaamattoman arvokkaita kaikille iästä ja sukupuolesta riippumatta. Ne muodostavat ennaltaehkäisevän hoidon perustan, jonka avulla voimme havaita sairaudet varhaisessa vaiheessa ja tehostaa hoitoja.

Miksi säännölliset terveystarkastukset ovat niin tärkeitä?

Terveystarkastukset eivät ainoastaan ole ennaltaehkäisevä toimenpide sairauksia vastaan, vaan ne tarjoavat myös mielenrauhaa oireiden ilmaantuessa. Käymällä säännöllisesti terveystarkastuksissa voit tunnistaa mahdolliset ongelmat ennen kuin niistä tulee vakavampia ja vähentää siten komplikaatioiden riskiä ja parantaa yleistä hyvinvointiasi.

Terveystarkastusten tärkeys lääkkeiden käytön yhteydessä

Säännöllinen seuranta on välttämätöntä, jos käytät lääkkeitä, kuten verenpainetta alentavia, kolesteroli-, diabetes- ja tiettyjä masennuslääkkeitä. Nämä lääkkeet voivat aiheuttaa terveydelle haitallisia sivuvaikutuksia. Säännöllisillä terveystarkastuksilla haittavaikutukset voidaan huomata ja niihin voidaan puuttua ajoissa. Lisäksi säännöllinen seuranta auttaa arvioimaan lääkityksen tehokkuutta ja tarvittaessa lääkkeiden annostusta voidaan muuttaa. Keskustele aina lääkärisi kanssa siitä, mitä erityistarkastuksia lääkkeiden käyttö edellyttää saadaksesi parasta mahdollista hoitoa ja minimoidaksesi riskit. 

Korostamme terveystarkastusten merkitystä, jotta terveyttäsi voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Millaisia terveystarkastuksia on saatavilla?

Yleisen terveydentilan arvioimiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä, jotka vaihtelevat yksinkertaisista testeistä kuten verenpaineen tai verensokerin mittaamisesta erikoistuneisiin toimenpiteisiin, kuten veri- ja virtsakokeisiin ja silmämääräisiin tarkastuksiin. Naisille tietyt tutkimukset kuten gynekologiset tarkastukset ja mammografiat ovat välttämättömiä tietystä iästä alkaen. Samoin sydän- ja verisuonitautien tutkimukset ja hengitystutkimukset ovat erittäin tärkeitä. 

Tätä aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin artikkelissa ”Kaikille välttämättömät terveysmittaukset”. 

Miten terveystarkastus tehdään?

Käydessäsi yleislääkärin vastaanotolla voit pyytää, että lääkäri tekee sinulle rutiinitarkastuksen. Yleislääkärisi määrittää sairaushistoriasi ja mahdollisten oireittesi perusteella, mitkä tarkastukset ovat tarpeen.

Kuinka usein sinun pitäisi käydä terveystarkastuksessa?

On erittäin tärkeää, että terveystarkastusta ei tehdä vasta oireiden ilmaantuessa. Vaikka voisitkin hyvin, on suositeltavaa teettää tietyt testit vuosittain tai muutaman vuoden välein. Tämä pätee erityisesti silloin, kun suvussa on perinnöllisiä sairauksia.

Mistä iästä alkaen?

  • Aikuisille suositellaan säännöllisiä terveystarkastuksia 18-vuoden iästä alkaen. Näihin lukeutuvat verenpaineen mittaus, kolesterolitestit, verensokeritestit ja muut henkilön ikään ja riskitekijöihin sopivat seulonnat. 
  • Tiettyjä seulontatutkimuksia, kuten mammografiaa rintasyövän varalta ja paksusuolen tähystystä paksusuolen syövän varalta, suositellaan tietyssä ikävaiheessa, yleensä noin 50–60 vuoden iästä alkaen. 
  • Iäkkäiden ihmisten tulisi edelleen käydä säännöllisissä terveystarkastuksissa ikääntymiseen liittyvien terveysongelmien kuten korkean verenpaineen, osteoporoosin ja kognitiivisten kykyjen heikkenemisen seuraamiseksi. 
  • Lisäksi lääkäri voi suositella muita seulontoja ja testejä iän ja yksilöllisten terveysriskien perusteella. 

Oman terveyden seuranta

On tärkeää seurata itse omaa terveyttään. Ammattilaisten kanssa käytävien säännöllisten keskustelujen lisäksi on tärkeää olla tietoinen omassa kehossa tapahtuvista muutoksista. Pientenkin muutosten huomaaminen ajoissa voi auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa. Voit tehdä kotona yksinkertaisia mittauksia, kuten mitata verenpaineen, sydämen sykkeen, ruumiinlämmön, hengitystaajuuden ja painoindeksin. Näin osallistut aktiivisesti terveytesi edistämiseen. 

Lue lisää tästä aiheesta artikkelistamme: ”Varhaisen toteamisen ja itsetutkimuksen merkitys”. 

Kuinka usein käyt terveystarkastuksessa? On tärkeää, että pohdit säännöllisesti omaa terveyttäsi ja mietit, milloin olet viimeksi käynyt terveystarkastuksessa. Ennakoivalla suhtautumisella terveyteen voi olla suuri merkitys ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja terveiden elämäntapojen ylläpitämisessä.  

Kaikki hoidot
Takaisin alkuun