Amlodipin

 • kohonneen verenpaineen hoitoon
 • myös rasitusrintakivun hoitoon
 • suun kautta otettava tabletti
 • älä käytä yhdessä greippimehun kanssa
 • saattaa vaikuttaa ajokykyyn

Tietoja Amlodipiinista

Amlodipiini kuuluu kalsiumkanavan salpaajiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Tämä lääke laajentaa verisuonia, jolloin veri pääsee virtaamaan paremmin ja verenpaine laskee. Amlodipiini lisää myös sydämen hapensaantia, mikä vähentää angina pectorikseen (rintakipu) ja Prinzmetalin angiinaan eli varianttiangiinaan liittyviä oireita.

Amlodipiinia käytetään myös yli 6-vuotiaille lapsille, joilla on kohonnut verenpaine.

Käyttö

Ota tabletti päivittäin samaan aikaan vuorokaudesta veden kera. Voit ottaa Amlodipiinin ruokailun yhteydessä tai sen jälkeen. Älä syö greippiä tai juo greippimehua lääkkeen käytön aikana, sillä greippi voi vaikuttaa lääkeaineen vaikutukseen.

Annostus

Annostus riippuu oireistasi, ja lääkäri määrää sen. Yleiset annostusohjeet ovat seuraavat:

 • Aikuiset: 5 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan nostaa 10 mg:n annokseen kerran vuorokaudessa.
 • 6−17vuotiaat lapset ja nuoret (joilla on kohonnut verenpaine): tavallinen aloitusannos on 2,5 mg vuorokaudessa. Suurin suositeltu annos on 5 mg vuorokaudessa.

Amlodipiinia ei ole tutkittu alle 6-vuotiailla lapsilla.

Alkoholi ja autolla ajo

Amlodipiini voi vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos tabletit aiheuttavat sinulle pahoinvointia, huimausta, väsymystä tai päänsärkyä, älä aja tai käytä koneita ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Jos otat enemmän Amlodipiini-valmistetta kuin sinun pitäisi, lääkkeen unohtaminen ja lääkkeen lopettaminen

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen, verenpaineesi voi laskea jopa vaarallisen paljon. Voit tuntea huimausta, heikotusta, pyörrytystä tai voimattomuutta. Jos verenpaine laskee liikaa, siitä voi aiheutua sokki. Ihosi voi tuntua viileältä ja nihkeältä ja saatat menettää tajuntasi. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos olet ottanut liikaa Amlodipiini-tabletteja.

Oletko unohtanut Amlodipiini-annoksen? Jos olet unohtanut tabletin, jätä kyseinen annos kokonaan väliin. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Älä lopeta Amlodipiinin käyttöä kysymättä ensin lääkäriltä.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Amlodipiini ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • jos olet allerginen amlodipiinille tai jollekin muulle lääkkeen sisältämälle aineelle, jotka on lueteltu kohdassa ”Koostumus”, tai muille kalsiumkanavan salpaajille. Allergia voi ilmetä kutinana, ihon punoituksena tai hengitysvaikeuksina.
 • jos sinulla on hyvin alhainen verenpaine (hypotensio)
 • jos sinulla on sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma (aorttaläpän ahtauma) tai sydänperäinen sokki (tila, jossa sydän ei kykene pumppaamaan riittävästi verta elimistöön)
 • jos sinulla on sydäninfarktin jälkeen ilmaantunut sydämen vajaatoiminta.

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Kerro lääkärillesi, jos kärsit tai olet kärsinyt jostakin seuraavista sairauksista:

 • äskettäin sairastettu sydänkohtaus
 • sydämen vajaatoiminta
 • voimakas verenpaineen nousu (hypertensiivinen kriisi)
 • maksasairaus
 • jos olet iäkäs ja annostasi on suurennettava.

Raskaus ja imetys

Amlodipiinin käytön turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmistettu. Ei tiedetä, erittyykö amlodipiini rintamaitoon. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdoksia ja reseptivapaita lääkkeitä.

Amlodipiini voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • ketokonatsoli, itrakonatsoli (sienilääkkeitä)
 • ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri (ns. proteaasinestäjiin kuuluvia HIVlääkkeitä)
 • rifampisiini, erytromysiini, klaritromysiini (antibiootteja)
 • hypericum perforatum (mäkikuisma)
 • verapamiili, diltiatseemi (sydänlääkkeitä)
 • dantroleeniinfuusio (vakavien kehon lämpötilapoikkeavuuksien hoitoon)
 • simvastatiini (korkean kolesterolitason hoitoon).

Amlodipiini-valmisteen verenpainetta alentava vaikutus saattaa voimistua, jos käytät jo muita lääkkeitä kohonneen verenpaineen hoitoon.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista hyvin harvinaisista, vakavista haittavaikutuksista tämän lääkkeen käytön jälkeen:

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, rintakipu, hengenahdistus tai hengitysvaikeus
 • silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotus
 • kielen ja kurkun turvotus, joka aiheuttaa vakavia hengitysvaikeuksia
 • vaikeat ihoreaktiot, kuten voimakas ihottuma, nokkosihottuma, ihon punoitus kauttaaltaan koko keholla, voimakas kutina, rakkuloiden muodostuminen, ihon hilseily ja turvotus, limakalvojen tulehdus (StevensJohnsonsin oireyhtymä) tai muut allergiset reaktiot
 • sydänkohtaus, poikkeava sydämensyke
 • haimatulehdus, joka voi aiheuttaa voimakasta vatsa ja selkäkipua ja johon liittyy erittäin huono olo.

Muita amlodipiinin haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (1−10 potilaalla 100:sta):

 • päänsärky, huimaus, uneliaisuus (erityisesti hoidon alussa)
 • sydämentykytys, punastelu
 • vatsakipu, pahoinvointi
 • nilkkojen turvotus, väsymys.

Jos sinulla on jokin näistä yleisistä haittavaikutuksista tai jos ne jatkuvat yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.

Melko harvinaiset (1−10 potilaalla 1 000:sta):

 • mielialan muutokset, ahdistuneisuus, masennus, unettomuus
 • vapina, makuhäiriöt, pyörtyminen, heikkous
 • tunnottomuus tai pistely raajoissa; kiputunnon häviäminen
 • näköhäiriöt, kaksoiskuvat, tinnitus
 • alhainen verenpaine
 • nenän limakalvon tulehduksen (nuha) aiheuttama aivastelu, nenän vuotaminen
 • suolen toiminnan muutos, ripuli, ummetus, ruoansulatushäiriöt, suun kuivuminen, oksentelu
 • hiustenlähtö, lisääntynyt hikoilu, ihon kutina, punaiset läiskät iholla, ihon värimuutokset
 • virtsaamishäiriöt, lisääntynyt virtsaamistarve yöllä, tihentynyt virtsaamistarve
 • erektiokyvyttömyys, miehen rintarauhasten kipu tai suurentuminen
 • heikkous, kipu, huono olo
 • lihas tai nivelkipu, lihaskrampit, selkäkipu
 • painonnousu tai laihtuminen.

Luettelo harvinaisemmista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Vaivaako jokin haittavaikutus sinua paljon? Tai esiintyykö sinulla haittavaikutuksia, joita ei ole lueteltu tässä pakkausselosteessa? Jos näin on, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Koostumus

Amlodipiini 5 mg:n tablettien vaikuttava aine on amlodipiini (maleaattina).
Amlodipiini 10 mg:n tablettien vaikuttava aine on amlodipiini (maleaattina).

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 08-12-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös