Ciprofloxacine

 • bakteeritulehduksiin
 • ei oteta yhdessä maitotuotteiden kanssa
 • lääkekuuri otetaan kokonaan loppuun
 • saatavilla 250 mg, 500 mg ja 750 mg tabletteina

Tietoa Ciprofloxacine-valmisteesta

Ciprofloxacine-valmiste on fluorokinoloniryhmään kuuluva antibiootti. Sen vaikuttava aine on siprofloksasiini, joka vaikuttaa tuhoamalla infektioita aiheuttavia bakteereita.

Ciprofloxacine-valmistetta annetaan aikuisille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:

 • hengitystieinfektiot
 • pitkään jatkuvat tai toistuvat korva- tai nenän sivuonteloinfektiot
 • virtsatieinfektiot
 • kivestulehdukset
 • naisten sukupuolielinten tulehdukset
 • ruoansulatuselimistön ja vatsaontelon tulehdukset
 • ihon ja pehmytkudoksen tulehdukset
 • luuston ja nivelten tulehdukset.

Tätä lääkettä annetaan erikoislääkärin seurannassa tietyissä tapauksissa myös lapsille. Saat lisätietoa tästä pakkausselosteesta.

Käyttö ja vaikutus

Käytä tätä lääkettä aina lääkärin tai apteekin antamien ohjeiden mukaisesti. Oletko epävarma oikeasta käyttötavasta?
Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Annostus

Lääkäri antaa tarkat ohjeet Ciprofloxacin-annosten suuruudesta, ottoväleistä ja hoidon pituudesta. Lääkäri määrittää ne hoidettavan infektion tyypin ja vakavuuden perusteella.

Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisten toimintaan liittyviä oireita, sillä annosta on tällöin ehkä muutettava.

Hoito kestää yleensä 5–21 päivää, mutta vaikeiden infektioiden hoidossa mahdollisesti pidempään. Noudata tablettien ottamisessa tarkasti lääkärin antamia ohjeita.

Valmisteen käyttö

Ota tabletit runsaan nestemäärän kanssa. Tabletit on nieltävä pureskelematta, sillä ne eivät maistu hyvältä. Pyri ottamaan tabletit joka päivä samaan aikaan.

Tabletit voi ottaa aterian kanssa tai aterioiden välillä. Ateriaan sisältyvä kalsium ei vaikuta merkittävästi tablettien imeytymiseen. Älä kuitenkaan ota Ciprofloxacin Sandoz -tabletteja maitotuotteiden (kuten maidon tai jogurtin) tai kivennäisainelisää sisältävien hedelmäjuomien (kuten appelsiinimehun, johon on lisätty kalsiumia) kanssa.

Muista juoda riittävästi nesteitä Ciprofloxacin Sandoz -hoidon aikana.

Auton ajaminen

Ciprofloxacin Sandoz -tabletit saattavat heikentää huomio- ja reaktiokykyä. Joitakin neurologisia haittavaikutuksia saattaa esiintyä. Varmista siksi ennen ajamista tai koneiden käyttöä, että tiedät, miten Ciprofloxacin-valmiste vaikuttaa reaktiokykyysi.

Olet ottanut liian paljon tai liian vähän Ciprofloxacine-valmistetta

Jos otat lääkärin määräämää annosta suuremman annoksen, hakeudu heti lääkärinhoitoon.

Oletko unohtanut ottaa lääkettä? Ota tavanomainen annos mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa ohjeiden mukaan. Jos muistat unohtuneen annoksen vasta lähellä seuraavan annoksen ottoaikaa, älä ota unohtunutta annosta, vaan jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohdetun annoksen.

Käytä lääkekuuri kokonaan loppuun, äläkä lopeta sitä ennen. Jos lopetat Ciprofloxacine-valmisteen käytön liian aikaisin, tulehdus saattaa uusiutua. Saatat myös tulla resistentiksi antibiootille.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Ciprofloxacine-valmiste ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tapauksissa:

 • olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle, jotka on lueteltu kappaleessa ”Koostumus”
 • käytät titsanidiinia.

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä?

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Ciprofloxacin Sandoz -valmistetta, jos:

 • sinulla on joskus ollut munuaisiin liittyviä ongelmia, koska hoitoasi on siinä tapauksessa ehkä muutettava
 • sinulla on epilepsia tai muu neurologinen sairaus
 • sinulla on ollut jänteisiin liittyviä oireita aiempien Ciprofloxacin Sandoz -tablettien kaltaisten antibioottihoitojen yhteydessä
 • sinulla on myastenia gravis (tietyntyyppinen lihasheikkous)
 • sinulla on aiemmin ollut sydämen rytmihäiriöitä tai muita sydänvaivoja, kuten synnynnäinen pidentynyt QT-aika, sydämen harvalyöntisyys, häiriöitä veren suolatasapainossa tai sydämen vajaatoiminta
 • sinulla tai jollakin perheenjäsenelläsi tiedetään olevan glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutostila (G6PD).

Pakkausselosteesta saat lisävaroituksia Ciprofloxacine-valmisteen käytöstä.

Raskaus ja imetys

Oletko tai epäiletkö olevasi raskaana tai suunnitteletko lapsen hankkimista? Vai imetätkö? Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen lääkkeen käyttämistä. On suositeltavaa välttää Ciprofloxacin Sandoz -valmisteen käyttöä raskauden aikana.

Älä käytä Ciprofloxacin Sandoz -valmistetta imetyksen aikana, sillä siprofloksasiini erittyy rintamaitoon ja saattaa olla vahingollista lapsellesi.

Käytätkö myös muita lääkkeitä?

Käytätko Ciprofloxacine Sandoz -valmisteen lisäksi parhaillaan muita lääkkeitä tai olet äskettäin käyttänyt tai suunnittelet mahdollisesti käyttäväsi muita lääkkeitä? Kerro se lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle. Joillakin lääkkeillä on keskinäisiä yhteisvaikutuksia.

Älä käytä Ciprofloxacine Sandoz -valmistetta yhdessä titsanidiinin kanssa, koska se saattaa aiheuttaa haittavakutuksia, kuten matalaa verenpainetta ja unettomuutta.

Muut lääkkeet, joilla on yhteisvaikutukisa Ciprofloxacine-valmisteen kanssa:

 • varfariini tai muut suun kautta otettavat antikoagulantit (verta ohentavia lääkkeitä)
 • probenesidi (kihdin hoitoon)
 • metotreksaatti (tietyntyyppisten syöpien, psoriaasin ja nivelreuman hoitoon)
 • teofylliini (hengitysvaikeuksien hoitoon)
 • titsanidiini (ms-tautiin liittyvän lihasspastisuuden hoitoon)
 • klotsapiini, olantsapiini (psykoosilääke)
 • ropiniroli (Parkinsonin taudin hoitoon)
 • duloksetiini (masennuksen hoitoon)
 • fenytoiinia (epilepsian hoitoon)
 • siklosporiini (immuunipuolustusta heikentävä lääke)
 • glibenklamidi (diabeteksen hoitoon)
 • lidokaiini (paikalliseen puudutukseen)
 • omepratsoli (vatsan hoitoon)
 • sildenafiili (erektiohäiriöiden hoitoon)
 • pentoksifylliini (verenkiertohäiriöiden hoitoon)
 • kofeiini
 • antasidit
 • kivennäisainelisät
 • sukralfaatti
 • polymeeriset fosfaatinsitojat (esim. sevelameeri)
 • kalsiumia, magnesiumia, alumiinia tai rautaa sisältävät lääkkeet tai ravinnelisät.

Lääkäri tietää sopivatko lääkkeesi yhteen Ciprofloxacine-valmisteen kanssa. Lisätietoa aiheesta saat pakkausselosteesta.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos haittavaikutus on vakava tai sellainen, jota ei ole mainittu pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Yleisiä haittavaikutuksia (enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä)

 • pahoinvointi, ripuli
 • nivelkipuja lapsilla.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (enintään yhdellä käyttäjällä 100:stä):

 • sienen aiheuttamat superinfektiot
 • eosinofiiliarvojen (tietyntyyppisten veren valkosolujen) suureneminen
 • ruokahaluttomuus
 • yliaktiivisuus tai levottomuus
 • päänsärky, huimaus, unihäiriöt tai makuaistin häiriöt
 • oksentelu, vatsakivut, ruoansulatushäiriöt (närästys) tai ilmavaivat
 • tiettyjen veriarvojen (transaminaasien ja/tai bilirubiinin) suurentuminen
 • ihottuma, kutina tai nokkosihottuma
 • nivelkivut aikuisilla
 • munuaisten heikko toiminta
 • kipu lihaksissa ja luissa, huonovointisuus (astenia) tai kuume
 • veren alkalisen fosfataasin pitoisuuden suureneminen.

Pakkausselosteesta löydät yhteenvedon harvemmin ilmenevistä haittavaikutuksista.

Koostumus

Valmisteen vaikuttava aine on siprofloksasiini. Se on hydrokloridimonohydraatin muodossa ja vastaa 250 mg, 500 mg of 750 mg siprofloksasiinia.

Muut valmisteen sisältämät aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, steariinihappo, magnesiumstearaatti, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi, makrogoli 6000, talkki ja titaanidioksidi (E171).

Ciprofloxacine Sandozin valmistaja on:

HEXAL AG Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen
Saksa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1
D39179 Barleben
Saksa

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 01-12-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös