Losartan

 • kohonneen verenpaineen hoitoon
 • suojaa munuaisia diabeteksessa ja verenpainetaudissa
 • saattaa aiheuttaa huimausta
 • ei sovellu raskauden ja imetyksen aikana

Tietoja Losartanista

Losartan vähentää verisuonten supistumista. Näin veri pääsee virtaamaan helpommin ja verenpaine laskee.

Losartan-valmistetta käytetään eri tarkoituksiin, mm.:

 • kohonneen verenpaineen hoitoon
 • suojaamaan munuaisia potilailla, joilla on kohonnut verenpaine ja tyypin 2 diabetes
 • potilaille, joilla on verenpainetauti ja sydämen vasemman kammion paksuuntuminen.

Käyttö

Niele tabletti veden kera. Voit ottaa Losartanin ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Pyri ottamaan lääke suunnilleen samaan aikaan päivästä. Siten unohdat harvemmin annoksen.

Annostus

Annostus riippuu oireistasi, ja lääkäri määrää sen. Yleiset annostusohjeet ovat seuraavat:

 • Aikuiset: tavallinen aloitusannos on 50 mg kerran vuorokaudessa. Lääkäri voi nostaa annoksen 100 mg:aan kerran vuorokaudessa.
 • Vähintään 6vuotiaat lapset (ruumiinpaino 20−50 kg): tavallinen aloitusannos on 25 mg kerran vuorokaudessa.
 • Vähintään 6vuotiaat lapset (ruumiinpaino alkaen 50 kg): tavallinen aloitusannos on 50 mg kerran vuorokaudessa.

Erityisten potilasryhmien (esim. iäkkäät tai maksasairauspotilaat) kohdalla lääkäri voi muuttaa annostusta. Tämä lääke ei sovi alle 6-vuotiaille lapsille.

Pakkausselosteessa on lisätietoja Losartanin annostuksesta.

Alkoholi ja autolla ajo

Losartan ei yleensä vaikuta ajokykyyn. Joskus tämä lääke voi kuitenkin aiheuttaa huimausta. Älä aja autolla tai käytä koneita, jos kärsit näistä oireista.

Jos otat enemmän Losartan-valmistetta kuin sinun pitäisi, lääkkeen unohtaminen ja lääkkeen lopettaminen

Jos olet vahingossa ottanut liian suuren lääkeannoksen tai jos lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Jos unohdat vahingossa ottaa päiväannoksen, ota seuraava annos normaaliin tapaan. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta Losartanin käyttöä kysymättä ensin lääkäriltä.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Losartan ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • jos olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle (ks. kohta ”Koostumus”)
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • jos olet raskaana (ks. kohta ”Raskaus ja imetys”)
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Losartania seuraavissa tilanteissa:

 • jos sinulla on aikaisemmin esiintynyt angioödeemaa (kasvojen, huulten, nielun ja/tai kielen turpoamista)
 • jos kärsit voimakkaasta oksentelusta tai voimakkaasta ripulista, minkä yhteydessä elimistöstä on poistunut runsaasti nestettä ja/tai suolaa
 • jos käytät nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja) tai jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota, mikä johtaa voimakkaaseen nesteen ja/tai suolan poistumiseen elimistöstä
 • jos tiedät, että sinulla on munuaisiin verta kuljettavien verisuonten ahtauma tai tukos tai jos olet äskettäin saanut munuaissiirteen
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt
 • jos sairastat sydämen vajaatoimintaa, johon saattaa liittyä munuaisten vajaatoimintaa tai samanaikaisia henkeä uhkaavia sydämen rytmihäiriöitä. Jos saat samanaikaisesti hoitoa beetasalpaajilla, hoidossa on oltava erityisen varovainen.
 • jos sinulla on sydänläppiin tai sydänlihakseen liittyvä sairaus
 • jos sinulla on sepelvaltimotauti tai aivoverisuonisairaus
 • jos sairastat primaarista hyperaldosteronismia
 • jos käytät jotakin seuraavista korkean verenpaineen hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä: ACE:n estäjä (esim. enalapriili, lisinopriili, ramipriili, erityisesti jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia) tai aliskireeni. Lääkäri saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja elektrolyyttien (esim. kalium) määrän veressäsi.

Raskaus ja imetys

Losartan-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa, eikä sitä pidä käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, koska se voi tällöin aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi.

Losartania ei suositella imettäville äideille.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdoksia ja reseptivapaita lääkkeitä.

Ole erityisen varovainen, jos käytät seuraavia lääkkeitä Losartan-hoidon aikana:

 • muut verenpainetta alentavat lääkkeet. Verenpainetta voivat alentaa myös seuraavat lääkkeet/lääkeryhmät: trisykliset masennuslääkkeet, psyykenlääkkeet, baklofeeni, amifostiini
 • ACE:n estäjät tai aliskireeni
 • lääkkeet, jotka varastoivat kaliumia tai voivat nostaa kaliumarvoja
 • eisteroidiset tulehduskipulääkkeet, kuten indometasiini, mukaan lukien COX-2-estäjät (tulehduskipulääkkeet ja särkylääkkeet)
 • litiumia sisältävät lääkkeet.

Pakkausselosteessa on lisätietoja tästä aiheesta.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Losartanin käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos havaitset seuraavia oireita:

 • vakava allerginen reaktio (ihottuma, kutina, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotus, joka voi aiheuttaa nielemis tai hengitysvaikeuksia). Tämä on vakava mutta harvinainen haittavaikutus, jota esiintyy yli yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta, mutta harvemmin kuin yhdellä potilaalla tuhannesta. Saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa tai sairaalahoitoa.

Losartanin muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (1−10 potilaalla 100:sta):

 • heitehuimaus, kiertohuimaus
 • liian alhainen verenpaine
 • heikkokuntoisuus, väsymys
 • liian alhaiset verensokeriarvot (hypoglykemia)
 • liian suuret veren kaliumarvot (hyperkalemia)
 • munuaisten toiminnan heikentyminen, munuaisten vajaatoiminta
 • veren punasolumäärän väheneminen (anemia)
 • veren virtsaainepitoisuuden sekä seerumin kreatiniini- ja kaliumarvojen suureneminen sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Melko harvinaiset (1−10 potilaalla 1 000:sta):

 • uneliaisuus
 • päänsärky
 • unihäiriöt
 • tunne sydämensykkeen kiihtymisestä (sydämentykytys)
 • voimakas rintakipu (angina pectoris)
 • matala verenpaine (erityisesti sen jälkeen, kun elimistöstä on poistunut erittäin paljon nestettä verisuoniin, esim. potilailla, joilla on vaikea sydämen vajaatoiminta tai jotka käyttävät suuria annoksia diureetteja)
 • annokseen liittyvät ortostaattiset vaikutukset, kuten verenpaineen lasku noustessa istuma tai makuuasennosta
 • hengenahdistus
 • yskä
 • vatsakipu, ummetus, ripuli, pahoinvointi, oksentelu
 • nokkosihottuma, ihon kutina, ihottuma, paikallinen turvotus (ödeema).

Luettelo harvinaisemmista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Jos saat haittavaikutuksia, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole lueteltu tässä pakkausselosteessa.

Koostumus

Yksi kalvopäällysteinen losartaanitabletti sisältää 25 mg, 50 mg tai 100 mg vaikuttavaa ainetta losartaanikaliumia.

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Voit ladata Losartanin virallisen pakkausselosteen täältä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Wouter Mol, Yleislääkäri Rekisteröintinumero: BIG: 9057675501 Tarkistettu viimeksi: 03-10-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös