Propranolol

 • korkean verenpaineen, angina pectorisin ja sydämen rytmihäiriöiden hoitoon
 • myös migreenin estohoitoon ja vapinan hoitoon
 • voi aiheuttaa huimausta
 • käytä alkoholia varoen
 • saatavilla tabletteina ja lääkettä säädellysti vapauttavina kapseleina

Tietoa Propranolol-valmisteesta

Lääkkeen vaikuttava aine on propranololi, joka kuuluu beetasalpaajien lääkeaineryhmään. Nämä lääkkeet suojaavat sydäntä liian raskaalta toiminnalta vähentämällä hermoärsykkeitä.

Propranolol-valmistetta voidaan määrätä korkean verenpaineen, sydänoireiden (angina pectoris) ja sydämen rytmihäiriöiden hoitoon. Propranolol HCl Actavis -valmistetta voidaan määrätä myös vapinaan tai migreenin estoon, jos muita lääkkeitä ei voida käyttää.

Tämän tekstin tiedot perustuvat Propranolol HCl Actavis 10 mg, 40 mg ja 80 mg -tablettien viralliseen pakkausselosteeseen. Propranolol-valmistetta on saatavilla myös säädellysti vapauttavina 80 mg ja 160 mg kapseleina (Propranolol HCl Retard 80 – 160 PCH -kapselit).

Käyttö ja vaikutus

Propranolol HCl Actavis -valmisteen käytön määrää lääkäri riippuen oireista ja yksilöllisestä tarpeesta.

Propranolol-tablettien annostus

Tavanomainen annostus:

 • Kohonneeseen verenpaineeseen Aloitusannostus on 40 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. Annostusta voidaan nostaa enimmillään 320 mg:aan 2-3 annoksessa vuorokaudessa.
 • Sydämen kouristuksiin Aloitusannostus on 40 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. Annostusta voidaan nostaa enimmillään 320 mg:aan 2-3 annoksessa vuorokaudessa.
 • Sydämen rytmihäiriöihin Annostus on 10-40 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa.
  Tietyissä tapauksissa propranololia voidaan käyttää myös lasten rytmihäiriöiden hoitoon. Lääkäri päättää lääkeannoksesta lapsen iän ja painon perusteella.
 • Vapinaan Aloitusannostus on 40 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. Annostusta voidaan tarvittaessa nostaa 80-160 mg:aan vuorokaudessa.
 • Migreenin estoon

Annostus on 40 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa ja sitä voidaan tarvittaessa nostaa 160 mg:aan 2-3 annoksessa vuorokaudessa.
Alle 12-vuotiaat lapset saavat puolet tästä annostuksesta.
Lääkkeen vaikutuksesta riippuen annostusta voidaan nostaa viikoittain. Yli 320 mg:n vuorokausiannoksesta ei ole hyötyä.
Ikääntyneille on suositeltavaa aloittaa pienemmällä annostuksella.
Tabletit voidaan ottaa veden tai maidon kanssa aterioinnin aikana tai sen jälkeen.

Säädellysti vapauttavien Propranolol-kapselien annostus

Jos lääkäri ei ole toisin määrännyt lääkettä käytetään seuraavasti:

 • Yksi 80 mg kapseli vuorokaudessa (24 h), joka otetaan aamulla tai illalla aina suurin piirtein samaan aikaan.
  Vuorokausiannostusta voidaan nostaa asteittain 80 mg:n verran viikoittain.
  Migreeniin ja vapinaan enimmäisannostus on 160 mg propranololia vuorokaudessa. Sydämen kouristuksiin ja korkeaan verenpaineeseen se on 320 mg vuorokaudessa.

Kapselit tulee niellä runsaan veden kanssa pureskelematta.

Alkoholi/ajaminen

Huomaa: Propranololi voi aiheuttaa huimausta. Älä aja autoa tai käytä raskaita työkoneita, jos sinua huimaa. Alkoholi voi tuoda näitä haittavaikutuksiin esiin tai vahvistaa niitä. Ole varovainen alkoholin kanssa tätä lääkettä käyttäessäsi.

Olet käyttänyt liian paljon tai liian vähän Propranolol-valmistetta tai haluat lopettaa sen käytön

Oletko käyttänyt liikaa tätä valmistetta? Yliannostuksen oireita ovat voimakkaasti hidastunut sydämenlyönti, voimakkaasti alentunut verenpaine, hengitysvaikeudet, hengenahdistus, heikentynyt sydämen toiminta (turvonneet nilkat). Jos näitä oireita ilmenee ja/tai yliannostusta epäillään, niistä on ilmoitettava lääkärille.

Oletko unohtanut ottaa valmistetta? Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohdetun annostuksen.

Haluatko lopettaa Propranolol-valmisteen käytön? Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Propranololin annostusta tulee alentaa vaiheittain.

Pakkausselosteesta saat lisävaroituksia Propranolol-valmisteen käytöstä.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Lääkkeen vaikuttava aine propranololi ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tapauksissa:

 • olet allerginen (yliherkkä) jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle, jotka on lueteltu kappaleessa "Koostumus”
 • sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta, jonka hoitotasapaino on huono, eikä digitalis-hoito ja/tai nesteenpoistolääkitys tehoa siihen
 • sinulla on tiettyjä vakavia sydänvikoja (toisen tai kolmannen asteen sydämen johtumishäiriö, sydämen harvalyöntisyys tai sairas sinus ‑oireyhtymä)
 • sinulla on astma tai muu pitkäaikainen keuhkoputkia ahtauttava sairaus
 • sinulla on tietty aineenvaihdunnanhäiriö (metabolinen asidoosi)
 • sinulla on hoitamaton feokromosytooma (lisämunuaisen kasvain)
 • sinulla on shokki (huonosta sydämen toiminnasta johtuen)
 • olet pitkäaikaisella paastolla.

Säädellysti vapauttavien Propranolol-kapseleiden pakkausselosteessa selostetaan lisää tilanteita, joissa tämän lääkkeen käyttö ei sovi.

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä?

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos jokin seuraavista tilanteista koskee sinua:

 • Lääkkeillä hoidettavilla sokeritautipotilailla propranololi voi kätkeä matalasta verensokerista varoittavia merkkejä (kohonnut syke).
 • Propranololi saattaa myös estää kilpirauhasen liikatoiminnan oireiden tunnistamista (kilpirauhasmyrkytys)
 • Propranololia tulee käyttää varoen potilailla, joilla on tiettyjä ääreisverenkierron häiriöitä (katkokävely tai Raynaud’n oireyhtymä)
 • Jos olet menossa nukutusta vaativaan toimenpiteeseen, kerro lääkärille, että käytät propranololia.
 • Säädellysti vapauttavien Propranolol-kapseleiden pakkausselosteessa selostetaan lisää tilanteita, joissa tulee ensin kysyä neuvoa lääkäriltä.

Raskaus ja imetys

Propranolol-valmistetta saa käyttää raskauden aikana vain hoitoa valvovan lääkärin antamalla ohjeistuksella. Jos käytät propranololia säännöllisesti, tulee siitä keskustella (mahdollisen) raskauden yhteydessä lääkärin kanssa.

Kysy lääkäriltä neuvoa imetyksestä, jos käytät Propranolol-valmistetta.

Käytätkö myös muita lääkkeitä?

Käytätko Propranolol -valmisteen lisäksi parhaillaan muita lääkkeitä tai oletko äskettäin käyttänyt vai suunnitteletko mahdollisesti käyttäväsi muita lääkkeitä? Kerro se lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Lääkäri osaa arvioida sopivatko lääkkeesi turvallisesti yhteen Propranolol-valmisteen kanssa.

Propranolol-valmisteella on yhteisvaikutuksia muun muassa seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • lääkkeet, joita käytetään sokeritaudin hoitoon
 • muut sydänlääkkeet
 • klonidiini
 • indometasiini
 • simetidiini
 • hydralatsiini
 • alkoholi.

Säädellysti vapauttavien Propranolol-kapseleiden pakkausselosteessa luetellaan lisää lääkkeitä, joilla on yhteisvaikutuksia propranololikapseleiden kanssa.

Haittavaikutukset

Kaikkien lääkkeiden tavoin tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

 • vakavasti alentunut sydämensyke (potilaat, joiden sydämen toiminta on heikkoa)
 • vakava rytmihäiriö (potilaat, joiden sydämen toiminta on heikkoa)
 • vakavasti alentunut verenpaine (potilaat, joiden sydämen toiminta on heikkoa)
 • riittämätön sydämen pumppausvoima (potilaat, joiden sydämen toiminta on heikkoa)
 • hengenahdistus (potilailla, joilla on taipumusta astmaan)
 • kylmät kädet ja/tai jalat
 • väsymys
 • huimaus
 • unihäiriöt
 • masennus (vakava alakuloisuus)
 • hallusinaatiot (harhat)
 • pahoinvointi ja ripuli, joka ei ole vakava
 • erittäin vakavat muutokset veressä, johon liittyy äkillinen kuume, kova kurkkukipu, haavaumia suussa (jyväsolukato) ja hiussuonien katkeilu
 • ihottuma
 • silmien ärsytys
 • kutina, syyhyämistä tai kihelmöintiä ilman, että siihen on syytä (parestesia)
 • lapsilla: kouristukset johtuen liian matalasta verensokerista.

Säädellysti vapauttavien Propranolol-kapseleiden pakkausselosteesta voit lukea lisää mahdollisista haittavaikutuksista.

Kärsitkö erityisen paljon jostain haittavaikutuksesta? Vai onko sinulla ilmennyt haittavaikutus, jota ei mainita pakkausselosteessa? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Koostumus

Mitä aineita valmiste sisältää?

Propranolol HCl Actavis 10 mg, 40 mg ja 80 mg (tabletit):

 • Valmisteen vaikuttava aine on propranololihydrokloridi. Tabletit sisältävät joko 10 mg, 40 mg tai 80 mg propranololihydrokloridia.
 • Muut valmisteen sisältämät aineet ovat:
  Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liukoinen tärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa (E460) ja magnesiumstearaatti.
  Tabletin kalvopäällyste: magnesiumstearaatti, makrogoli 6000, talkki, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), dimetikoni.

Propranolol HCL Retard 80-160 PCH (säädellysti vapauttavat kapselit 80 mg ja 160 mg):

 • Valmisteen vaikuttava aine on propranololihydrokloridi, jota on 80 mg tai 160 mg yhdessä kapselissa.
 • Tämän valmisteen muut aineet ovat maissitärkkelys, glukoosi, sakkaroosi, povidoni, etyyliselluloosa (E462), liivate (E441), talkki, titaanioksidi (E171) ja rikkidioksidi (E220).

Propranolol HCl Actavis 10 mg, 40 mg ja 80 mg -lääkkeiden valmistajat ovat:

Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn
Alankomaat

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Islanti

Propranolol HCL Retard 80-160 PCH -lääkkeiden valmistajat ovat:

Pharmachemie BV Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Alankomaat

Ethylpharm SA
Zone Industrielle de Saint Arnoult
28170 Chateauneuf-en-Thymerais
Ranska

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lataa tästä Propranolol HCl Actavis 10 mg, 40 mg, 80 mg -valmisteen virallinen pakkausseloste.

Lataa tästä Propranolol HCL Retard 80-160 PCH -valmisteen virallinen pakkausseloste.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 10-11-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös